VZNIK SPOLEČNÉHO VÝJEZDOVÉHO CENTRA ZÁCHRANÁŘŮ NA VESECKU JE ZASE O KOUSEK BLÍŽE

0

V 2017 bylo odsouhlaseno memorandum o vybudování společného výjezdového centra Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v Turnově-Vesecku z důvodu nevyhovujícího umístění obou složek IZS v centru města. Od samého počátku se na záměru podílí i město Turnov, které na základě požadavku Libereckého kraje vytipovalo a následně spolufinancovalo nákup pozemku pro stavbu centra.

V sousedství průmyslové zóny vznikne na dosud volných pozemcích společné výjezdové centrum složek IZS.

Po letošním únorovém zasedání turnovského zastupitelstva dostává záměr další konkrétnější podobu. V horizontu zhruba tří až pěti let by mohly být minulostí rychlé průjezdy sanitek od nemocnice přes náměstí a také hasiči opustí objekt Na Lukách, který leží navíc v záplavové zóně. A nejvíc si oddechnou obyvatelé Daliměřic. Někdy je tu opravdu nebezpečno, když za zvuku sirény přijíždějí úzkými daliměřickými uličkami hasiči městské poloprofesionální jednotky ke zdejší zbrojnici, odkud vyrážejí k zásahům. Ročně tu mají kolem 130 výjezdů.

K záměru výstavby centra IZS se přidala také Policie ČR, která tady chce umístit výjezdové centrum dopravní policie. Město Turnov sem přemístí svoji poloprofesionální hasičskou jednotku. Vznikne tak velké výjezdové pracoviště IZS s přímým napojením na silnici I/10. Napojení na tuto mezinárodní silnici ale bude fungovat pouze při ostrém výjezdu se zastavením provozu na komunikaci v obou směrech. Pro běžnou obsluhu centra má sloužit nová místní komunikace z průmyslové zóny. Z pohledu financování je tu snaha získat prostředky z IROP 2021-2027. Podmínkou pro úspěšné schválení žádosti je zpracovaná projektová dokumentace a vydané stavební povolení pro účastníky projektu. Všichni zúčastnění se domnívají, že pouze takto pojatý a ucelený záměr má šanci tyto prostředky z IROPu získat. Z pohledu Turnova a jeho hasičské jednotky je tu i významná skutečnost, že poloprofesionální hasiči budou moci využívat stejný výcvikový prostor s profesionály, a také jednotky dobrovolných hasičů z okolí zde najdou nové moderní zázemí.
Současná „hasičárna“ v Daliměřicích by zůstala SDH Daliměřice, který tam působí i v současné době, a nadále by byla využívána pro společenské akce. Nabízí se také další volnočasové využití či nabídka využití pro neziskový sektor. Mohou zde být i prostory k pronajmutí.

Záměr výstavby společného centra IZS na Vesecku schválili turnovští zastupitelé napříč volebními subjekty. Jak zaznělo v diskuzi, největším problémem bude pravděpodobně výstavba obslužné komunikace z průmyslové zóny, kterou by v případě, že se na ni nepodaří získat peníze z evropských fondů, muselo financovat město ze svého rozpočtu. Na část pozemku se také vztahuje kauza restitučního nároku Walderode.

Budoucí výjezdové centrum IZS z nadhledu

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.