ZASTUPITELÉ KRAJE ODVOLALI STATUTÁRNÍ NÁMĚSTKYNI HEJTMANA KOCUMOVOU

0

Zastupitelstvo Libereckého kraje dnes (25. 11.) na návrh Klubu Starostů pro Liberecký kraj odvolalo Bc. Zuzanu Kocumovou z funkce statutární náměstkyně hejtmana a členky Rady Libereckého kraje (Změna pro Liberecký kraj) s okamžitou účinností. Ze 40 vydaných hlasovacích lístků (5 zastupitelů nehlasovalo včetně hejtmana, Zuzany Kocumové a Jana Korytáře) bylo v tajné volbě 39 hlasů platných. Pro odvolání se vyslovilo 35 zastupitelů, čtyři byli proti. Zároveň zastupitelé s okamžitou platností pověřilo Marka Pietera, náměstka hejtmana pověřeného řízením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, rovněž řízením resortu zdravotnictví a sportu LK do doby řádného zvolení nového uvolněného člena Rady LK.

Statutární náměstkyní hejtmana se stala jeho dosavadní náměstkyně Hana Maierová, pověřená řízením resortu cestovního ruchu, kultury a památkové péče.

Prohlášení Klubu Starostů pro Liberecký kraj: Návrh klubu Starostů pro Liberecký kraj na odvolání z funkce statutární náměstkyně Bc. Zuzany Kocumové z Rady Libereckého kraje není náhodný a ani není motivován žádným náhlým a neuváženým rozhodnutím. K tomuto rozhodnutí dospěl Klub SLK po dvouletém hodnocení práce statutární náměstkyně.

Na neutěšený stav spolupráce upozornil Klub SLK svého koaličního partnera, tj. Změnu pro Liberecký kraj (ZpLK), již v dubnu a následně při jednáních v srpnu a září roku 2014. Zároveň opakovaně vyzval ZpLK k přijetí takových opatření, která by vedla k zásadnímu zlepšení řízení resortu zdravotnictví a sportu a zlepšení koaliční spolupráce. Situace se však neřešila. Podobným způsobem se k neuspokojivým výsledkům práce statutární náměstkyně opakovaně vyjadřovaly i další zastupitelské kluby.

Za základní nedostatky v práci Bc. Zuzany Kocumové považuje Klub SLK následující skutečnosti:
a) selhání v řízení resortu zdravotnictví a sportu, nekoncepční a odkládaná řešení konceptu rozvoje zdravotnictví v Libereckém kraji,
b) zásadní rozpory v důležitých otázkách fungování a rozvoje Libereckého kraje, zejména neshody v řešení klíčových investičních akcí – zateplení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, výstavby heliportu v areálu KNL i výstavby hospice v Liberci, absolutní neshody v problematice celkového řešení dopravní obslužnosti Libereckého kraje, kdy svým nezodpovědným jednáním přímo ohrozila zájmy kraje i jeho občanů, dále i v problematice navyšování odměn členům výborů a komisí nebo i v přístupu k podpoře mezinárodních sportovních akcí, které nerespektovaly závěry sportovní komise,
c) absence týmové spolupráce a její vyslovení nedůvěry jednotlivým členům rady,
d) neúplná a zejména velmi často nepravdivá a zavádějící mediální sdělení, která poškozovala obraz kraje, práce členů rady a zastupitelstva před občany celého Libereckého kraje.

Návrh na odvolání statutární náměstkyně je vyústěním a součtem všech problémů, které vznikly v průběhu let 2013 a 2014. Vzhledem k tomu, že stále nedochází ke změně v přístupu řízení svěřeného resortu Bc. Zuzany Kocumové, ale i části Klubu Změny pro Liberecký kraj (seskupení Změna pro Liberecký kraj se skládá – Změna pro Liberec, Strana zelených a Nezávislí), kdy spojenectví a partnerství má charakter jasných opozičních sporů, rozhodl se Klub SLK tento návrh předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Klub SLK si je vědom závažnosti situace, do které se tímto koaliční spolupráce nikoli vinou SLK dostala, a proto již na příštím zasedání Zastupitelstva LK předloží návrh nového komplexního a stabilního řešení pro další dva roky.
Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje, jiri.langer@kraj-lbc.cz

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ZUZANY KOCUMOVÉ K DNEŠNÍMU ODVOLÁVÁNÍ
Po včerejším oznámení, že dnes mám být odvolána z funkce náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, se rojí dotazy, jaké jsou důvody. Informaci o odvolání jsem dostala tak trochu mimochodem – jako odpověď na přímou otázku, jestli náš koaliční partner, Starostové pro Liberecký kraj, chystá to, o čem se v zákulisí šeptá. Bylo to v rámci námi svolaného koaličního jednání ve věci obvinění hejtmana pro podezření z přijetí úplatku a ze zneužití pravomoci a poté, co jsme koaličnímu partnerovi slíbili, že případný návrh opozice na odvolání hejtmana nepodpoříme, dokud se věc nevyjasní v rámci koaličních jednání…
Jaké důvody pro odvolání tedy byly uvedeny? Prý „nefunkčnost koalice“. Co si pod tím představit? Pokud někdo argumentuje „nefunkčností koalice“, čekala bych konkrétní příklady, kde a co bylo konkrétně ohroženo, co nefunguje. To ale nepadlo. Zmiňované byly rozdílné názory – což nechci bagatelizovat, ale za adekvátní důvod pro odvolání je nepovažuji. Samozřejmě, že na některé otázky jsme v průběhu naší dva roky trvající spolupráce jiné názory měli. Většinu z nich jsme vydiskutovali bez vytažení na veřejnost, pár se dostalo až na zastupitelstvo. Za dva roky jsme měli tři větší konflikty – dotace na MS v letech na lyžích, odměny zastupitelům a dlouhodobě jiný názor na postupy v dopravní zakázce. Za závažný problém považuji vlastně jen jeden – zakázka na dopravní obslužnost.
Tlaky na odvolání se totiž vyhrotily především v posledním půlroce, a to právě ve vztahu k dopravní zakázce. Měla jsem mlčet a společně s pár lidmi z klubu Změny pro LK nepoukazovat na nestandardní kroky při jejím průběhu? Stále jsem věřila, že vyslovením jiného názoru vzniká prostor pro diskusi a hledání jiného, lepšího a oboustranně akceptovatelného řešení. Nyní mám pocit, že vyslovením jiného názoru vzniká jen důvod pro odvolání. Což se týká nejen dopravní zakázky, ale i názoru na odůvodněnost kroků Martina Půty ve věci změny podmínek financování kostela Sv. Máří Magdalény.
Jelikož žádné další konkrétní argumenty o nefunkčnosti nepadly, a to přesto, že mám být odvolána již dnes, mám nepříjemný pocit, že hlavním důvodem je skutečně občasné vyslovení jiného názoru. Někdy jsem označována za naivní nebo za přílišného idealistu. Přesto jsem při vstupu do koalice nebyla takový idealista, abych očekávala, že v koalici nevznikne za 4 roky žádný problém a vše bude vyřešeno jednomyslně. To, že lidé mají různé názory, nepovažuji za prohřešek, ale realitu. Koneckonců – bylo to tak z obou stran, ani naše návrhy vždy nenašly podporu u koaličního partnera. Ukazuje se, že akceptovatelné to je ovšem jen jednostranně.
Bod odvolání nebyl zařazený ve standardním režimu do programu zasedání zastupitelstva. Otázkou zůstává, zda Starostové pro LK již mají vyjednané další řešení situace. Mají už dohodnuté rozšíření koalice, mají dohodnuté, kdo půjde na uvolněný náměstkovský post radního pro zdravotnictví, možná také velmi zajímavý i vzhledem k velkému projektu modernizace krajské nemocnice? Nebo je účelem akce hlavně rychlé řešení situace bez promyšlení následujících kroků? Nejednalo by se o destabilizaci vedení kraje? V resortu je mnoho rozdělaných projektů. Když už mám jít z kola ven, věřím, že to neohrozí jejich realizaci. Za sebe si dovolím odhad. Příští náměstkyní pro zdravotnictví by se mohla stát bývalá místostarostka města Semily, Lena Mlejnková, která i přes vyhrané volby skončila v opozici. Politika je tak trochu hra – domino. A štafeta se předává dál… Zdá se, že vypadávám ze hry. Alespoň v tuto chvíli. Co bude dál, to zatím netuším. Přeci jen – běh událostí posledních dnů byl trochu překotný.
Bc. Zuzana Kocumová, bývalá statutární náměstkyně hejtmana LK, členka Zastupitelstva LK za Změnu pro Liberecký kraj, zuzana.kocumova@kraj-lbc.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.