VODNÉ A STOČNÉ PRO ROK 2012 NA ÚZEMÍ MĚST A OBCÍ SDRUŽENÝCH VE VHS TURNOV

0

Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení 14. listopadu 2011, a to jako výstup z přibližně tříměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.


1. Úprava ceny
Základní nárůst ceny je schválen o 8,60 % u vodného a o 9,50 % u stočného. Nárůst u celkové ceny vodného a stočného je 9,00 %. Současně bude díky rozhodnutí státu upravena sazba DPH.

2. Celková cena (m³)
Vodné je stanoveno na 39,63 Kč (bez DPH) a stočné na hodnotu 31,70 Kč (bez DPH). Celková součtová cena vodného a stočného činí 71,33 Kč (bez DPH). Nárůst celkové ceny představuje 5,89 Kč, a to z 65,44 Kč v roce 2011. Po započítání DPH (14 %) je vodné stanoveno na hodnotu 45,18 Kč a stočné na hodnotu 36,14 Kč. V součtu činí celková cena s DPH 81,32 Kč. Nárůst celkové ceny představuje 9,33 Kč, a to z 71,99 Kč v roce 2011.

3. Postup projednávání úpravy cen
Vlastník vodohospodářské infrastruktury – VHS Turnov – měl při stanovení ceny na rok 2012 zásadně jinou a lehčí úlohu. Díky úspěšnému zvládnutí procesu koncesního řízení – provedení výběru nejvhodnějšího provozovatele podle nejlepší evropské praxe – jsme nemuseli s provozovatelem absolvovat obtížná jednání o výši jednotlivých nákladových položek a zisku v kalkulaci. Každá úprava byla matematicky dána podle předem odsoutěžených koncesních pravidel. Jedinou a základní otázkou k rozhodnutí pak bylo stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS Turnov jako svůj základní roční příjem požadovalo začlenit do cenové kalkulace. Nájemné je používáno jako základní a klíčová položka pro financování potřebné obnovy majetku a na spolufinancování nově připravovaných investic.

4. Zdůvodnění úpravy cen
Díky koncesnímu řízení mohla zásadně narůst výše požadovaného nájmu a přitom zisk provozovatele i další náklady byly navýšeny minimálně.
Pro VHS Turnov je po akci Čistá Jizera klíčovou úlohou pro příští roky stabilizovat rozpočet. Přesto musí být všemi cestami získány dostatečné peněžní prostředky na další obnovu existujícího majetku. Navíc bude příští rok pravděpodobně jedním z posledních, kdy bude možno získat dotační prostředky z evropských fondů na dlouhodobě připravované klíčové akce. Ty však přinesou další povinnost vysoké míry spolufinancování. V příštích letech jsou proto připraveny k žádosti o dotaci například na akce výstavby vodovodů a kanalizace na Malé Skále, ČOV a kanalizace v Rovensku pod Troskami a rekonstrukce centrální úpravny vody v Příkrém (region Semily).
V roce 2012 bude také dokončena technologicky mimořádně zajímavá intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace na Benecku, vodovod v Tatobitech i odkanalizování zbylé části Ohrazenic. Zahájíme také dvě akce výstavby vodovodů v lokalitě Semil – Spálov a Nouzov i rozsáhlou akci úplné rekonstrukce centrální ulice 28. října v Turnově. Z obnovy majetku bude zajímavou akcí rekonstrukce vodojemu v bezprostřední blízkosti hradu Trosky, rekonstrukce fasády ČOV v Rokytnici nad Jizerou i dílčí úpravy na ČOV v Semilech. S městy bude VHS Turnov dále spolupracovat na obnově sítí pod připravovanými rekonstrukcemi povrchů vybraných komunikací.

Je však zřejmé, že i přes naše vysoké ambice nebudeme schopni dostatečně finančně dodržet zpracovaný „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že i na našem území je celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu, aby existující majetek dále nechátral. Takové dostatečně prostředky však nejde reálně získat, a to kvůli zachování sociální únosnosti ceny vodného a stočného, dlouhodobě omezené schopnosti financování vodohospodářských akcí z městských a obecných rozpočtů a také díky končícím možnostem žádat o dotační prostředky.

I proto je velmi důležité hledat jiné cesty k vyšší kvalitě zabezpečených služeb. Z pozice vlastního provozování je proto velmi přínosné, že i pro zákazníky přineslo koncesní řízení vyšší kvalitu a rozsah prováděných služeb za srovnatelné meziroční náklady a současně značného ponížení zisku provozovatele. Byly nastaveny zásadně vyšší úrovně požadovaných provozních výstupů kvality, které jsou detailně sledovány a opakovaně vyhodnocovány. Koncesní řízení současně přineslo skoro o polovinu vyšší rozsahy čištění kanalizačních stok a monitoringu vodovodů i kanalizací.

Významným přínosem pro vodohospodářskou soustavu byla v roce 2011 vedle ohromných investičních aktivit VHS Turnov (akce Čistá Jizera a další desítky akcí na obnově majetku) i vlastní aktivita provozovatele – firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Za peníze provozní společnosti došlo k rozsáhlé rekonstrukci provozního areálu v Turnově, vytvoření nového kontaktního místa v Jilemnici pro obyvatele severní části okresu Semily a bylo zásadně rozšířeno telemetrické ovládání objektů a prvků na sítích na celém území.

Díky nastavené ceně vodného a stočného pro rok 2012 budou tyto velmi pozitivní prvky v péči o vodohospodářský majetek i při vlastním provozování dále uplatňovány a budou připraveny podmínky na splnění všech vytyčených cílů VHS Turnov.

Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
hejduk@vhsturnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.