OHRAZENICE: KONČÍ PRVNÍ ETAPA VÝSTAVBY VODOVODŮ A OBNOVY CENTRÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

0

V současné době končí VHS Turnov v Ohrazenicích první rok další rozsáhlé stavby, která opět změní tvář obce. Díky úvodní iniciativě starosty Františka Nováka navazujeme na stavbu věžového vodojemu plánovanou výstavbou nového vodovodu pro vyšší tlakové pásmo. Současně obnovujeme v celém úseku hlavní vodovodní přivaděč z Nudvojovic do areálu vodojemů a provádíme rekonstrukci kanalizačních přípojek. Letos jsme tedy postavili dva vodovody a desítky nových přípojek. A protože jsme při této vodohospodářské stavbě zcela rozkopali dožilý povrch silnice, tak ji musíme včetně chodníků celou obnovit. Aktuálně dokončujeme dlaždičské práce na chodnících a práce by měly skončit na konci listopadu.

Akce je kvůli rozsahu a finanční náročnosti rozdělena na dva roky – letos jsme stavěli v horní části Fučíkovy ulice a v navazující komunikaci až do konce obce („Paceřická ul.“). Příští rok proměníme komunikaci podél úřadu až na konec obce („Ohrazenická ul.“) a propojku mezi oběma etapami. Vedle komunikací postavíme za oba roky zhruba 2,5 km vodovodních řadů a 130 vodovodních a kanalizačních přípojek.

Dodavatelem prací je na základě veřejné zakázky sdružení ZIKUDA Turnov spolu s firmami ASANO Liberec a SILNICE ŽÁČEK Česká Lípa. Celková cena zakázky bude zhruba 60 mil. Kč vč. DPH.

Bez výrazné pomoci Libereckého kraje by stavba nikdy nevznikla. Kraj přispěl 23 mil. Kč na obnovu komunikací a skoro 3 mil. Kč na vodovody. Obec Ohrazenice přidá ze svého rozpočtu nejméně 7 mil. Kč. Obec také hradila projekty na obnovu komunikací, aby naopak ona Libereckému kraji ušetřila námahu a peníze na přípravu, čímž nám všem dala šanci akci rychleji prosadit a zahájit. Musíme s odstupem času konstatovat, že náročnou stavbu sítí a přípojek zvládli pracovníci firmy Zikuda ve velmi vysoké kvalitě. Mimo mnohaměsíční stavební ruch a dopravní uzávěry bylo pro obyvatele obtěžující také propojování různých lokalit na nový vodovod, které ovlivňovalo také provoz firmy Grupo Antolin. Děkujeme všem a zejména místním obyvatelům za trpělivost, byť na konci stavby už leckde i docházela. S každým z vlastníků jsme museli samozřejmě také řešit všechny detaily u jeho domu, a to není nikdy lehké.

Složitější práci však měly firmy na obnově komunikace. Museli jsme na místě upravovat nedokonalé projektové řešení. První obtíží bylo nalezení optimálního šířkového uspořádání vozovky i chodníků v úzkém profilu mezi domy. Stejně složité bylo výškové uspořádání nové komunikace, když nás plynovod, který byl v minulosti položen v komunikaci velmi mělko a mimo platné technické normy, donutil zdvihnout silnici výš. Tím vzniklo extrémní množství otázek k řešení u odvodnění a komplikovaného výškového uspořádání chodníků i vjezdů do objektů.

A aby nebylo komplikací málo, tak jsme ještě letos zvládli jako přidanou hodnotu navíc přípravu přípojek pro budoucí napojení plánovaných staveb. Máme hotové přípojky pro plánovaný objekt supermarketu Billa vedle čerpací stanice Kontaktu a pro budoucí rozvojovou lokalitu obce. V úseku pod viaduktem jsme připravili území pro sjezd do Fučíkovy ulice (kvalitní podloží, zastávky apod.).

V roce 2022 předpokládáme zahájení prací v únoru a konec na počátku listopadu. Jsme naštěstí přesvědčeni, že nás čeká lehčí etapa, než byla ta letošní.

Milan Hejduk, Vodohospodářské sdružení Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.