ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD DIVADLA KE ŠKOLE V MAŠOVĚ

0

Úvod listopadového zasedání turnovských zastupitelů patřil záměru dostavby městského divadla. Jednání se zúčastnil autor studie arch. Josef Pleskot. Projekt je nyní podán na stavební úřad k územnímu řízení, proběhla jednání s památkáři a dalšími dotčenými orgány. Jak uvedl starosta města Tomáš Hocke, v příštím roce by měla být dokončena projektová dokumentace, divadlo, resp. jeho dostavba, by měla být jednou z priorit tohoto funkčního období zastupitelstva. Součástí úprav je vstupní část i sousední dům čp. 151, ve kterém je v přízemí ovocný bar. Tento dům je podle arch. Pleskota ve velmi špatném technickém stavu, horším, než se původně myslelo. Co je v projektu zásadně nového, došlo k přepočítání předběžných nákladů, které se nyní pohybují už na 93 milionech korun. Některým zastupitelům se zásadní navýšení nákladů nelíbilo (Tomáš Špinka), další (Michal Kříž) chtěli, aby mohly práce proběhnout na etapy, nejdříve divadlo a až v další etapě rekonstrukce sousedního domu, v jehož podkroví má být nová alternativní scéna. Zastupitelé vzali postup prací na projektu na vědomí a vrátí se k němu zkraje příštího roku.

V další části jednání zastupitelé doplnili členy nového výboru pro sport. Ve výboru nebude zástupce Sokola, kterého nahradí zástupce Klubu lyžařů.
Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na zpevnění skal nad hojně užívanou cestou od doláneckého jezu k Zrcadlové koze. Skalní masiv je v havarijním stavu, vloni ulomený balvan dokonce spadl na turistickou cestu. Celý svah bude proto upraven a ta nejpostiženější místa budou překryta ochrannou sítí. Náklady jsou odhadovány na víc než 6 mil. Kč, město by z dotace mohlo získat polovinu.
Hřiště s umělou trávou bylo v areálu fotbalového klubu otevřeno letos na konci léta. Poskytovatel dotace bohužel, jak už to v poslední době bývá, tzv. „za chodu“ změnil pravidla a z uznatelných nákladů se rázem staly neuznatelné. Hřiště je zkolaudované a v provozu. Slouží fotbalovým oddílům z regionu, rozeběhnout by se měla spolupráce se školami, hřiště bude také otevřeno pro veřejnost. Zastupitelé všemi hlasy přítomných schválili dofinancování stavby ve výši 496 tisíc korun.

Zastupitelé také schválili podání žádosti o dotaci na stavbu posledního chybějícího chodníku v Mašově, a sice od křižovatky se Soboteckou ulicí na náves. Město letos dokončilo chodník podle hlavní silnice až na Kalužník. Jak uvedl starosta Hocke, tento chodník bude vzhledem k dešťové kanalizaci a přeložce telefonního vedení dražší, doufá tedy, že tentokrát bude žádost úspěšná. Město totiž o dotaci již jednou žádalo, ale neuspělo.
Zastupitelé také schválili 5. etapu Programu regenerace městské památkové zóny, odsouhlasili též příplatek 3,4 mil. Kč Krajské nemocnici Liberec na revitalizaci oddělení ARO v turnovské nemocnici.

V závěru jednání ve dvou dodatečně doplněných bodech se zastupitelé zabývali situací kolem plochy vedle ZŠ v ulici 28. října, kterou město koupilo na parkoviště (ZDE). Zastupitel Tomáš Špinka navrhl, aby byl záměr výstavby parkoviště zrušen a pozemek byl věnován škole. S tím především koaliční zastupitelé nesouhlasili s ohledem na poměrně vysokou cenu pozemku (4,5 mil. Kč) a také podle nich (P. Houšková, H. Maierová, Z. Miklík) není úplně zřejmé, co by na pozemku chtěla škola mít. Nakonec převážil názor, aby škola připravila konkrétní návrh využití pozemku, a zastupitelé se k tématu poté opět vrátí.
Druhý doplněný bod se týkal ZŠ v Mašově, resp. její rekonstrukce. Zastupitel Michal Kříž upozornil na stále vzrůstající ceny stavebních prací, bude tedy čím dál obtížnější rekonstrukci provést, proto navrhl, aby byla odsouhlasena rekonstrukce školy podle stávajícího projektu s limitem 45 mil. korun. Po slovní přestřelce mezi bývalou a současnou koalicí se většina zastupitelů přiklonila k názoru, že se k tématu jako řádnému bodu jednání vrátí na lednovém zasedání.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.