DUBNOVÁ A KVĚTNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Jen připomínáme: Jakékoli společenské oznámení rádi zveřejníme, stačí jen kontaktovat redakci! Dnes začínáme hned několika poděkováními: Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zaměstnancům, paní vedoucí Janě Čejkové a pečovatelkám za velmi milý a pěkný vztah ke klientům v Pečovatelském domě na Výšince, Granátová ul. 1857. Vzorně se starají o naši osobní hygienu, úklid, obstarávání nákupu i odvoz klientů dle jejich potřeb a přání a jeli třeba i s doprovodem. Spokojení obyvatelé domova

* Chtěli bychom poděkovat Severočeským vodovodům a kanalizacím, a. s., za poskytnutý minigrant od společnosti Veolia na zakoupení potřebných zdravotních pomůcek pro našeho syna Jana Hrnčíře. Děkujeme, manželé Hrnčířovi

* Poděkování starostovi. V obci Všeň byl před 25 lety pověřen funkcí starosty pan Ivan František Herbst. Převzal zadluženou a nevzhlednou obec. Za celou tu dobu svou pracovitostí a rozumným rozhodováním dovedl obec k dnešnímu vzhledu. Obec se několikrát dobře umístila v krajských a jiných soutěžích, většinou na postu nejvyšším. Pan starosta znal všechny své občany – od malých dětí až po nejstarší – a kdo potřeboval, každému pomohl. Byla veliká řada akcí, která zlepšila život obyvatel. Ve svém osobním volnu psal a vydával Obecní noviny, v nichž přibližoval současnost i historii své obce. Zaměřoval se rovněž na kulturní vyžití občanů. V době známého Všeňského kulturního léta přijížděli přední umělci a hudební soubory, jejichž koncerty byly oblíbeny také pro výbornou akustiku zdejšího kostela. Všeň se stala místem pro spokojený život všech občanů. V poslední době po nedorozumění a tlaku z opoziční strany se zdravotní stav pana starosty zhoršoval. Po vážné operaci se vzdal své funkce k 31. březnu t. r. Za všechno, co pro nás vykonal, mu patří velké poděkování s přáním dobrého zdraví do dalších let. Za některé občany obce zaslala Dana Loudová, j.louda@volna.cz

* Děkuji za všechno nedávno zesnulé paní Karle Staré, která se velmi věnovala obyvatelům penzionu pro seniory, mj. vedla kroužek „Na stárnutí nemám čas“. Moc na ni všichni vzpomínáme. Radovana Sedláčková

* Rodina Pekařova děkuje všem dárcům, kteří se podíleli na veřejné sbírce, mimo jiné i pro naši rodinu. Velmi si vážíme všech projevů solidarity a spoluúčasti na řešení následků tragické události, při které zemřela naše maminka a manželka Milena Pekařová.

GRATULACE

* V pátek 6. května oslaví Šimonek Rulf z Vyskře druhé narozeniny. Do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, lásky a štěstí přejí mamka, taťka, babička, tety, strýcové a bratranci

VZPOMÍNKY

* 29. dubna uplynuly tři roky od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Miroslav Kvintus z Podháje. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná rodina

* Klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která slovy hladívala, a oči, které se tak jasně dívaly, navždy se již zavřely… Ve čtvrtek 19. května to bude rok, co nás náhle opustila naše drahá manželka, maminka a babička, paní Marta Mlejnková. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku. Manžel a syn s rodinou

* 29. května uplynou tři roky, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Rulf z Vyskře. S láskou stále vzpomíná manželka a děti s rodinami

VÝROČÍ OBČANŮ TURNOVA

92 let – Sergej Solovjev
91 let – Božena Drozenová
90 let – Stanislav Hlubuček
85 let – Jaroslava Havlová, Jaroslav Bláha, Hana Paříková, Miloslav Brožek
80 let – Hana Romanová, Dagmar Horáčková, Jindřiška Šprachtová, Maruška Kamenová, Jaroslav Brožek, Zdeněk Hudec, Jiří Šír, Marie Mokrá, Hana Kalvachová
 (Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI

* 15. 4. Věra Dobiášová, 83 let, Turnov
* 16. 4. Antonie Staňková, nedožitých 96 let, Turnov
* 18. 4. Aleš Jirásek, 41 let, Turnov
* 21. 4. Pavel Barták, 72 let, Turnov
* 22. 4. Jaroslav Kuhn, 77 let, Turnov
* 24. 4. Vladimír Charousek, 82 let, Daliměřice, Turnov
* 26. 4. Michael Prudič, 64 let, Tatobity
* 29. 4. Josef Jelínek, 78 let, Turnov
* 30. 4. Vlasta Janečková, nedožitých 93 let, Turnov
* 30. 4. Miluška Kodešová, 80 let, Ohrazenice
* 1. 5. Richard Vitáček, 74 let, Turnov
* 2. 5. Jaroslav Uko, nedožitých 71 let, Mašov
* 2. 5. Václav Louda, nedožitých 65 let, Turnov
* 5. 5. Mariana Krausová, 11 let, Turnov
* 6. 5. Květoslav Maruška, 88 let, Svijany
* 8. 5. Marta Krejčová, nedožitých 79 let, Turnov
* 9. 5. Marie Dobiášová, 70 let, Turnov
Podpisové archy, kde potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.