VEDENÍ MĚSTA ŠIKANUJE ZASTUPITELE, TVRDÍ MÍSTNÍ ČSSD; MÍSTOSTAROSTA ŠPETLÍK TO ODMÍTÁ

0

Většina médií v regionu obdržela v minulých dnech prohlášení turnovské místní organizace (MO) ČSSD o podle ní nepřiměřeném postupu vůči jejímu zastupiteli. „Jsme přesvědčeni, že toto jednání města je motivováno obavou ze vzedmutí občanských aktivit zastřešovaných sdružením Turnov lidem, které ČSSD podporuje,“ píše se mj. ve vyjádření MO ČSSD. „Kauzu údajné šikany započal před více jak měsícem pan zastupitel Hudec sám stížnostmi na Technické služby Turnov pro nevyvezení jedné popelnice. Jeho stížnost byla doprovázena výhrůžkami řediteli technických služeb, panu Preislerovi, o jeho údajném nezvládání funkce a vyhrožováním odvoláním z funkce,“ uvádí ve svém vyjádření místostarosta Otakar Špetlík. Obě stanoviska přinášíme v plném znění:

VEDENÍ MĚSTA ŠIKANUJE NAŠEHO ZASTUPITELE
Městská organizace ČSSD v Turnově se velmi důrazně ohrazuje proti bezuzdné šikaně vedení města Turnov vůči svému členu a opozičnímu zastupiteli Tomáši Hudcovi pro jeho nepohodlné politické názory a jednání v rámci výkonu mandátu zastupitele města.

Počátkem konfliktu byla běžná neshoda, když mu bylo odepřeno vyvezení popelnice na směsný komunální odpad, ač má řádně a v termínu uhrazeny poplatky, s poukazem na to, že má poškozenou „známku“ na popelnici a navíc, že tato popelnice nesplňuje limity odsouhlasené Radou města Turnova. Je více než s podivem, že tyto limity nejsou obsaženy v obecně závazné vyhlášce města č. 9/2009, ale Tomáš Hudec byl následně odkázán na usnesení rady města č. 652/2009, které stanoví a citujeme jej doslova: „RM bere na vědomí informaci o probíhající revizi popelnic a souhlasí se stanovením limitu 20 l/ 1 os/ 1 týden pro přidělování známek na popelnice a pytlů pro vlastníky rekreačních objektů dle návrhu.“ Toto usnesení je velmi vágně formulované a jeho striktním výkladem je, že se vztahuje jen a pouze na popelnice a pytle rekreačních objektů na území města. Ne však na nemovitosti určené k trvalému bydlení. Tedy ne na Tomáše Hudce, který bydlí se svou rodinou v činžovním domě spolu s dalším nájemníkem. Každá rodina měla doposud vlastní popelnici a byly jim naprosto bezproblémově donedávna vyváženy. 

Tato situace by se ještě dala pochopit, kdyby Tomáše Hudce neatakoval na posledním uzavřeném pracovním jednání zastupitelstva místostarosta Špetlík s tím, že podnikatelská činnost Tomáše Hudce (pro úplnost připomínáme, že je spolu se svou manželkou spolumajitelem řeznictví u Krejcarů v Turnově) neprochází systémem odpadového hospodářství města Turnova a že město má svědka na to, že Tomáš Hudec využívá popelnici pro běžný odpad k likvidaci odpadu pocházejícího z vlastní podnikatelské činnosti. Následně po třech dnech, v den svozu odpadu, k němu město vyslalo kontrolu. Došlo i na prohlídku popelnice – dokonce za asistence ředitele svozové firmy – jednatele Technických služeb města Turnova. Je třeba zároveň dodat, že Tomáš Hudec měl a má veškeré doklady o nakládání s odpady z provozování podnikatelské činnosti v pořádku a kontrola žádné pochybení neprokázala. Tedy že obvinění místostarosty Špetlíka byla nepravdivá, ba vykonstruovaná. K tomuto tvrzení nás vede i zkušenost některých jiných občanů města Turnova z okruhu petičního výboru Turnov lidem, bojujících za vynětí „odlehčovací komunikace přes Luka“ z územního plánu – zkráceně tzv. Změna 13A, v jejichž prospěch se opoziční zastupitel Tomáš Hudec aktivně angažuje. Taktéž oni se v posledním týdnu setkali s kumulovanými kontrolami, mnohdy i dalším šikanózním jednáním ze strany různých odborů městského úřadu.

Jsme přesvědčeni, že toto jednání města je motivováno obavou ze vzedmutí občanských aktivit zastřešovaných sdružením Turnov lidem, kdy tito aktivisté byli schopni shromáždit pod petici vyjadřující nesouhlas s tzv. tobogánem za necelé tři týdny na 2 000 podpisů, mnohdy i od celých rodin koaličních zastupitelů. Mají za to náš obdiv i naprostou podporu.

Požadujeme co nejdůrazněji, aby místostarosta Špetlík svého šikanózního jednání neprodleně zanechal, jinak budeme nuceni vnést na pořad jednání zastupitelstva návrh na jeho odvolání z funkce. 
Za MO ČSSD Turnov: Petr Šimůnek
Za klub zastupitelů ČSSD: Šárka Červinková
    
mo.cssd.turnov@seznam.cz

VYJÁDŘENÍ MÍSTOSTAROSTY OTAKARA ŠPETLÍKA
Kauzu údajné šikany započal před více jak měsícem pan zastupitel Hudec sám stížnostmi na Technické služby Turnov (TST) pro nevyvezení jedné popelnice. Jeho stížnost byla doprovázena výhrůžkami řediteli TST, panu Preislerovi, o jeho údajném nezvládání funkce a vyhrožováním odvoláním z funkce.

Dotyčná popelnice totiž nebyla řádně označena známkou a zároveň, jak se později ukázalo, byla vzhledem k počtu obyvatel přihlášených na jeho čísle popisném nadbytečná (viz limit 20l/1 občana/1 týden směsného komunálního odpadu podle usnesení RM 652/2009 z 9. listopadu 2009!) a neměla být vůbec vyvážena. Toto vše bylo panu Hudcovi při jeho osobní návštěvě vysvětleno vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) Ing. Šípošovou. To, že se usnesení RM 652/2009 vztahuje pouze na rekreační objekty, z jeho formulace rozhodně nevyplývá. Navíc bylo v roce 2009 provázeno informační kampaní směrem k občanům města, kteří si známky na odboru osobně vyzvedávali a byli s limitem 20 l osobně seznámeni a byl vysvětlen i jeho účel: Vytvořit tlak na občany více třídit odpady a minimalizovat tak odpad komunální. Vždyť jedna tuna svozu a likvidace komunálního odpadu nás stojí zhruba 1.600 Kč, naproti tomu jedna tuna odpadu vytříděného (papír, sklo, směsné plasty, tetrapaky) pak asi 160 Kč. Třídit tedy stojí za to. TST pak mají na základě každoročně aktualizované smlouvy s městem Turnov zaplaceno jen za ten počet popelnic, který je odsouhlasený odborem životního prostředí a který odpovídá počtu vydaných a evidovaných známek. Vyvážet popelnice zdarma navíc se pochopitelně brání.

K údajnému ataku pana Hudce. Na jeho emotivní výstup a ostrou kritiku práce TST i OŽP na jednání pracovního zastupitelstva jsem reagoval tím, že jeho firma jako právnická osoba není zapojena do systému odpadového hospodářství, tj. nemá písemnou smlouvu s městem, že se zbavuje odpadu podle zákona. Tuto smlouvu lze však nahradit dokladem, kterým prokáže, že odpad (ten podobný komunálnímu) předává osobě oprávněné, tj. například TST (stačí doklady ze sběrného dvora) nebo třeba SKS Jablonec nad Nisou apod. Využívat pro tento odpad popelnici, byť opatřenou známkou, určenou pro směsný komunální odpad od občanů, nelze. A na to byl pan Hudec ředitelem TST panem Preislerem i pracovníkem OŽP opakovaně upozorněn.

Zaráží mě, že MO ČSSD již předjímá výsledek kontroly podle §§ 79 a 80 zákona provedené pracovníkem OŽP dříve, než byla uzavřena. Dosud není. Takovýchto kontrol bylo provedeno v nedávné době již u 13 subjektů, zpravidla v souvislosti se stížnostmi a podněty občanů nebo zastupitelů. Spojovat tyto kontroly s petičním výborem je zcela absurdní. Stěžovatelem v tomto případě byl přece pan zastupitel Hudec a my všichni reagovali na jeho, často velice agresivní útoky.

Na základě výsledků kontrol jsou přijímána i opatření na zlepšení práce OŽP i TST. V tomto případě pak nezbytnost znovu informovat občany o limitu 20 l objemu popelnice na poplatníka, důsledná kontrola podnikatelů i občanů, jak nakládají se svými odpady tak, jak nám to ukládá zákon aj. Je přece nepřípustné, aby se poplatek za odpady zvyšoval všem občanům i proto, že část podnikatelů za své odpady neplatí a musí být jejich likvidace (připomínám 1.600 Kč/t) financována z poplatků občanů.

Komise rady města pro životní prostředí a OŽP ve spolupráci s profesionály již několik měsíců pracují na „optimalizaci“ odpadového hospodářství v Turnově. I když jsem minulý pátek na Ještědu převzal ocenění za 4. místo Turnova v soutěži měst a obcí Libereckého kraje v třídění odpadu „Zlatá popelnice“, nejsme s výsledkem spokojeni a víme, že je co zlepšovat.

Otakar Špetlík, místostarosta Turnova
o.spetlik@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.