Prohlížíte: noviny TvA

Zápisník
 | 2 364 přečtení 0

LETÍ TO, NOVINY TVA LETOS VYŠLY JIŽ POPÁTÉ

Násilný trestný čin končící životem seniorky pořádně zahýbal veřejným míněním v Turnově. K něčemu podobnému tady nedošlo od poloviny 90. let minulého století! V pátém letošním vydání novin TvA čtenáři také najdou ohlédnutí za „korunovací“ nejlepšího zdejšího sportovce za loňský rok, jsou zde zachyceny dvě velké debaty a série usnesení zastupitelů na téma ceny vodného a stočného. Další informace hovoří o změnách ve fungování gynekologického oddělení Panochovy nemocnice, v obsáhlém sportovním zpravodajství jsou shrnuty informace o přípravě fotbalových týmů na jarní sezonu i výsledky ze sportovního klání… Noviny přinášejí i vyčerpávající výčet pozvánek na kulturní a sportovní akce i oblíbenou společenskou kroniku.

Zápisník
 | 2 302 přečtení 0

NOVINY TVA LETOS PO DVACÁTÉ TŘETÍ

Číslu dominuje reportáž z oslav svátku 28. října v Turnově včetně představení nového čestného občana města Josefa Kunetky. Noviny přinášejí i záznam z jednání turnovských zastupitelů, obyvatele Malého Rohozce jistě zaujme postoj vrcholného orgánu města k monitoringu průmyslové zóny Vesecko, je zde také informace o odložení rozhodnutí o motivačním systému pro občany při sběru komunálního odpadu. Kickboxeři bratři Kazdovi se vrátili ze šampionátu v Řecku ověnčeni medailemi, uzavírá se podzimní část fotbalové sezony…. V novinách je také ohlédnutí za úspěšnou burzou středních škol, či za Boudou s lampionem. Samozřejmostí je vyčerpávající přehled pozvánek na kulturní a sportovní akce v regionu a společenská kronika.

Zápisník
 | 2 329 přečtení 0

NOVINY TVA LETOS PO DVACÁTÉ PRVNÍ

Letí to. Už pouze čtyři vydání zbývají do konce roku. To s pořadím 21. je z větší části zasvěceno nadcházejícím předčasným parlamentním volbám. Ať už předvolební inzercí, organizačními pokyny, výsledky studentských voleb či předvolebním zamyšlením na pozadí druhů vín. V novinách najdete také aktuální informaci, že gynekologie v Turnově nekončí, je tu první část novinek, které přináší nový občanský zákoník, ohlédnutí za 20 lety Žluté ponorky a 110. výročím železnice mezi Turnovem a Jičínem. Samozřejmostí je vyčerpávající přehled pozvánek na kulturní a sportovní akce v regionu a společenská kronika.

Zápisník
 | 2 417 přečtení 0

NOVINY TVA ČÍSLO 16

V tomto prázdninovém vydání uprostřed léta přinášíme rady primáře turnovské interny Jiřího Tomáška, jak se chovat, když na Turnovsku panují tropická vedra. Je tu i první část ankety zastupitelů, tentokrát na téma budoucnosti Panochovy nemocnice. Především čtenářky jsou upozorněny na exhibicionistu, který se svléká před cyklistkami. V malém ohlédnutí se můžete podívat na dva hudební festivaly – za tím v Dolánkách a za Benátskou nocí. Samozřejmostí je vyčerpávající přehled pozvánek na akce v regionu, tentokrát doplněný prázdninovou nabídkou na každý den, a společenská kronika.

Zápisník
 | 3 078 přečtení 0

NOVINY TVA LETOS PO SEDMÉ

A opět se díky inzerentům podařilo vydat dvanáctistránkové vydání, které přináší téměř vyčerpávající přehled dění na Turnovsku za uplynulé dva týdny. Je zde záznam historického jednání zastupitelů, protože jednak na něm na vlastní žádost poprvé promluvil nějaký poslanec parlamentu, který nemá žádný přímý vztah k městu, a druhak se v jednom případě zastupitelům podařilo zaznamenáníhodné hlasování, když pro jedno navržené usnesení vůbec nikdo nehlasoval! Noviny také informují o vzniku nového muzea motocyklů v Borku, o vzniku Filmové kanceláře Český ráj, o dvojím otevírání Jizery, o zvláštním výboru, který bude dohlížet na zamýšlenou fúzi turnovské a liberecké nemocnice ad. Součástí novin jsou aktuální kulturní a sportovní pozvánky a společenská kronika.

Zápisník
 | 3 059 přečtení 0

NOVINY TVA LETOS VYŠLY PO DEVATENÁCTÉ

V tomto vydání novin je již zřejmé, že se krajské a senátní volby opravdu blíží, vyplývá to jak z jednotlivých inzertních článků, tak i ze standardní inzerce. V novinách čtenář najde také podrobnosti k novému školnímu roku, jsou zde informace o zahájení rekonstrukce ulice 28. října i o otevření denního centra služeb pro dospělé osoby postižené autismem – v Turnově centrum zřídilo o. s. Slunce všem. Vláda ČR po úmrtích dvou desítek občanů po požití metylalkoholu vyhlásila prohibici, nesmí se prodávat tvrdý alkohol, občané mají možnost si alkohol, který mají doma, nechat zkontrolovat Krajskou hygienickou stanicí v Liberci. Součástí novin jsou aktuální kulturní a sportovní pozvánky a společenská kronika.

Zápisník
 | 2 614 přečtení 0

TVA 2012: ZAČÍNÁME

Do pátého ročníku vstoupily prvním letošním vydáním noviny TvA, distribuované ve dnech 11. až 13. ledna. Obsahem je ohlédnutí za událostmi roku 2011 a především jeho závěru, když se Česká republika loučila s bývalým prezidentem Václavem Havlem. Pátrali jsme také, kde se narodilo první miminko nového roku z Turnovska, a přišli na to, že patrně v Jablonci nad Nisou. Událostí prvních dnů nového roku je bezesporu Novoroční ohňostroj, pro čtenáře jsme zaznamenali základní přehled změn, se kterými musí v tomto roce počítat a spoustu dalších informací. Součástí novin je také kulturní a sportovní servis a společenská kronika.

Zápisník
 | 2 994 přečtení 0

JEDENADVACET

Tolik letošních vydání mají za sebou noviny TvA. Číslu 21. dominuje informace o zprovoznění dopravního terminálu u nádraží 6. listopadu, resp. zpráva o změnách v hromadné autobusové dopravě. Čtenář v novinách najde i text, který je v době zveřejnění tohoto článku již překonaný, a sice, že v pátek 21. října byla zprovozněna ulice 5. května po rekonstrukci. Co zde čtenář bohužel nenajde, protože to redakci nedal nikdo vědět, je skutečnost, že od 24. října budou asi na dva až tři týdny pro provoz uzavřeny komunikace na Károvsku a Alej legií (více přineseme v samostatném článku). V 21. čísle novin TvA najdete také původní rozhovor s muzikantem Daliborem Cidlinským či reportáž z návštěvy ministra zdravotnictví Leoše Hegera na oslavách výročí turnovské zdravotnické školy.

Zápisník
 | 2 842 přečtení 0

TvA 2011: OSMNÁCT

Osmnácté vydání mají za sebou letos noviny TvA. Ty se věnují dvěma hlavním událostem, kterými žilo Turnovsko na přelomu srpna a září: Začal nový školní rok a zastupitelé města poměrně překvapivě vyslali zastupitelům krajským vzkaz, že rychlostní komunikaci ve středu Turnova i nadále nechtějí. Noviny přinášejí také původní rozhovor se starostkou Vyskeře Doubravkou Fišerovou, je tu ohlédnutí za prázdninovými příměstskými tábory, čtenáři se seznámí s novou péčí v Panochově nemocnici, vyčerpávající je přehled sportovního dění, v této době hlavně aktuální fotbalové výsledky. Součástí novin je i kulturní a sportovní servis a společenská kronika.

Zápisník
 | 3 622 přečtení 0

NOVINY TvA VYŠLY LETOS PO SEDMNÁCTÉ

Poslední prázdninové vydání novin přináší především pozvánky na kulturní a sportovní akce posledních prázdninových a prvních zářijových dnů. Je tu také informace o zahájení promítání nového kina ve Střelnici, které nahradí to dnes již bývalé v Žižkově ulici. V novinách najdete i program kina, ve kterém zaujmou ukázkové 3D filmy za „lidových“ 30 Kč, to aby se lidé mohli s kinem seznámit, tak jsou zde například premiéroví Šmoulové za 145 Kč. V novinách si také můžete přečíst rozhovor s Petrou Houškovou, předsedkyní občanského sdružení Náruč, nejen o budoucnosti této oblíbené turnovské organizace; je tu i výzva policie k veřejnosti o pomoci při dopadení pachatelů vážných trestných činů, ohlédnutí za jednou zajímavou prázdninovou akcí, kterou byly netradiční závody Dračích lodí v Malé Skále ad. Součástí novin je i společenská kronika.