ZAČÍNÁ OBNOVA ZELENĚ V TURNOVĚ, NA MNOHA MÍSTECH SE BUDE KÁCET

0

POZOR! Aktualizace! Odbor životního prostředí turnovské radnice upozorňuje občany města, že projekt „Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově“ začíná v pátek 5. dubna kácením dřevin, které bude probíhat až do pátku 12. dubna. Součástí projektu je revitalizace zeleně v parčíku v Pelešanech, v Nudvojovicích, kolem penzionů pro seniory v Žižkově ulici a v ulicích Švermově a Budovcově. Kácení bude provádět firma Petr Vykrut z Ostravy. Pokáceny budou dřeviny ve špatném zdravotním stavu a se sníženou provozní bezpečností.

Dalšími důvody ke kácení jsou důvody pěstební, kdy dřeviny méně hodnotné konkurují dřevinám dlouhodobě perspektivním. Kácení bude provedeno v souladu s inventarizačními tabulkami a návrhy, které vypracovali autoři projektů. Kácení dřevin je povoleno rozhodnutím orgánu ochrany přírody. „Žádáme občany, aby v době prací dbali pokynů odborné firmy a v rámci zachování své bezpečnosti nevstupovali na dočasně uzavřená a označená místa. Současně prosíme občany dotčených lokalit o trpělivost a opatrnost,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Miloslava Šípošová.

Aktualizace:
V Nádražní ulici se budou kácet dřeviny
Odbor životního prostředí upozorňuje občany, že v pondělí 8. dubna a v úterý 9. dubna bude provedeno kácení dřevin v Nádražní ulici v úseku od křižovatky s ulicí Fučíkovou směrem na Ohrazenice.
Jedná se o kácení dřevin tvořících keřový podrost javorům a smrkům. K likvidaci těchto dřevin dojde na základě podnětu občanů, kterým přerostlé dřeviny zastiňují rodinné domy. Požadavek vznesla také dopravní komise rady města v souvislosti s dopravními problémy, které dřeviny způsobují řidičům vjíždějícím do Nádražní ulice z ulic vedlejších.  Pro likvidaci dřevin se vyjádřili také technické služby – keřové podrosty činí potíže při údržbě chodníků. Potřeba kácení vyplynula z pracovního setkání zástupců města s občany dotčené lokality, které se uskutečnilo ve středu 27. března přímo na místě samém. Žádáme občany, aby v uvedeném úseku ulice Nádražní v době kácení dřevin neparkovali svá vozidla, dbali zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny firmy provádějící kácení. Omlouváme se za případné způsobené problémy a děkujeme za pochopení. (Zdroj: TZ města Turnov)

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2013 V OBLASTI VEŘEJNÉ ZELENĚ
Na rok 2013 je v oblasti veřejné zeleně plánována celá řada akcí, například osázení závěsných nádob, výsadba nové zeleně a dosadba zeleně.
Závěsné nádoby s osázenými letničkami budou umístěny na  náměstí Českého ráje, náměstí  B. J. Horáčka, v ulicích  Antonína Dvořáka, Sobotecká, Skálova, Trávnice a na starém mostě přes Jizeru. Celkem bude osázeno 70 nádob. Zakázku provede na základě předchozího výběrového řízení a následně uzavřené smlouvy Jan Hájek – Zahradnictví, Turnov.
Kolem dopravního terminálu  bude z důvodu oživení prostoru provedena v trávníkových plochách výsadba  nízkých dřevin, trvalek, popř. budou na vhodných místech dopravního terminálu umístěny mobilní nádoby se zelení. Před Mariánským kostelem, v návaznosti na rekonstrukci ul. 28. října, bude provedena revitalizace travnaté plochy. Je zde navržen trvalkový záhon tak, aby jeho efekt byl celoroční.  V průběhu celé vegetační sezóny se v ploše vystřídá celá plejáda barev a tvarů květů a listů vysázených trvalek.
Drobné dosadby zeleně budou provedeny v  Nádražní ulici, v parku před Billou, v Žižkově ulici a v kruhových křižovatkách po městě.

UKONČENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OBLASTI ZELENĚ
V roce 2012 byly ukončeny dva velké projekty regenerace zeleně, podpořené z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny.
Konkrétně se jednalo o projekty „Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově“ a „Rekonstrukce zeleně v ulici 5. května a v ulici Zborovské v Turnově“.
Rekonstrukci zeleně na sídlištích Výšinka, Přepeřská a Daliměřice realizovala firma Petra Vykruta z Ostravy – Hrabůvky. V rámci plnění zakázky bylo provedeno ošetření a kácení stromů a keřů, výsadba nových stromů, keřů i trvalek, doplnění mobiliáře a herních prvků a vybudování mlatových cest. Zakázka v hodnotě 4,2 mil. Kč byla ukončena k 30. 11. 2012. V rámci projektu bylo vysazeno 241 alejových stromů a 9 021 okrasných keřů, arboristicky ošetřeno 132 stávajících dřevin. Celková plocha regenerované zeleně je 6,4 ha.
Rekonstrukci zeleně v ulici 5. května a v ulici Zborovské realizovala společnost CENTRA, a. s., z Prahy. V rámci zakázky bylo provedeno kácení a ošetření stromů a keřů a výsadba nových dřevin včetně alejových stromů. Realizace zakázky v hodnotě 2,6 mil. Kč byla ukončena k 30. 11. 2012. V ulici Zborovské bylo vysazeno 89 alejových stromů a 692 keřů, v ulici 5. května bylo vysazeno 132 alejových stromů a 2 694 okrasných keřů.
V pondělí 4. února byla provedena Státním fondem životního prostředí závěrečná kontrolní dohlídka nad realizovanými projekty – nebyly shledány žádné nedostatky.

(Zdroj: odbor životního prostředí, MěÚ Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.