ZASTUPITELÉ JEDNALI NA TÉMA VHS: ZÁSTUPCI MĚSTA V RADĚ SDRUŽENÍ A REKONSTRUKCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

0

Poměrně obšírně se turnovští zastupitelé na svém listopadovém zasedání věnovali tematice Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS).

Nejdříve byla projednávána zpráva zástupců města v Radě VHS, kterými jsou zastupitelé Josef Uchytil (Proto), Martin Hrubý (Nezávislý blok) a Zbyněk Miklík (Piráti). Podle jejich vyjádření se jim zatím nedaří s ostatními zástupci měst a obcí sdružených ve svazku najít společnou řeč, nicméně zastupitelé 16 hlasy odsouhlasili, aby na nadcházejícím jednání rady prosazovali čtyři body – požadavek na změnu stanov, která by více zohlednila výši majetku vloženého městem do VHS, zástupci Turnova se mají zasadit o snížení tempa investic, vodné a stočné na příští rok chtějí zvyšovat maximálně o 1,65 % a k připravované rekonstrukci turnovské čistírny odpadních vod žádají o podrobnější informace provozovatele (SČVaK).

Jak ale zaznělo, ve 28členné radě má Turnov jen tři zástupce, takže prosazení těchto bodů bude poměrně obtížné. Nicméně podporu by zástupci města chtěli hledat pro změnu stanov sdružení, které by měl vytvořit nezávislý poradce svazku, a které by měly zohlednit výši vloženého majetku do VHS ze strany města Turnov. Na jednání Rady VHS 16. prosince budou zástupci města požadovat zdražení vodného a stočného na zastupiteli schválené maximální úrovni o 1,65 %; většina zástupců obcí se ale kloní k nárůstu ceny až o 4 %.

V diskuzi zastupitelů chtěla Daniela Weissová (Piráti) vědět, jestli se situace v radě VHS pro Turnov zklidnila a jestli má město nějakého partnera. Tady podle Josefa Uchytila mohou být pro změnu stanov partnerem Semily, v jiných bodech to je obtížnější, protože v Radě VHS jsou soustředěni zástupci měst i obcí, jejichž obyvatelé třeba platí pouze vodné.
Zastupitel Michal Kříž (ANO 2011) konstatoval, že po velkých stavebních akcích v Turnově nyní město nemá dostatek prostředků na spolufinancování dalších staveb, proto se aktivity VHS částečně přesouvají jinam. Zástupce města požádal o větší účast na jednání Rady VHS, někteří podle něho byli přítomni jen na zhruba polovině jednání, což je málo.

Druhým bodem jednání zastupitelů na téma VHS byla zásadní rekonstrukce turnovské čistírny odpadních vod (ČOV) pod železniční zastávkou Turnov-město.
Celkové náklady budou zhruba 70 mil. Kč. Součástí rekonstrukce budou: oprava plynového hospodářství – membrána a strojovna plynojemu a venkovní rozvody, oprava hrubého předčištění – česle a lapák štěrku, rekonstrukce dmychárny, kalové koncovky a usazovací nádrže, oprava kotelny a kogenerační jednotky. Z celkových nákladů zaplatí VHS Turnov 55 mil. Kč, tři miliony uhradí obce Přepeře a Ohrazenice, město Turnov se na této investiční akce bude podílet 12 miliony, které bude splácet tři roky ve čtyřmilionových splátkách. Práce na rekonstrukci ČOV mají začít v dubnu příštího roku a ukončeny budou v roce 2021.
Další etapa rekonstrukce ČOV je naplánována po vyhlášení dotačních titulů EU v roce 2022 a má řešit opravu biologické linky a regeneraci.

Čistírny odpadních vod jsou kvůli agresivnímu prostředí ve vodohospodářství nejvíce opotřebovanými objekty. Platí u nich obecná zásada, že za každých 20 let musí docházet k jejich významné rekonstrukci. Turnovská ČOV má po rekonstrukci před více než 15 lety v dobrém stavu většinu objektů. Technologie je však na mnoha místech dožilá a až v havarijním stavu.
Rozsáhlá rekonstrukce areálu ČOV Turnov je největší připravovanou investiční akcí VHS na roky 2019–2023.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.