ZAPOMENUTÝ VODOVOD POSLOUŽÍ PARKU U LETNÍHO KINA (S ANKETOU ZASTUPITELŮ)

0

Zadržování vody v krajině a péče o vodní zdroje všeobecně, to bude jedno z hlavních témat následujících desetiletí. Proto když se při stavbě Alzheimer centra v ulici 5. května náhodně narazilo na staré vodovodní potrubí, ze kterého byla voda svedena do kanalizace, bylo by smutné této skutečnosti nevyužít k něčemu smysluplnému. „Nastalo velké dilema, protože vodního zdroje je opravdu škoda. V parku u letního kina, který prochází postupnou rekonstrukcí, řešíme vodní prvek. Museli bychom použít klasický vrt, který by asi přišel i levněji, ale nakonec jsme se přiklonili k řešení, že vodu od stavby Alzheimer centra svedeme až do parku,“ vysvětluje starosta města T. Hocke. Příhodnou skutečností je právě probíhající rekonstrukce Komenského ulice, takže vodovodní řad bude moci být veden právě touto ulicí. Je to příležitost, která se zase dlouho nebude opakovat. Nakonec se k této variantě přiklonili i zastupitelé města, kteří tuto investici ve výši 1,5 mil. Kč odsouhlasili. Ve hře je ještě dotace z Libereckého kraje.
Poměrně technicky náročná stavba proběhne na přelomu jara a léta.

ANKETA ZASTUPITELŮ MĚSTA

Otázka zněla: Zastupitelé na svém dubnovém zasedání projednali a podpořili přivedení užitkového vodovodu od Alzheimer centra přes Komenského ulici do městského parku u letního kina. Jak vnímáte tento krok? Jakým způsobem by se měla zadržovat voda v krajině?

KAREL JIRÁNEK, zastupitel za Nezávislý blok
Jsem moc rád, že zastupitelé podpořili tento projekt, který aktuálně vznikl při stavbě Alzheimer centra a rekonstrukci Komenského ulice.
Souhra okolností nám dala příležitost zachránit a smysluplně využít přibližně 90 kubíků vody denně. Tato voda dříve tekla do kanalizace. My ji pošleme do parku, kde ji využijeme na závlahu a v budoucnu třeba na výstavbu jezírka a dalších vodních prvků. Myslím, že to byl dobrý nápad a moudré rozhodnutí. Už na zastupitelstvu, než byl projekt schválen, jsem řekl, že si dovedu představit podporu podobně smýšlejících občanů. Takže pokud by měla být např. založena sbírka na výstavbu vodních prvků, sloužících k zábavě dětí a relaxaci návštěvníků parku, byl by to jeden z mála projektů, na který bych rád přispěl.
Způsoby, jak zadržovat vodu v krajině, bych nechal odborníkům. Já osobně se snažím pouštět dešťovou vodu ze střechy do zahrady, jak to dělal už můj děda. Bohužel, jak všichni víme, je každá kapka deště v posledních letech čím dál vzácnější.

MUDr. ROSTISLAV POLÁŠEK, zastupitel za ODS
Efektivní hospodaření s vodou je a bude zásadním tématem budoucnosti. Proto jsem podpořil tento projekt, který je realizovatelný pouze nyní. Zároveň jsem si vědom, že koronavirová krize sníží příjmy rozpočtu města v příštích letech. Bohužel se asi nepodaří vše vyřešit úsporou provozních nákladů a na podzim budeme řešit otázku, jak přehodnotit priority investic. Tento projekt je zároveň jen malou kapkou v moři toho, co je potřeba změnit, abychom dokázali v nových klimatických podmínkách lépe zadržovat vodu. Hlavní je změna pohledu na využití zemědělské půdy. Toho se ale dočkáme až tehdy, až nebude kozel (agrovelkoprůmyslník) zahradníkem naší krajiny.

DAVID SCHINDLER, zastupitel za Českou pirátskou stranu
Jak jsem již řekl na veřejném zasedání zastupitelstva, jsem z tohoto projektu nadšený a panu starostovi za něj velice děkuji. Jedná se o jedinečnou možnost a příležitost jak dostat vodu do parku. Ta bude moci být využita na zálivku, ale i pro vodní prvek. Voda, stejně jako zeleň, je v centru měst maximálně potřeba a měla by to být pro všechny priorita. Díky tomuto projektu navíc nebudeme muset odebírat vodu vrtem ze spodních vod. Čechy jsou střecha Evropy, proto bychom se měli snažit zadržet co nejvíce vody, co tu spadne. Mokřady, tůně, meandry, remízky, meze, aleje a další přírodní prvky, které byly vždy součástí naší krajiny, zmizely během komunistické kolektivizace. Jaký to mělo dopad? Voda, co tu spadne, hned odteče do okolních zemí a půda není schopna srážky zadržet. Nepomáhají tomu ani zemědělci, kteří se o půdu nestarají, jelikož ji ve většině případů mají pouze pronajatou. Jedná se především o nezaorávání organických složek do půdy, chemii. Všechny tyto problémy mají navíc další efekty – brutální devastaci biodiverzity a větrnou erozi. A řešení? Přestaňme fungovat ve stylu „po nás potopa“ a hnát se za maximální efektivitou a zisky. Zabývejme se na všech úrovních pozemkovými úpravami, vraťme meandry, kam to půjde. Obnovme mokřady, tůně, remízky, aleje a další. Sice bude náročnější tu řepku sklidit, ale vrátí se do přírody voda a život. Sítě meliorací dál odvodňují rozsáhlé lány a chemie v zemědělství zabíjí zbytky tolik potřebných tvorů – třeba i žížal. A co ve městech? Zelené střechy, stromy, vodní prvky, retence dešťových vod, zelené fasády. A ve výčtu nám zbývají ještě lesy – těm, co to dosud neviděli, kůrovec ukázal, že smrkové monokultury jsou problém. Také v lesích mohou proběhnout pozemkové úpravy směřující k návratu do původních kolejí. Musíme vysazovat pestré a smíšené lesy a jednotlivé druhy sázet do takových výšek a lokalit, kam skutečně patří. Tohle všechno je zásadní a měla by to být nejvyšší priorita všech budoucích vlád i samospráv. Protože nám hrozí „vyschnutí“. A že by se z nás stalo vyhledávané pouštní letovisko, čekat nemůžeme. Nebude tu totiž voda ke koupání. Tak dešti zdar.

RNDr. Josef Uchytil, zastupitel za PROTO
Co asi tak řekne podnikatel, ekonom a člen finančního výboru zastupitelstva města na zbytný výdaj 1,5 mil. Kč v době snižujících se daňových příjmů?
Vypadá to poměrně jednoznačně, ale jak už to na světě bývá, nic není černobílé. Často se nejen v komunální politice zaklínáme „péčí řádného hospodáře“ a ještě častěji se tím myslí hospodárné nakládání s prostředky, kterými město disponuje, nebo přístup k majetku a jeho obnově, aby sloužil nejenom tady a teď. Řádný hospodář ale nepečuje jen o finance a majetek, ale také o zdroje. A některé zdroje jsou snáze obnovitelné, některé hůře.
Uvědomuje si to i Liberecký kraj, který vyčlenil 11 mil. Kč na projekty zajišťující retenci vody v krajině. Doporučuji zhlédnout krátký film, který k této dotaci nechal Liberecký kraj vytvořit. Fascinující záběry a opravdu hluboký zážitek a uvědomění, jak moc důležitá voda pro naši krajinu a pro naši planetu je, a co všechno pro její zadržování v krajině lze dělat. Nebudeme-li konat, zbude nám tu jen řepka, která sice vodu v krajině zadržuje, zato její „ošetřování“ pesticidy tu samou vodu, kterou zadržuje, zároveň i kontaminuje.
Pokud se sejdou zcela výjimečné události – výstavba Alzheimer centra, oprava Komenské ulice, rekonstrukce letního parku a fakt, že v parku voda není, zato u Alzheimer centra „na rozdávání“, je to geniální a neopakovatelná příležitost.
Jsem moc rád, že se tato myšlenka zrodila a koronaviru navzdory i uchytila. V podobě vodního prvku v parku přinese jistě i spoustu radosti.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.