VTÁHNOUT OBČANY DO DĚNÍ O ROZHODOVÁNÍ VE MĚSTĚ BUDE BĚH NA DELŠÍ TRAŤ

0

„Chtěl bych se postupně sejít s občany ve všech částech města a diskutovat s nimi nad problémy, které je trápí,“ řekl při svém zvolení starosta Turnova Tomáš Hocke. A stalo se. Nová etapa komunikace s radnicí byla zahájena dvěma setkáními – na Bukovině a u nádraží. Zatímco na Bukovině přišel prakticky zástupce z každého domu – na setkání v hasičské zbrojnici, která supluje společenskou místnost, přišlo 6. června asi 40 lidí – z celého sídliště u nádraží na setkání zavítali jen jednotlivci (asi 20). Většina přítomných v učebně ZŠ v Alešově ulici byla z přilehlých ulic –  Nádražní a Fučíkovy. Možná proto, že tam cítí větší problémy než na sídlišti…

Co bylo pro obě setkání společné, byla diskuze o současnosti města a o důležitých otázkách, které se týkají všech jeho obyvatel. Mluvilo se o výstavbě sportoviště v Maškově zahradě (a při hlasování stavba podporu získala, nikoliv však jednoznačnou), mluvilo se o vývoji kolem nemocnice, nového územního plánu, o vnitroměstské dopravě atd. To pro informaci přítomným. Daleko zajímavější byly ale skutečnosti, které se váží ke konkrétnímu místu.

n201306251118_zap_260_2013_starostaNa Bukovině s největšími problémy starostu Hockeho a místostarostu Špetlíka, který je zde domácí, seznámil předseda zdejšího osadního výboru Zadražil. Problematické je místo u Dlaskova statku a navazující občerstvení U Avie (tady místním vadí i hlasitá hudba) a restaurace. V sezoně jsou tu desítky až stovky bruslařů a cyklistů denně, což s otevřením cyklostezky na Malou Skálu bude jen stoupat. Řidiči auta odstavují v komunikaci, zvýšený počet lidí znamená více odpadků, koše ale chybí, stejně jako toalety. Dalším problémem jsou místní komunikace na Bukovině, jejichž stav místy připomíná tankodrom. Nově by tu měla být upravena náves. Starosta Hocke připomněl, že režim na komunikaci u Dlaskova statku by měly pomoci řešit zákazové dopravní značky, na odpadky by měl přibýt kontejner, hudební produkce podléhá schválené městské vyhlášce a v případě nedodržování se mohou občané bránit. Místostarosta Špetlík zmínil výstavbu Domu přírody z bývalé školy v Dolánkách, který má sloužit i ke spolkové činnosti a setkávání občanů.

n201306251118_zap_261_2013_starostaV lokalitě u nádraží starosta Tomáš Hocke zájemcům přiblížil chystanou opravu základní školy, na kterou město získalo dotaci – budou zde vyměněna okna a objekt dostane nové zateplení. Práce budou probíhat v roce 2014. V případě regenerace sídliště u nádraží zazněla již známá informace, že město letos dotaci nezískalo a pokračovat se patrně bude za peníze z rozpočtu. Na řadě je úprava kolem bloku „B“, ale až v příštím roce. Velmi zajímavé bylo projednání vize úpravy prostoru mezi bývalou učňovskou školou, sportovní halou, základní školou a novým objektem komunitního centra Slunce všem, jehož výstavba bude zahájena nejspíš letos na podzim vedle schodů do sídliště. Občany zajímala možnost zprovoznění spojky z Alešovy ulice do ulice Za Sokolovnou, zazněly také náměty na chodník nebo komunikaci ze Studentské ulice nahoru ke školce „dřevěnce“, protože maminky s kočárky musí vše složitě objíždět. V této souvislosti byla také zajímavá diskuze o využití hřiště pod střední školou, které si oblíbili pejskaři, takže děti mnohdy při sportování do něčeho „šlápnou“. Zákazové tabulky mnoho neřeší, pomohlo by asi oplocení spojené s lepším vybavením hřiště…

Novou informací je náhrada za chybějící toalety na terminálu u nádraží. Město je před dohodou s majitelem restaurace Albion, že by zde byly zřízeny veřejné toalety. (Připomeňme, že toalety na terminálu měly vzniknout opravou nádražní budovy, město se ale již několik let snaží marně přesvědčit České dráhy, aby to pro ně byla priorita.)

Další část diskuze se točila především kolem dopravy a stavu Nádražní a Fučíkovy ulice. Obě komunikace a občany, kteří zde bydlí, trápí nadměrná kamionová zátěž. Nedávno zrekonstruovaná Fučíkova ulice je kvůli kamionům mířícím do Grupo Antolinu či ke Správě a údržbě silnic na několika místech silně zdevastovaná, Nádražní ulice patří k těm nejhorším ve městě. „Jedna z mých prvních cest na Liberecký kraj po zvolení vedla právě s dotazem na opravu horní části Nádražní ulice. Ta bohužel není v žádném krátkodobějším výhledu. Budeme muset začít alespoň s drobnými opravami chodníků, které na několika místech již nejsou vhodné pro chodce,“ upozornil starosta. Ten dal i hlasovat, jestli má město podporovat jižní sjezd do Fučíkovy ulice, nebo nájezd na průtah u autosalonu Ford v Ohrazenicích. Obojí má své výhody a nevýhody. Hlasování přítomných dopadlo více pro nájezd u Fordu, což by eliminovalo zbytečnou dopravu v Nádražní ulici. Problém s kamiony v obou ulicích by se město mělo ale pokusit řešit…

Co dodat? Navázat užší míru spolupráce s občany bude běh na delší trať. Lidé by neměli zůstat u pocitu, že jejich názor nic neznamená, že si „tam“ na radnici stejně udělají, co budou chtít. „Domnívám se, že podobná setkání lokálního typu v jednotlivých částech města mně pomáhají získat zpětnou vazbu k názorům obyvatel. Nepodaří se mně změnit vše naráz, ale vnímám určité potřeby i z jiného úhlu pohledu a některé drobnosti jdou jistě vyřešit téměř hned,“ uzavřel starosta Hocke. Ten bude v setkáních s občany v okrajových částech města pokračovat na podzim.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.