ZASTUPITELÉ JEDNALI: V BŘEZNU BUDOU ZAHÁJENY DŮLEŽITÉ DOPRAVNÍ STAVBY, OTÁZKA REGULACE HAZARDU NEVYŘEŠENA

0

V březnu má být zahájena stavba sjezdu a nájezdu na silniční průtah ve Fučíkově ulici a v Ohrazenicích. To byla zásadní informace z úvodu veřejného zasedání turnovských zastupitelů ve čtvrtek 26. ledna. Nájezd a sjezd ve Fučíkově ulici si vyžádá náklady ve výši 29,6 mil. Kč bez DPH, investorem bude Ředitelství silnic a dálnic ČR. Budoucí Fučíkova ulice má být v budoucnu zklidněnou komunikací s vyloučením nákladní dopravy. Obě stavby mají výrazně odlehčit dopravě ve spodní části Nádražní ulice.

Nové řešení prostoru ve Fučíkově ulici

V bodech týkajících se odboru správy majetku zastupitelé souhlasili s výkupem posledního pozemku u kruhové křižovatky na Hruštici. Díky tomu bude moci být „slepé rameno“ z této křižovatky prodlouženo až do Zborovské ulice a nová komunikace se tak stane páteřní pro postupně se rozrůstající bytovou zónu na Hruštici.

Asi nejdůležitějším bodem jednání byla regulace hazardu ve městě. Zastupitelé projednávali žádost provozovatelů zdejších heren na změnu z heren na kasina. Tato žádost byla projednávána opakovaně. Vloni z provozu heren mělo město příjem do rozpočtu ve výši 17 mil. Kč, v předchozích letech to bylo kolem 10 mil. Kč. Návrh vyvolal emoce na sociálních sítích. Ani v zastupitelstvu nebyl názor jednotný. Někteří byli pro úplný zákaz hazardu ve městě – zastupitel Zbyněk Miklík (Piráti) na sociálních sítích na toto téma uspořádal anketu. Zastupitel Michal Loukota (PROTO) konstatoval, že každá závislost je samozřejmě špatná, bohužel ale neplatí přímá úměra, že jestliže něco zakážeme, závislosti se zbavíme. Ohradil se také za nařčení na sociálních sítích, že někteří radní jsou upláceni ve smyslu povolení hazardních her ve městě. Zastupitel Otto Jarolímek (Společně pro Turnov), který byl členem zastupitelstva v předchozích několika obdobích, konstatoval, že toto téma se tu projednávalo již před 20 lety: „Jsme svobodní lidé a máme svobodu rozhodnutí, je to legální podnikání, žádnou prohibicí se nikdy nic nedosáhlo, nejsem proto pro plošný zákaz.“
Další zastupitelé byli pro omezení na městkou památkovou zónu, část z nich by změnu podpořila, a to nejen z důvodu příjmů do městské poklady, ale také, aby nevznikaly tzv. černé herny, či herny v okolních obcích. V tajném hlasování návrh úplného zákazu provozování hazardních her na území města podpořilo jen 11 zastupitelů, šest bylo proti a čtyři se zdrželi. Návrh nebyl schválen. Platí tedy současný stav, povolené jsou dvě herny, jedna v Nádražní a druhá v Sobotecké ulici.

Zásadní bylo stanovisko zastupitelů i k omezení provozu restaurací a barů v centru města. Jak uvedl starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok), zaznamenává opakovaně stížnosti na noční provoz těchto zařízení, nejvíce vadí venku postávající hlučné hloučky kuřáků. Vše bylo opakovaně řešeno s městkou policií i Policií ČR. Proto přišel se záměrem provoz v nočních hodinách omezit.
Radní Jiří Klápště (PROTO) namítl, že Turnov je už i tak večer „mrtvým“ městem; zastupitel Ivan Dřevikovský (Piráti) dodal, že tento obor podnikatelské činnosti zásadně zasáhla opatření související s koronavirem, a tohle by bylo pro některé provozy až likvidační.
Starosta zdůraznil, že navržené usnesení pro městkou památkovou zónu, kde by platil zákaz provozu restauračních zařízení od 24.00 do 6.00 hodin, je pouze záměrem, ne přímo novou vyhláškou. Může také s provozovatelem dojít k dohodě, že místo postávání hostů v ulici se najde pro kuřáky nějaké jiné řešení.
S navrženým usnesením ale souhlasili pouze čtyři zastupitelé.

Investiční priority. Každé zastupitelstvo si vždy na začátku funkčního období stanoví investiční priority. Jejich plnění pak závisí na dostatku financí v městské pokladně, resp. na dotacích.
V kategorii investičních akcí do 5 mil. Kč zastupitelé v anketě zvolili jako nejdůležitější stavbu sportovního hřiště v Mašově u základní školy, na 2. místě je nové hřiště u sportovní haly v Turnově 2 a na 3. místě úprava sportovišť v téže lokalitě.
V kategorii od 5 do 15 mil. Kč považují zastupitelé jako nejdůležitější projektovou přípravu rozšíření některé z mateřských škol, resp. výstavbu nové. Na 2. místě je rekonstrukce budovy ZŠ Žižkova a na 3. místě koupací biotop v Dolánkách.
V kategorii nad 15 milionů je na 1. místě vznik plnohodnotné ZŠ v Turnově 2, následují dostavba nemocnice a rekonstrukce sportovní haly v Turnově 2.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.