VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI (ZAMYŠLENÍ)

0

Skutečně výjimečně zdařilé jsou prostory nedávno otevřeného konferenčního sálu turnovského Hotelu Karel IV. Zatímco jinde se o podpoře cestovního ruchu a nabídce odpovídajícího zázemí návštěvníkům Českého ráje pouze mluví, zde soukromý majitel realizoval dílo, že si až člověk říká, jak vážná to bude konkurence pro dění v budoucí Střelnici. A zde je navíc kromě multifunkčního sálu ještě možnost ubytování v horních patrech! Není ale náplní tohoto zamyšlení, abychom se věnovali nabídce hotelu, i když bychom se asi dozvěděli spoustu zajímavých informací…

V sobotu 19. ledna 2008 se zde uskutečnila výroční členská schůze Spolku rodáků a přátel Turnova. Konferenční sál hotelu byl zaplněn přesně v souladu s kapacitou, tedy asi 120 příchozími. Na členskou schůzi tedy zastoupení víc než reprezentativní. Počet členů spolku byl na konci roku 2007 úctyhodných 394.
Jak už je u „rodáků“ zvykem, na výroční schůzi přicházejí také politici, letos senátor Jaromír Jermář a starostka města Hana Maierová (oba jsou i řádní členové), vždy těsně před volbami bývá účast komunálních politiků i větší…

n200801211039_zap_31_08_rodaciVe veřejnosti je i dostatečně známé, že podstatnou část členů spolku tvoří lidé důchodového věku, kterým je uzpůsobena také hlavní část aktivit. „Ano, věkový průměr je relativně vysoký, pohybuje se okolo sedmdesáti let, přestože nejmladší z členů v současné době navštěvuje základní školu. Snažíme se rozšiřovat členskou základnu, zároveň hledáme cesty, jak oslovit mladou generaci. V tomto ohledu jsme na začátku cesty a o vhodné strategii se mnohem intenzivněji hovoří až v posledních dvou letech,“ přibližuje předseda spolku Otakar Grund, který vedení „rodáků“ převzal teprve nedávno a je vidět, že se opravdu snaží postupně měnit zaběhlé stereotypy.

A právě to je velkou výzvou do budoucna, už třeba jen proto, aby spolek pokračoval v činnosti i v dalším desetiletí. Současnou jeho náplní je pořádání poznávacích výletů na zajímavá místa, letní koncerty vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále, předávání drobných dárků nejlepším žákům turnovských základních škol, spolek vydává vlastní časopis Náš Turnov ad. „Naši členové působí v některých komisích rady města. Pravidelně se účastníme vítání nových občánků. Rovněž navazujeme vztahy se spolky a občanskými sdruženími podobného zaměření, pravidelně se scházíme se členy naší pražské pobočky,“ vyjmenovává Grund. A v podobném duchu bude probíhat i rok 2008.

n200801211039_zap_32_08_rodaciČinnost Spolku rodáků a přátel Turnova byla obnovena v roce 1991. Za tu dobu se v jeho vedení vystřídala pěkná řádka lidí. Před současným výborem stojí podle všeho zásadní rozhodnutí. Buď pokračovat v zaběhlé a většinou členské základny oblíbené nabídce a vyrovnat se s tím, že počet členů bude postupně klesat (pozor ale – vloni po letech byl počet nových členů větší než počet těch, kteří odešli!), nebo se pokusit zaujmout i generaci mladší. Je jistě pravda, že „pravým“ rodákem se člověk stává až s léty a zkušenostmi, že by ale mezi členy měla fungovat početnější skupina alespoň čtyřicátníků, to by bylo potřebné a pro budoucnost spolkového dění odpovídající.

A ty výzvy? Zajímavě to třeba funguje v Rovensku pod Troskami, kde je Okrašlovací spolek jedním z hybatelů dění. Rodáci by prostě měli být více slyšet a vidět. A nemusí jít o zásadní vyřešení dopravy nebo koncepci školství, i když by i zde stanovisko „rady starších“ nebylo vůbec špatné. Je v Turnově spousta drobností, které nefungují a které by bylo dobré zlepšit. A že před rokem chtěli „rodáci“ vlastními silami opravit altán v Šetřilovském parku a po radnici chtěli jen příspěvek na materiál a úřednický šiml řehtal tak dlouho, že do altánu zatéká další zimu?, není vše jen o radnici, je tu i spousta soukromníků, kteří se snaží dělat něco navíc, třeba jako majitel Hotelu Karel IV. A kdyby „rodáci“ pomohli lepší atmosféře komunikace ve městě, to by si zasloužilo velkou pochvalu. A jedno neskromné přání nakonec? Co takhle Reprezentační ples všech dobrých rodáků a přátel Turnova na Střelnici v roce 2009?

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.