NÁJEZD NA PRŮTAH V OHRAZENICÍCH POMŮŽE DOPRAVĚ V TURNOVĚ, NEJMÉNĚ JEDNÉ RODINĚ ALE ZTÍŽÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

0

Nájezd na průtah Turnovem v Ohrazenicích u bývalého autosalonu, dnešní prodejny stavebnin. Tato dlouho vyhlížená dopravní stavba významně uleví přetížené Nádražní ulici. Auta jedoucí od Pěnčína, Čtveřína či z horní části Nádražní ulice a z Ohrazenic do Nádražní ulice, budou-li jejich řidiči chtít jet do centra Turnova, sem ani zajíždět nebudou. Denně půjde o desítky a možná i o stovky aut. Dnešní sjezd z dálnice do Ohrazenic bude rozšířen a směrem k městu vznikne nový nájezdový pruh. Dopravní opatření pomůže nejen dotčeným obcím, ale přeneseně všem obyvatelům Turnova. A proto by bylo dobré, aby s ním mohli souhlasit i lidé žijící v jeho bezprostředním okolí.

Monika Štěpánová ve svém domě těsně u čtyřproudé komunikace již několik let provozuje malou firmu orientovanou na tvorbu razítek, grafické práce, tisk a potisk textilu. Nicméně pobyt na zahradě u domu, kde se rodina snaží hlavně v létě žít jako všude na venkově, je silně negativně ovlivněn provozem v těsném sousedství. U malého rodinného bazénu abyste občas byli se sluchátky na uších, hluk a otřesy z provozu jsou citelné v domě, hlavně v jeho patře. „Za ty roky jsme si už zvykli. Pro blaho společnosti jsme kdysi obětovali velkou část zahrady, po níž nyní vede rychlostní silnice ve čtyřech pruzích. V roce 1982 končila dálnice u našeho domu s tím, že je v plánu dobudovat průtah městem. V letech 1995 až 1997 jsme zrekonstruovali domek netušíc, že zde naopak bude křížení dvou silnic a nájezd na dálnici. Roku 1998 zde vznikl koridor do obce a dostavěná rychlostní silnice zkrátila cestu Turnovem. Už při této stavbě jsme přirozeně očekávali slušnost ze strany investora, města a kraje, že nám zajistí alespoň základní ochranu před hlukem. Nejsem žádná notorická stěžovatelka, ale ať si někdo zkusí tady žít. Před lety jsem si s příslušnými orgány dopisovala, když jsem alespoň chtěla zvednout protihlukové stěny, a to nejen u průtahu, ale také u podjezdu pod dálnicí, nad kterým náš domek stojí. Nepochodila jsem. Nyní mně říkají, že přece nemohu blokovat nájezd na průtah, který je v zájmu obyvatel celého Turnovska. Tak dobře, ale prosila bych vstřícnost ke svým požadavkům, tady už se opravdu nedá moc žít. A opět se mně všichni vysmáli. Cítím velkou hořkost, všem tedy pomohu s dopravou, ale odneseme to na plné čáře já i moje rodina,“ shrnuje své pocity Monika Štěpánová.

Celkový pohled, vlevo na snímku je současný sjezd z dálnice u stavebnin, kde by měl od příštího léta fungovat i nájezd na průtah Turnovem

Ta poukazuje především na nepoměr výšek ochranných stěn. Zatímco naproti přes dálnici jsou pětimetrové, a to ani v jejich sousedství přímo nikdo nebydlí, na „její“ straně jsou i přes její prosby projektovány opět protihlukové stěny vysoké pouze dva a půl metru. „V době schvalování nejnověji budované stěny u Pyrámu, která je pětimetrová, jsem Ředitelství silnic a dálnic upozorňovala, že tato nerovnováha přivádí k mému domu vyšší hlukovou zátěž. Můj souhlas jsme se starostou Ohrazenic Františkem Novákem podmínili provedením akustické zkoušky a následným proměřením po výstavbě. Z úmluvy vyplývalo, že v případě zhoršení této skutečnosti bude projekt nově budovaného nájezdu vypracován tak, aby se toto vyřešilo účinným odhlučněním. Jedno z měření potvrdilo zvýšení hlukového limitu o 0,6 dB oproti měření v roce 2018. Navíc jsou výsledky zkreslené skutečností, že vloni na podzim měření probíhalo v době, kdy byl menší provoz a lidé kvůli covidu více pracovali z domova,“ upozorňuje Štěpánová. A dodává, že nový připojovací pruh přinese logicky větší hlukovou zátěž, protože vozidla se tu budou postupně rozjíždět, řadit atd. Dle zákona o ochraně veřejného zdraví nelze také podle ní v tomto případě stanovit hygienické limity pro starou hlukovou zátěž, v tomto úředníci pochybili, protože se jedná o novou stavbu připojovacího pruhu silnice první třídy, a navíc se už navýšil hluk z provozu. V tom případě platí limit 60 dB ve dne a 50 dB v noci. Hodnoty naměřené v noci uvedený limit překračují.
„Myslím, že společnost nám to dluží, proto žádáme vybudování pětimetrové odhlučňovací stěny po celé délce i přes mostní konstrukci směrem k Turnovu. A vzhledem k odrážejícímu se hluku požadujeme výměnu oken v domě za trojskla. Je to příliš za to, že dopravně pomohu velké části města a okolním obcím?“ uzavřela Monika Štěpánová.

Celkový pohled na novou část Ohrazenic

ROZHODNUTÍ ODBORU DOPRAVY KRAJSKÉHO ÚŘADU
V pondělí 7. února t. r. vydal odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, jako místně příslušný úřad, souhlas s umístěním a povolením stavby zobousměrnění nájezdu na průtah Turnovem u ohrazenického Pyrámu. Doplněna bude protihluková stěna u domu přímo vedle nového obousměrného nájezdu a sjezdu, stávající protihluková stěna podél silnice I/10 bude nahrazena novou mobilní protihlukovou stěnou o výšce 2,5 m. Připojovací pruh je navržen v délce 160 metrů. Samotná stavba má být dokončena v červnu 2023.
V rámci vypořádání připomínek paní Štěpánové ke stavbě je uvedeno, že z měření provedeného na podzim loňského roku vyplývá, že hygienický limit (70/60 dB – den a noc) nebyl naměřenými hodnotami 57,4 a 51 dB překročen. Protihlukové stěny na druhé straně komunikace jsou ve skutečnosti proměnné výšky 2 až 4,5 metru. Zároveň bylo konstatováno, že pokud se na uvedené komunikaci navýší doprava o 30 %, nedojde k překročení hygienického limitu v denní a noční době v žádném z posuzovaných míst měření. Jiné technické řešení (instalace pětimetrových protihlukových stěn) by znamenalo přepracovat celou stavební dokumentaci, která byla zpracována v souladu s požadavky kladenými na tento druh stavby.
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne doručení podat odvolání k Ministerstvu dopravy ČR.
Monika Štěpánová je rozhodnuta odvolání podat.

VYJÁDŘENÍ STAROSTY OHRAZENIC
Situace, ve které jsme se ocitli v souvislosti s projednáváním a realizací zobousměrnění sjezdu u Pyrámu, mě jako starostu staví do zvláštní role. Na jedné straně se mám postarat o obec a její základní článek, našeho občana, na druhé straně se mám postarat o obec, její rozvoj a dobrou dopravní obslužnost.
S paní Štěpánovou se znám dlouhá léta, stavbu jsme spolu několikrát projednávali a chci respektovat její práva na plnohodnotný život v obci.

Na projektu zobousměrnění pracujeme dlouhodobě s kolegou – starostou Turnova Tomášem Hockem – několik let. Hlavně díky jeho aktivitě a vzájemné spolupráci jsme dnes na prahu stavby zobousměrnění komunikace v Ohrazenicích, a stavby sjezdu a nájezdu ve Fučíkově ulici. Přesně tak, jak jsme se před léty dohodli, a s posvěcením ohrazenického zastupitelstva, že obě stavby budeme připravovat společně, neboť jsou pro město i obec potřebné. R10, která rozřízla Ohrazenice a zapíchla se do turnovského sídliště, musí oběma sloužit i jako obchvat a ulehčit obydleným částem.

Tak jak to rozhodnout? Pro zdar staveb jsme vyjednali nemalé ústupky – v Ohrazenicích část obecního pozemku, zábor soukromých pozemků, pokácení zeleně, v Turnově vykoupení rodinného domu ad. Hlavním investorem obou akcí ale je ŘSD. Jejich jednání bylo vždy vstřícné a korektní a patří jim za to dík! Nicméně je to příspěvková organizace státu a z toho plyne i strohá povinnost jednat a chovat se přesně dle předpisů a tabulek. Osobní přístup k člověku, který musíme mít my starostové, zde není požadován. Nyní vydané územní rozhodnutí pro naši stavbu plně respektuje všechny zákonné předpisy a limity, jinak by to ani nešlo. Ale je tu ještě i lidský faktor, pocity, zkušenosti, potřeby. Ty žádné tabulky ani úředník nepostihnou. Myslím, že jsme právě v této situaci.
Když jedeme autem, jsme rádi za rychlé spojení po pěkné silnici. Ale přijedeme domů, sednete si na zahradu, a najednou nám vadí hluk, který jsme sami před chvíli dělali. Domek paní Štěpánové je vzhledem k dálnici a přivaděči k ní na tom nejhorším místě. Zeď domu je jen 40 metrů od jízdního pruhu. Dálnice se zde stavěla v letech 1980 až 1982. Štěpánovi přestavěli a navýšili starší domek v roce 1995-1998. Vyjádření okresního úřadu k výjimce ke stavbě v ochranném pásmu R10 vůbec hluk neřešilo, o životním prostředí v době stavby nemluvě. Mně se to říká dobře, když se mě to netýká, ale podle mě neměli tehdy úředníci stavbu dovolit. Budiž to výstrahou pro všechny kompetentní.

Domek ale stojí a obyvatelé mají právo na patřičnou ochranu, když jde o novou stavbu, která změní poměry v místě. Podrobně jsem prostudoval dokumentaci, a i z osobních jednání vím, že z důvodu minimálního záboru soukromých pozemků byla zvolena varianta mobilní protihlukové stěny. Ta má své limity výšky, odolnosti proti větru i tlumení, které podle mých informací v našem případě nebyly využity. Podle předpisů, měření a ceny to nebylo nutné. Jako odpovědný bych nechtěl udělat stejnou chybu jako úředníci, kteří povolili rekonstrukci na obytnou stavbu pár metrů od dálnice. Pro ochranu občanů můžeme udělat víc, než je předepsáno. Jen musíme do tabulek vklínit i ten lidský faktor. V současné situaci nelze dle mého postupovat jinak, než pozastavit řízení podáním odvolání majitelkou nemovitosti, aby vznikl prostor pro dodatečné jednání o lepším řešení.
Rozhodně chci, jako asi většina, aby byla stavba provedena, nejlépe v plánovaném termínu. Stačí jedno konstruktivní jednání. Po dosavadní spolupráci jsem si jist i podporou svého turnovského kolegy a tamního zastupitelstva, protože tato stavba bude výraznou úlevou pro část naší obce i navazující Nádražní ulici.
František Novák, starosta Ohrazenic

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.