ZASTUPITELÉ JEDNALI: STUDIE OBJEKTU NOVÉ KNIHOVNY; NÁVRH NA POJMENOVÁNÍ OKRESU

0

Že Turnov novou knihovnu potřebuje, se ví již řadu let. Nevyhovující „bariérové“ prostory té současné v Jeronýmově ulici jsou za zenitem již několik desetiletí. Přesto knihovna funguje a po zprovoznění pobočky na nádraží vloni na podzim, jako by byla polita živou vodou. Odpovídající nový prostor v duchu 21. století v centru města je tedy žádoucí.

Co je třeba připomenout, je fakt, že rozhodnutí o nové knihovně se táhne již asi třetím nebo čtvrtým zastupitelstvem města. Nejblíže k rozhodnutí bylo vloni na jaře, kdy tehdejší zastupitelé odsouhlasili vznik studie nového objektu ve Skálově ulici na pozemku mezi „plátnem“ letního kina a Domem Na Sboře (tehdy se hovořilo o společném projektu se Žlutou ponorkou). Stále však pokračovaly diskuze, jestli by pro knihovnu nebylo lepší umístění na Střelnici, nebo ve starém kině na Trávnicích. Studie nakonec ani nevznikly.
Letos na jaře radní města rozhodli, že by studie knihovny měla přece jen spatřit světlo světa a že město má oslovit asi čtyři ateliéry, které v minulosti podobnou stavbu uskutečnily. Z nich se potom vybere nejlepší varianta, která projde i zastupitelstvem města. Náklady na stavbu by měly být zhruba do 50 mil. Kč.

V diskuzi zastupitelů na květnovém veřejném zasedání Zbyněk Miklík (Piráti) potvrdil skutečnost, že nová knihovna je potřeba, ale on z pohledu nově zvoleného zastupitele by ke svému rozhodování chtěl, aby byly řádně prověřeny i další možnosti umístění, a to především v podobě přístavby Střelnice.
Eva Kordová (Nezávislý blok) připomněla, že o nové knihovně se jedná už 12 let, probrány byly všechny varianty a stavba nové budovy ve Skálově ulici se jeví jako nejlepší. Také Jaroslav Knížek (ANO) se přimlouval za rychlé rozhodnutí, aby se téma dále posunulo.
Hana Maierová (Nezávislý blok) připomněla množství jednání, která na toto téma již proběhla, a zmínila také problémy se zakládáním stavby nové Střelnice. Svah pod kostelem P. Marie je velmi nestabilní, proto by další přístavbu Střelnice nedoporučila.
Lukáš Bělohradský uvedl, že ODS sice ve volebním programu byla spíše pro Střelnici, ale v důsledku nových pohledů a také proto, že Turnov novou knihovnu potřebuje, podpoří přípravu nového objektu ve Skálově ulici. Karel Jiránek (Nezávislý blok) argumentoval rozhodnutím předchozího zastupitelstva, které se po zmapování všech variant přiklonilo většinově právě ke stavbě u letního kina.

V závěrečném hlasování podpořilo další postup v podobě zpracování studií nového objektu ve Skálově ulici 22 přítomných zastupitelů, tři se hlasování zdrželi. Jak ale doplnil starosta Tomáš Hocke na červnové tiskové konferenci města, stejně ještě bude chtít, aby byla současně prověřena varianta umístění knihovny na Střelnici, pro což podle něho hovoří mnoho ekonomických a praktických důvodů.

V závěru svého květnového zasedání se turnovští zastupitelé ještě ohradili proti usnesení zastupitelstva v Semilech, které na návrh náměstka ministra vnitra Mlsny (ZDE), že staronový okres by se jako výraz dobré vůle za způsobené újmy mohl jmenovat Semily – Turnov, reagovalo negativně.
Podle Lukáše Bělohradského, předkladatele návrhu, Turnov ztrátou okresu v roce 1960 jednoznačně utrpěl materiální i morální újmu. Proto navrhuje změnu názvu okresu na Turnov – Semily. Dále potom by v Turnově mělo vzniknout co nejvíce plnohodnotných detašovaných pracovišť státních institucí.
Starosta Hocke doplnil, že se podařila dohoda s Českou správou sociálního zabezpečení, která bude v Turnově fungovat od září v domě čp. 84 naproti muzeu ve Skálově ulici – jeden den v týdnu, dva pracovníci.
Zastupitelé následně všemi hlasy 23 přítomných schválili usnesení, že zánikem okresu Turnov došlo k politické křivdě na občanech Turnova a jeho spádové oblasti a navrhují nový název okresu Turnov – Semily.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.