Město nabízí práci v okrskových volebních komisích

0

Znáte někoho, kdo se doma nudí? Městský úřad Turnov přijme pro práci v okrskových volebních komisích pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje 2016 určitý počet schopných a spolehlivých pracovníků.
Členem okrskové volební komise může být občan ČR, který alespoň v den složení slibu (15. září 2016) dosáhl věku nejméně 18 let, není kandidátem do Zastupitelstva LK a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin. Na ukončení hlasování v sobotu navazuje bezprostředně sčítání hlasů, které bude pravděpodobně ukončeno kolem 20.00 hodin.
Za čas strávený na těchto akcí má člen okrskových volebních komisí nárok od uvolňujícího zaměstnavatele na pracovní volno s náhradou výdělku ve výši průměrného platu nebo mzdy. Zvláštní odměna za práci v okrskové volební komisi je stanovena prováděcí vyhláškou ve výši 1.300 Kč pro člena OVK a 1.600 Kč pro předsedu OVK.
Zájemci o práce v těchto komisích, pokud nejsou přímo delegováni volební stranou, se mohou přihlásit na adrese:
Městský úřad Turnov, odbor správní, Skálova 84 Turnov. Přihlášky za člena OVK je možno podat do 7. září do 16.00 hodin. Příjemce žádostí je p. Hovorka, tel. 481 366 823, 737 204 258, e-mail: z.hovorka@mu.turnov.cz nebo sl. Váblová, tel.: 481 366 802, e-mail: k.vrablova@mu.turnov.cz. Do přihlášky uvádějte jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a rodné číslo.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.