KODEX DISKUTUJÍCÍCH na serverech Turnovskovakci.cz a iTurnovsko.cz

KODEX DISKUTUJÍCÍCH na serverech Turnovskovakci.cz a iTurnovsko.cz

V poslední době jsme ve společnosti zaznamenali značnou nervozitu pramenící z mnoha skutečností – sociální nejistoty, posun hodnotového žebříčku, nesouhlas a nespokojenost s vývojem v této zemi, zejména v oblasti veřejného života ad. Tím bohužel stoupá namísto vzájemného porozumění a pomoci bližním spíše nevraživost a nesnášenlivost s názory jiných lidí, jejich postoji a činy.

Na TvA a iT jsme dosud byli velmi liberální a za celou dobu existence těchto webů smazali pouze tolik anonymních příspěvků, kolik je prstů na jedné ruce. Nepostihovali jsme neomalenost, zlomyslnosti, které balancovaly na hraně základní lidské slušnosti a úcty člověka k člověku. I tak jsme se často stali terčem výpadů diskutujících, když jsme je upozornili, že jejich příspěvky již překračují rozumné meze.

Málokdo si uvědomuje, že i za běžící diskusi na těchto stránkách redakce TvA a iT odpovídají, i když jejich obsah nepíší. Skutečnost, že diskuse je na těchto stránkách umožněna, znamená i naši odpovědnost. Je naším plným právem zaujímat postoj k obsahu diskusí, ba dokonce je to naší povinností, kterou nám ukládá zákon.

Kodex diskutujících na TvA a iT:
1. Přístup do diskuse je umožněn každému registrovanému čtenáři, který neporušil Kodex diskutujících.

2. Registrovaný čtenář vystupuje pod svým jménem a příjmením. Vydávat se za někoho jiného je nepřípustné.

3. Smyslem diskuse je svobodné vyjadřování a výměna názorů. Její obsah nechceme cenzurovat, ale existují jistá zákonná opatření omezující obsah příspěvků. Diskutující nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci.

4. Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování jednotlivce či skupin osob jsou nepřípustné. V diskusích je nepřípustná jakákoli forma šikany či stalkingu (zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby). Rovněž není povoleno použít nick, jehož užíváním by mohlo dojít ze strany čtenáře k záměně s jiným, dříve zaregistrovaným nickem. Diskutující se také nesmí vydávat za jinou osobu.

5. Diskutující nesmí vyhrožovat ani zastrašovat násilím, ať již jednotlivci či skupinám lidí, ani propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.

6. Propagace komerčních aktivit a reklamy na výrobky není povolena. Je ale možné uvádět odkazy na internetové stránky, které souvisí s danou diskusí. Šíření spamu v diskusích není povoleno.

7. Diskutující musí respektovat soukromí jiných osob, nesmí zveřejňovat jejich telefonní čísla, adresy či jiné soukromé informace včetně e-mailové adresy.

8. Redakce si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které zjevně nesouvisejí s tématem diskuse. Ve výjimečných případech může redakce rozhodnout o zákazu přístupu do diskusí i z jiných důvodů než je porušení kodexu diskutéra.

Cílem diskusí na těchto stránkách je poskytnout prostor, kde se lidé mohou setkávat a vyměňovat si své názory či postřehy. Aby ovšem tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Nic víc, nic méně. Váš souhlas s kodexem diskutujících tedy není nějaké omezení diskuse, je to pouze cesta k jejich zkvalitnění ve smyslu emancipované a sebevědomé občanské společnosti.

Za redakci TvA a iT: Pavel Charousek, vydavatel TvA

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.