ZVĚDAVÝ DŮCHODCE SE PTÁ (díl II.)

0

Do redakce TvA opět po delší době dorazil dopis jednoho turnovského občana, který se sice podepsal, ale hned nám na rovinu sdělil, že by rád zůstal v anonymitě, protože jsme prý malé město a on nechce mít problémy, ať ho klidně titulujeme jako zvědavého důchodce. Budiž. Když nejde o anonym a navíc se jedná o téma, které je zajímavé, rádi uděláme výjimku. Ono je to opravdu velmi zajímavé – víte, že máme dvě organizace, které spravují krajské silnice? Více ale už „náš důchodce“:

KDO SE VLASTNĚ STARÁ O KRAJSKÉ SILNICE?
V nedávných dnech sužovaly Českou republiku přívaly sněhu, na mnohých místech byl vyhlášen kalamitní stav, na silnicích se tvořily kolony kamiónů i osobních vozidel, v nich mrzli řidiči i spolujezdci. Staly se desítky dopravních nehod. Dokonce umírali lidé… Situace byla složitá také v našem kraji. Sledoval jsem pozorně dění na televizní obrazovce v pohodlí a teple své seniorské garsonky. Přepínám mezi kanály, „chytám“ jednotlivé zpravodajské relace a chvílemi se nestačím divit. Na jedné televizní stanici poskytuje redaktorovi rozhovor dispečer Krajské správy silnic Libereckého kraje. Na druhé problémy vysvětluje pracovník firmy Silnice Libereckého kraje. A já jsem z toho opravdu, ale opravdu dokonale zmaten.
Zákonitě si kladu následující otázky: Co to všechno znamená? Jedná se o tutéž organizaci, která se jen přejmenovala? Vznikla snad další instituce pečující o vozovky v našem kraji? Obě jsou placené z prostředků daňových poplatníků? Je to všechno nějaká „klička – obezlička“ vedení našeho kraje, především pak náměstka pana Seppa? A kdo se vlastně stará o sjízdnost krajských silnic protínajících naše město? KSSLK nebo SLK?
Na poslední otázku bych možná nalezl odpověď sám, kdybych vyšel do ulic a zahlédl sypač příslušné organizace s logem na dveřích. Jenže pohyb po městě v těchto dnech není pro člověka s holí ničím příjemným, proto se obracím na redakci TvA. Jejím prostřednictvím jistě bude mně i dalším nevědoucím spoluobčanům podáno vysvětlení.
Za ně předem děkuje zvědavý důchodce

O vysvětlení, jak to tedy je, jsme požádali mluvčího krajského úřadu:

KDO JE ZA STAV SILNIC ODPOVĚDNÝ A KOLIK KRAJSKÝCH ORGANIZACÍ VLASTNĚ TEDY PARALELNĚ FUNGUJE?
Na přelomu roku 2011/2012 došlo k transformaci příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje.  Ze struktury KSS LK, p.o., byla vyčleněna provozní část, která fyzicky vykonávala údržbové práce. Vznikla akciová společnost Silnice LK, a.s.. Jejím jediným vlastníkem je Liberecký kraj.
Hlavní činností společnosti Silnice LK, a.s., je letní, zimní a operativní údržba, opravy komunikací, dopravní a pozemní stavby, údržba veřejné zeleně a lesních porostů ve vlastnictví kraje, zásahy v krizových situacích a odstraňování havarijních stavů. Tyto činnosti vykonává společnost Silnice LK, a.s., pro Liberecký kraj na základě „Příkazní smlouvy“. Bude provádět i další činnosti pro ostatní subjekty na trhu (města, obce, údržba místních a účelových komunikací, stavební činnost).
Vznikem akciové společnosti v žádném případě nezanikla KSS LK, p.o., z té se stala inženýrsko-investiční organizace. Ve správě jí zůstal silniční majetek. KSS LK, p.o., provádí správu komunikací a jejich příslušenství, kontrolu technického stavu, inspekční a investiční činnost, metodické řízení dispečerského dohledu, údržby a opravy komunikací, inženýrskou činnost při výstavbě nových komunikací, kontrolu a přebírání stavebních prací a zajišťuje projektovou přípravu investičních akcí.
Jako správce krajských komunikací je KSS LK p.o. také zodpovědná za zimní údržbu, tzn. koordinuje a kontroluje její provádění.
Mgr. Jiří Langer, mluvčí Libereckého kraje

Související články (celkem 2)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.