TERMÁLNÍ RÁJ VŠEŇ: TERMÍN DOKONČENÍ NA PODZIM 2009 STÁLE PLATÍ

0

„V současné době byl vybrán dodavatel stavby. Pokud se žádný z účastníků výběrového řízení neodvolá, počítám, že bychom mohli koncem července začít stavět,“ odpověděl na dotaz TvA pražský architekt Martin Kotík, který společně s manželkou Olgou stojí za záměrem stavby Termálního ráje Všeň.V poslední době se ve veřejnosti množí dohady o tom, že od záměru bylo odstoupeno a lázně na Všeni, které mají přijít na miliardu korun, nebudou.

„To musím důrazně dementovat. Dohady jsou možná způsobeny faktem, že staveniště je nyní prázdné, ale před nedávnem byl dokončen archeologický průzkum a některé zemní práce. Nyní čekáme na zprávu, jestli jsme byli úspěšní se žádostí o dotaci z fondů Evropské unie, a stavba bude moci začít. Do konce června bude doladěna smlouva s bankou o detailech financování celého projektu,“ uvedl architekt Kotík.

n200806151302_zap_282_08_vsenPodle něho stále platí i termín dokončení areálu, a sice podzim příštího roku. Nemění se ani rozsah prací. V Termálním ráji bude hotel se 177 pokoji, kongresové centrum, vodní svět (termální bazény s kaskádami), sauna, sluneční svět, fitness, vodní termální jeskyně, ale i plavecký bazén s tzv. normální teplotou vody do 25 stupňů Celsia. Dále potom restaurace, obchody, asi čtyři byty pro zaměstnance a samozřejmě příslušně dimenzované parkoviště. V areálu by mělo najít práci asi 180 lidí.

V červenci má být také vybrána firma, která bude realizovat termální vrt. Na Všeni půjde o vrt 2,5 kilometru hluboký, který bude zhruba v místech, kde již byly provedeny sondy v roce 1968. V hloubce na dně vrtu se pohybuje teplota kolem 80 stupňů Celsia, do vrtu se bude spouštět podpovrchová voda, která se po cestě zmineralizuje a vnitřním potrubím bude zpět na povrch vyvěrat ohřátá minerální voda. Teplota vody v bazénech termálních lázní bude 36 stupňů Celsia.

Architekt Kotík počítá i s tím, že v září by se na staveništi uskutečnilo setkání, která by mělo nahradit dříve avizované položení základního kamene.

n200806151303_zap_283_08_vsenPodle starosty Všeně Ivana Herbsta ve čtvrtek 12. června navštívili budoucí staveniště zástupci „Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti“, aby posoudili splnění podmínek žádosti investora stavby o dotaci. „Před projednáním této žádosti nelze stavbu zahájit, proto byly provedeny pouze přípravné práce a archeologický průzkum,“ uvádí Herbst s tím, že obec záměr dlouhodobě podporuje a sám starosta doufá, že Liberecký kraj, jak původně přislíbil, projekt při výběru podpoří, neboť území kraje bude obohaceno o významné zařízení rekreačního a turistického charakteru.

V této souvislosti je třeba zmínit i již dokončený archeologický průzkum lokality termálních lázní. Prováděl ho tým archeologa Jana Prostředníka z Muzea Českého ráje v Turnově. Jak Prostředník uvedl, příliš ho nepřekvapil nález zbytků sídliště z období mezi mladší dobou bronzovou a starší dobou železnou, což představuje stáří mezi 2500 až 3200 lety. Archeologům se ale na Všeni podařil nález sice z daleko mladší doby, ale nesmírně cenný. Vůbec poprvé v naší zemi byly totiž objeveny pozůstatky raně novověké usedlosti. Ta vznikla v první polovině 16. století a vyhořela asi v průběhu třicetileté války. Patřila k ní také vodní stavba, která je zatím neznámého původu a účelu. K usedlosti vedl zhruba kilometrový náhon z Všeňského potoka. Po dohodě s investorem lázní pracovali archeologové jen v místech budoucích staveb. „I v bezprostředním okolí se dají předpokládat zajímavé nálezy, rozhodli jsem se je však zachovat pro budoucí generaci archeologů,“ přiblížil Prostředník.

Související články (celkem 8)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.