ZATÍMCO NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DĚTI VYHLÍŽEJÍ, VE ŠKOLÁCH MATEŘSKÝCH BUDOU MÍT STAROSTI OPAČNÉ

0

V úterý 15. ledna se konal ve všech čtyřech turnovských základních školách slavnostní zápis dětí do prvních tříd základních škol. Podle zákona se zápis koná až do 15. února, ale většina rodičů s dětmi stejně pravidelně přichází do školy hned první den, protože ona atmosféra, kdy je vše pečlivě nachystáno a naklizeno, je pro budoucí prvňáčky v první den zápisu nezaměnitelná.

n200801161036_zap_21_08_zapisJako v posledních dvou třech letech, i letos byla poměrně dramatická situace v turnovské Základní škole v ulici 28. října, o kterou je mezi rodiči mimořádný zájem. Oficiální začátek zápisu byl v 10 hodin, provizorní čekárnu pro rodiče dětí ve škole otevřeli ráno v 05 hodin. První maminka stála před vchodem do školy již ve dvě hodiny po půlnoci a před pátou tu bylo celkem patnáct rodičů. To opravdu nikdo nepamatuje a nejspíš jde i o republikovou raritu. „Vloni jsme otevírali tři první třídy, v příštím školním roce ale pouze dvě asi po pětadvaceti žácích. To samozřejmě zvýšilo zájem o naši školu, ze kterého máme radost, ale i starosti, protože podobně je to i s budoucími šestými ročníky, do kterých budeme brát 35 dětí z okolních škol a v tuto dobu máme již 57 přihlášek,“ řekl ředitel školy Jaromír Frič. Škola také dopředu zveřejnila kritéria pro přijetí žáků. Přednost mají děti ze spádového obvodu školy, což jsou v podstatě ulice v centru města, dále pak děti z Turnova, které mají ve škole sourozence, následují děti s trvalým bydlištěm ve městě a teprve po nich mají dveře do školy otevřeny děti z ostatních obcí a ty, jejichž rodiče figurují na čelním místě seznamu vytvořeném první den zápisu. To vysvětluje, proč někteří rodiče stáli před školní budovou v hluboké noci.

n200801161036_zap_22_08_zapisMimořádný zájem o Základní školu v ulici 28. října je dán její vzrůstající prestiží a dobrým jménem, na rodiče z historického centra města a ze sídliště na Výšince ale jistě působí i fakt, že se v poslední době hovoří o možném stěhování Základní školy v Žižkově ulici k nádraží, resp. o výměně školních budov mezi Integrovanou střední školou a touto základní školou. Cílem je vznik plnohodnotné základní školy u nádraží, která by měla přirozenou spádovost, a na druhém konci města vznik středoškolského areálu v bývalých kasárnách. I když vedení města rodiče uklidňuje, že ke stěhování základní školy ze Žižkovy ulice hned tak nedojde, a že se nemusí obávat tam své děti dát, škola se již několik let potýká s poklesem žáků.

n200801161037_zap_23_08_zapisA jaký byl zájem první den zápisu?
Do odloučené budovy ZŠ ve Skálově ulici, která se nachází v Prouskově ulici u nádraží, přišlo 15. ledna celkem 60 dětí, z toho bude asi u sedmi dětí nástup do školy o rok ze zdravotních a jiných důvodů odložen. Podle ředitele Romana Mareše se předběžně počítá se třemi prvními třídami, protože ještě několik dětí přijde do 15. února, kdy budou zápisy definitivně uzavřeny.
K zápisu do ZŠ v ulici 28. října dorazilo hned první den 71 dětí s rodiči. V tomto počtu jsou započítány i děti, které měly odklad z loňska. V letošním roce bude mít odklad pravděpodobně asi 14 dětí, škola kapacitně může otevřít jen dvě třídy, už po prvním dnu zápisu je tedy stav fakticky naplněn.
n200801161037_zap_24_08_zapisDo ZŠ v Žižkově ulici přišlo 15. ledna celkem 40 budoucích prvňáčků (z toho asi u 7 dětí bude odklad), podle ředitele Ivo Filipa by tu mohli otevřít v novém školním roce až tři první třídy, zatím to ale spíš vypadá na dvě.
Do mašovské školy přišlo první den zápisu 14 dětí s rodiči, přijít do 15. února by měly ještě nejméně další tři. V Mašově počítají asi u 6 dětí s odkladem školní docházky. Nicméně i zde v září první ročník základní školy otevřou.

Oficiální zápis dětí do turnovských mateřských škol pro školní rok 2008/2009 probíhá od 14. do 18. dubna. Také zde se projevuje nejistota. Podle Jany Majerové z odboru školství turnovské radnice, lze očekávat vzhledem k tomu, že se rodí v posledních letech stále více dětí, velký zájem o umístění do turnovských předškolních zařízení. „Tiskopis s přihláškou si mohou rodiče vyzvednout do konce března přímo ve školce. Oficiálně ale lze děti v některých školkách přihlásit až v uvedeném dubnovém termínu,“ řekla Majerová.
Radní města schválili doporučená kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol, přednost při umístění by měly mít děti s trvalým bydlištěm v Turnově, či děti, jejichž rodiče ve městě pracují, nebo děti z okolních obcí, kde mateřská škola není. „Rada města ale přijala jen doporučující opatření, vše je v kompetenci ředitelek mateřských škol. Ty budou rozhodovat i o přijetí nebo nepřijetí dětí,“ uvedla Majerová.
A kolik míst se ve školkách uvolní odchodem dětí do prvních tříd základních škol? Podle prvních odhadů celkově mezi 140 až 160 místy. V Turnově je v současnosti osm mateřských škol. Ty jsou naplněny téměř stoprocentně, když v tomto školním roce jsou z celkových 530 míst jen čtyři místa volná.

Město Turnov je zřizovatelem osmi mateřských škol:
Mateřská škola Turnov, 28. října 757, ředitelka Zdeňka Svobodová
Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, ředitelka Naděžda Dovolilová
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, ředitelka Jana Dontová
Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, ředitelka Mgr. Zdeňka Čiháková
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, ředitelka Jana Brožová
Mateřská škola Turnov,  J. Palacha 1931, ředitelka Svatava Dékányová
Mateřská škola Turnov,  Kosmonautů 1640, ředitelka Jarmila Fibrichová
Waldorfská mateřská škola Turnov,  Hruborohozecká 323, ředitelka Hana Lamačová

Město Turnov je zřizovatelem čtyř základních škol:
Základní škola Turnov, Skálova 600, ředitel Mgr. Roman Mareš
Základní škola Turnov, 28. října 18, ředitel Mgr. Jaromír Frič
Základní škola Turnov, Žižkova 518, ředitel Mgr. Ivo Filip
Základní škola Turnov – Mašov, U Školy 56, ředitelka Mgr. Stanislava Šmucrová

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.