VHS TURNOV ÚSPĚŠNĚ VYBRALO PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU V REGIONU

0

V úterý 31. srpna podepsal předseda Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS Turnov) Milan Hejduk koncesní smlouvu na provozování vodohospodářského majetku v regionu Turnovska a Semilska se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., která je součástí skupiny Veolia Voda Česká Republika. Koncesní smlouva je uzavřena na dobu deseti let a obyvatelům dotčených obcí přinese významné zkvalitnění služeb bez výrazného dopadu do cen vodného a stočného.

„Tímto aktem byl úspěšně završen jeden a půl rok intenzivní práce VHS Turnov, konsorcia společností FACILITY, WOLF THEISS, VRV a Státního fondu životního prostředí na přípravě a realizaci tohoto typu projektu, díky kterému jsme získali spolehlivého partnera pro zajištění dodávky vody pro naše obce,“ řekl při podpisu smlouvy Milan Hejduk.

„Stejně jako u Čisté Jizery jsme i v případě koncesního řízení první, kdo náročným soutěžním řízením za stálého schvalování centrálních institucí prošli,“ připomněl Hejduk. Podle něho se rada sdružení nejdříve rozhodovala, jestli vodohospodářský majetek bude provozovat samotné VHS, nakonec ale u starostů členských obcí převážil názor hledat nového provozovatele, protože jinak by to znamenalo vytvořit pracovní místa zhruba pro 100 lidí, nakoupit techniku a najmout kanceláře. Podle Hejduka je z právě ukončeného řízení zřejmé, že zvolená cesta byla správná, protože nový provozovatel nabízí výborné podmínky, které výrazně ovlivní situaci v regionu na příštích deset let.

 

Koncesní řízení je obdobou veřejné obchodní soutěže, jeho cílem bylo najít na období příštích deseti let nejlepšího uchazeče, který s využitím vodohospodářského zařízení v majetku VHS bude odpovědný za dodávku vody do jednotlivých objektů na území sdružení a jejich odkanalizování. Jde o velmi složitou záležitost, vždyť jen majetek, který bude nový provozovatel spravovat, je v řádu více jak miliardy korun a obrat vodného a stočného za deset let představuje přes dvě miliardy korun.

 

Základní informace v bodech:

1) Majetek, který bude nový provozovatel spravovat, je v řádu více jak miliardy korun a očekávaný obrat vodného a stočného za deset let představuje více jak dvě miliardy korun, což řadí tento projekt k významově rozsáhlým a ojedinělým v regionu. Parametrově jde o zhruba 400 km vodovodů, 210 km kanalizací, více jak sto vodohospodářských objektů; nepřetržitý provoz zajišťuje 80 zaměstnanců. Na základě 10 tisíc uzavřených smluv je zásobováno přibližně 35 tisíc obyvatel.

2) Koncesní řízení muselo být uskutečněno nejen proto, že končil 15letý smluvní vztah  na provozování majetku , ale současně bylo podmínkou poskytovatele dotace a českého státu i orgánů EU pro uvolnění dotačních prostředků na akci Čistá Jizera ve výši  540 mil. Kč.

3) Vítězná nabídka splnila představy vlastníka i státních institucí – vyšší požadovanou kvalitu i rozsah služeb, nižší nákladovou cenu včetně ziskové přirážky.

4) Bude dosaženo výrazně vyšší kvality provozu, vznikne nové zákaznické centrum v Jilemnici, bude probíhat vícečetné čištění kanalizací, větší monitoring mnoha nových ukazatelů kvality procesu dodávky pitné vody a odkanalizování.  A to vše za menší nákladovou a ziskovou cenu než v roce 2010.

5) Úprava ceny vodného a stočného pro rok 2011 bude moci být oproti minulým letům zásadně nižší. Předběžná dohoda starostů je navýšit cenu pouze o 2,8 až 3,9 %, a to pouze z důvodu navýšení našeho objemu peněz na nutnou investiční obnovu a opravy existujícího zanedbaného majetku“. Navíc je pro další roky stanoven jasný počitatelný klíč, jak může provozovatel navyšovat své náklady a ziskovou přirážku.

6) Posun kvality v provozování vodohospodářské sítě a dlouholetý smluvní vztah přinesou stabilitu do rozsáhlého území a zaměstnanost místních obyvatel, z nichž většina jsou dlouholetými vysokými odborníky s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Staronový provozovatel současně znamená tvůrčí spolupráci na dalších projektech VHS v příštích letech: rekonstrukci ČOV Benecko, odkanalizování a stavbu nového vodovodu v Malé Skále, postupnou obnovu objektů a nejvíce poruchových řadů, odkanalizování oblasti Potůček v Přepeřích, odkanalizování Rovenska pod Troskami ad.

(Zdroj: Oficiální tisková zpráva VHS Turnov, redakčně kráceno)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.