SYNAGOGA V KRAJÍŘOVĚ ULICI A OPRAVY DALŠÍCH PAMÁTEK

0

Do programu regenerace městské památkové zóny letos Turnov dostal poměrně vysokou dotaci od ministerstva kultury, a sice 1.225 tisíc Kč (šestnáctá nejvyšší dotace v České republice). Samozřejmě, že je to vzhledem ke stavu některých památek málo, ale… Jak jsou tyto prostředky rozděleny? Podle vedoucího odboru kultury MěÚ v Turnově Reného Brože bude necelého půl milionu poukázáno na opravu a rekonstrukci dvora městského divadla (celková částka je ve výši jednoho milionu, druhou polovinu sumy hradí radnice). Dalších, zhruba 350 tisíc, jde na restaurování oken v kostele Narození Panny Marie a přes 400 tisíc na restaurování náhrobků na židovském hřbitově. Městská památková zóna je v centru města vyhlášena od roku 1990.

Rekonstrukční práce začaly také na objektu židovské synagogy v Krajířově ulici. Mimochodem: je to jediná synagoga na severu Čech, která přežila nacistickou okupaci! Řízením osudu druhé poloviny 20. století se z ní stal sklad domácích potřeb, který na počátku 90. let vydražil v tzv. malé privatizaci soukromník. Jen díky pocitu některých lidí ve vedení města, především bývalé historičky muzea Hany Maierové, poté místostarostky a dnes starostky města, se podařilo objekt synagogy vymanit z nepřízně osudu.
n200703302051_zap_40_07_synagogaA díky tzv. Norským fondům byla získána dotace ve výši osmi milionů korun, když zbylé asi tři miliony bude muset do rekonstrukce vložit město. Práce na rekonstrukci jedinečné stavby už začaly. Na konci března zde místní firma Status začala s vyklízením objektu, aby se posléze mohlo začít s rekonstrukcí střechy. Práce budou trvat víc než dva roky, kromě střechy to bude restaurování vnitřních prostor, obnova výmaleb, oprava štítových zdí okolních domů ad. V malém dvorku ještě vznikne nové sociální zařízení a zázemí pro průvodce. Uvnitř bude instalována expozice ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, která bude mapovat dějiny židovského osídlení Turnovska (samotná synagoga je z počátku 18. století). Bude zde i část původního inventáře. V synagoze bude též místo pro příležitostné výstavy. V budoucnu se turnovská synagoga zařadí do turistického prohlídkového okruhu, ve kterém bude současně s mladoboleslavským židovským hřbitovem a synagogou v Jičíně. V Turnově zájemcům budeme moci nabídnou také opravený židovský hřbitov, byť stíněný silničním průtahem, kde nejstarší náhrobky pocházejí ze 16. století.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.