ZPRÁVA MĚSÍCE: TURNOV NEMÁ LETNÍ VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ, KONČÍ I KRYTÁ PLAVECKÁ UČEBNA!

0

(aktualizace původního textu z 18. června)Tato informace už zde zazněla při projednávání záměru výstavby nového sídla turnovského Fokusu, občanského sdružení, které pečuje o hendikepované dospělé ze spádové oblasti Turnovska (ZDE). Letos na jaře, v době podání žádostí o dotace z operačních programů Evropské unie, dalo vedení města před podporou stavby nového Fokusu v Tázlerově ulici přednost žádosti o rekonstrukci bazénu na Výšince.

Důvod? Snížení částky, vypsané v daném operačním programu. Radnice se tak nechtě dostala do konkurence s dalšími projekty. „Stáli jsme před rozhodnutím, čemu dát přednost. Buď nové zařízení Fokusu nebo oprava plavecké učebny na Výšince. Přitom právě bazén, kde se učí plavat všechny děti z Turnova, je v současnosti v takovém technickém stavu, že prakticky každý den tady může dojít k havárii,“ shrnul na jaře místostarosta Aleš Hozdecký důvody, proč nakonec vedení města dalo přednost podání žádosti na rekonstrukci bazénu. Projekt turnovského Fokusu bude muset počkat.

Situace v bazénu na Výšince však mezi tím nabyla na dramatičnosti. Technický stav zařízení je neudržitelný, bazén, přesněji řečeno plavecká učebna, musí ukončit provoz k 30. červnu 2008. Budoucnost? Nejistá! To vše vyplývá z textu, který redakci TvA zaslal Jiří Vele, jednatel Městské sportovní Turnov s. r. o. Jeho příspěvek přinášíme v plném znění:

n200806182114_zap_298_08_bazenV posledních dnech se šíří Turnovem a jeho okolím tu zaručené, tu méně zaručené zprávy o tom, že Město Turnov nebude již dále provozovat plavecký bazén na Výšince, že ho z ekonomických důvodů zavírá. Jako reakce na ně se dokonce aktivizují skupiny, které organizují petice proti jeho zavření. Co se tedy vlastně v bazénu děje? Jsou všechno jenom fámy, nebo je poplach oprávněný?
Bazén na Výšince vznikl v druhé polovině 20. století z iniciativy pana učitele Kopala jako plavecká učebna. Stavba byla realizována v tehdy velmi rozšířené akci „Z“, což znamenalo (to pro ty mladší), že část prací byla vykonávána „dobrovolně“ a ve volném čase občany města. Po několika letech provozu byl bazén uzavřen a jeho opětovné znovuzprovoznění se uskutečnilo v roce 1994. Už v té době se počítalo jen s otevřením provizorním a vědělo se, že bude nutná generální rekonstrukce. Tomu odpovídalo i vybavení bazénu, a to jak z hlediska technologického, tak i zázemí. Při rekonstrukci technologické části bazénu nebyla zapracovaná žádná rezerva zařízení. Proto každý výpadek omezuje provoz. Výčet všech poruch by zabral velkou část rozsahu tohoto textu a nebyl by k ničemu. Faktem zůstává, že provozovat plavecký bazén za současného stavu je  prakticky nemožné!
V roce 2000 byla založena Městská sportovní Turnov s. r. o., jako organizace, která by měla spravovat městský majetek sloužící ke sportovní a rekreační činnosti obyvatel. Novému pronájemci bylo okamžitě jasné, že situace v bazéně na Výšince je dlouhodobě neudržitelná. Tehdy však bylo také zřejmé, že je třeba vydržet jen několik málo let, kdy bude v Turnově vybudován smělý projekt mecenáše B. J. Horáčka, který ve svých plánech mimo jiné s novým krytým bazénem počítal v areálu v M
aškově zahradě. O smutném konci tohoto projektu není třeba se zmiňovat.
„Stařičký“ bazén na Výšince tak musel suplovat dále svého nenarozeného bratra. Je paradoxem, že i přes svůj stav a hromadící se potíže, si bazén rok od roku získával u turnovské veřejnosti stále větší oblibu. Příčinou toho je bez nadsázky entuziasmus a nasazení vedoucího tohoto zařízení, Roberta Havlína a jeho týmu. Velkou zásluhu na tom, že bazén dosud funguje, má i Město Turnov, které i přes ztrátovost provoz dotuje. A byl to právě pan Havlín, který prostřednictvím vedení M
ěstské sportovní opakovaně upozorňoval na neudržitelný, kritický stav bazénu a na nutnost jeho rekonstrukce.
Z výše uvedených důvodů proto rada města schválila zpracování projektu na generální rekonstrukci. V letošním roce byla podána žádost o poskytnutí finančních prostředků na krytí této akce z Regionálních operačních programů (ROP) Evropské unie.
Současnost je následující: Stav bazénu se již dostal do situace, kdy jej není možné dál provozovat. Proto bude k 30. červnu 2008 odstaven. Přibližně v tomto termínu bychom měli vědět, jestli byla akceptována žádost o finanční příspěvek z evropských fondů. V kladném případě začneme na podzim s rekonstrukcí a bude-li vše probíhat dle plánu, uvítáme turnovskou veřejnost a školní děti na podzim 2009 v novém, moderním bazénu. Otázkou zůstává, co se stane, když nebude náš projekt zařazen mezi vybrané…
Jiří Vele, jednatel, M
ěstská sportovní Turnov s. r. o.
jiri.vele@seznam.cz

AKTUALIZACE:
V prvém červencovém dni všichni žadatelé o dotaci z operačních programů Evropské unie dychtivě sledovali internetové stránky, kde byly zveřejněny žádosti, které prošly schvalovacím řízením.
Druhé kolo výzvy oblasti „Severovýchod“ (zahrnuje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj), do kterého mohli žadatelé směřovat své projektové záměry, bylo vyhlášeno na sklonku minulého roku a žádosti bylo možné předkládat do 28. března. Do všech oblastí podpory bylo předloženo 336 projektových žádostí. Nyní prostřednictvím 127 úspěšně schválených projektů poputuje z Evropské unie do rozvoje zmíněných tří krajů částka ve výši 3 033 586 209 korun. Podrobnosti hledejte ZDE.
„Turnov měl velké štěstí, dotace na rekonstrukci bazénu na Výšince přesahující 20 milionů korun byla schválena,“ uvedl na tiskové konferenci radnice v úterý 1. července místostarosta Aleš Hozdecký. Podle něho bude možné prostředky čerpat zhruba do dvou měsíců, odbor správy majetku radnice neprodleně vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby.
„Rekonstrukce bude trvat zhruba jeden rok, počítáme s tím, že plavecká učebna by měla být opět otevřena na podzim 2009,“ doplnil Hozdecký.
Nynější 16 metrový bazén zůstane velikostně zachován, jeho zvětšení na 25 metrů realizováno nebude. Zásadní opravou projde vlastní technologie úpravy vody tak, aby splňovala veškeré hygienické normy. Stávající železobetonová vana bude nahrazena nerezovou vanou v původních rozměrech, dojde ke kompletní výměně všech rozvodů – od elektřiny přes vzduchotechniku až po topení. Bazén bude také plně bezbariérový. „Pro plaveckou učebnu je i nadále prioritní výuka plavání dětí z mateřských a základních škol a různé doplňkové programy pro veřejnost. Věřím, že velké koupaliště se nám podaří nakonec postavit v Maškově zahradě, takže jsme rozšíření plochy bazénu na Výšince neplánovali. Zvětšení bazénu by také přineslo další finanční zátěž,“ upozornila starostka města Hana Maierová.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.