STOLETÍ OBCHODNÍHO ŠKOLSTVÍ V TURNOVĚ

0

V polovině listopadu tohoto roku si Obchodní akademie a Hotelová škola v Turnově připomíná 100. výročí obchodního školství v Turnově. Oslavy proběhnou v pátek 14. listopadu pro sociální partnery, politiky a zástupce škol a v sobotu 15. listopadu pro absolventy všech oborů školy. Tradice obchodního školství v Turnově začíná již v roce 1908 založením jednoroční gremiální školy.

O její vznik se zasloužilo sdružení – grémium turnovských obchodníků a živnostníků. Tato škola sídlila ve Skálově ulici čp. 84, tj. v dnešní budově městského úřadu proti muzeu. Po první světové válce se škola rozrostla na dvě třídy a přestěhovala se do budovy tehdejší měšťanské školy ve Skálově ulici, dnešní základní škole. V roce 1924 bylo gremiální škole uděleno tzv. „právo veřejnosti“ a ústav byl přeměněn na dvouletou veřejnou obchodní školu. V  roce 1928 se škola konečně dočkala i vlastní budovy, kterou pro ni v tehdejší Kozákovské ulici (nyní ulice 28. října) nechalo postavit obchodní grémium.

 

Vývoj obchodního školství v Turnově byl završen v roce 1939. Předtím ve školním roce 1938/1939 byla po Mnichovské dohodě a obsazení Sudet do Turnova přemístěna obchodní akademie z Jablonce nad Nisou. Do konce tohoto školního roku působila jablonecká obchodní akademie v Turnově jako samostatná škola v budově tehdejší dívčí školy (dnešní základní škola v ulici 28. října.). K 31. srpnu 1939 byla tato škola zrušena a její profesorský sbor společně s profesory veřejné obchodní školy převzal nově vzniklý ústav. Datum 1. září1939 tak lze považovat za počátek existence Obchodní akademie v Turnově. Na sklonku války, 1. září 1944, byla škola násilně uzavřena a studenti nasazeni na válečné práce pro říši. Výuka byla po osvobození obnovena již v červnu 1945.

 

I v poválečném období prošla škola mnoha změnami, které byly především výsledkem změn a politických tlaků. Ty se projevovaly jak ve změnách názvu školy, tak i v místě jejího působení. Opakované stěhování pak bylo dokladem toho, jaký význam byl za socialismu přisuzován obchodnímu a ekonomickému školství vůbec. Od roku 1949 škola působila pod názvem Vyšší hospodářská a hospodářská škola. Nejprve sídlila v budově na náměstí, poté v budově současného gymnázia a následně v dnešní základní škole v ulici 28. října. Od roku 1961 se její název změnil na Střední ekonomickou (SEŠ) a dvouletou ekonomickou školu. Ta sídlila nejprve v objektu bývalého ženského kláštera v ulici 28. října (v současnosti domov mládeže ISŠ v sousedství základní školy) a potom od roku 1981 opět na náměstí Českého ráje. Tam se nastěhovala po převedení Střední zemědělské technické školy (SZTŠ) do Hořic. Po letech stěhování tak škola získala budovu větší, vybavenější a také podstatně lepší podmínky pro svůj rozvoj. Navíc získala i dvouleté pomaturitní studium oboru Provoz hotelů a společného stravování.

 

n200811111835_zap_487_08_tuPo sametové revoluci se v roce 1990 vrátil ekonomickému oboru původní název obchodní akademie. Ta společně s od roku 1985 již čtyřletým hotelovým oborem „Provoz hotelů a společného stravování“ dala základ současnému názvu školy Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov. K 1. prosinci 1992 byla škola se souhlasem ministerstva školství po roce příprav zprivatizována a pokračovala jako Soukromá obchodní akademie a Hotelová škola Turnov. Společně s hotelovou školou v Havířově a obchodní a právní akademií v Karviné byla součástí akciové společnosti Academy for Catering and Tourism in Czechoslovakia. Soukromá škola však po dvou letech následkem neshod majitelů akciové společnosti skončila a 1. července 1994 se opět vrátila pod ochranná křídla státu.

 

Od tohoto data již nedošlo k žádným radikálním a dramatickým změnám. Škola se snaží důsledně pracovat na zkvalitnění vzdělávání a výchovy žáků pro potřeby rozvíjejícího se tržního hospodářství a vejít v široké povědomí veřejnosti. Jejím handicapem však byla nevyhovující budova na náměstí Českého ráje.

K 1. únoru 2001 se po několikaletém úsilí a nákladem 120 milionů korun školu podařilo přestěhovat do areálu bývalých horních kasáren ve Zborovské ulici. Školský komplex se podařilo z ruin vybudovat díky velkorysému daru mecenáše a filantropa Bohuslava Jana Horáčka, rozsáhlou investicí města Turnova pod vedením starosty Milana Hejduka a také prostředkům na vybavení nové školy od českého státu.

Nové zázemí školy umožnilo věnovat se především postupné vnitřní kvalitativní proměně vzdělávacího programu, budovat zázemí, zkvalitňovat pedagogický sbor. Škola byla vybrána jako jedna ze 30 středních odborných škol ministerstvem školství jako škola pilotní pro tvorbu a ověřování školních vzdělávacích programů v rámci projektu EU „Pilot S“.

 

n200811022319_vakci_108_08_oahsV roce 2007 však poměrně dlouhé třináctileté období „klidu“ končí. V rámci tzv. „optimalizace“ středních škol v Libereckém kraji se vytváří velká víceoborová vzdělávací centra. Nejprve k 1. lednu 2008, později pak novým usnesením zastupitelstva kraje k 1. lednu 2009 mají být sloučeny, resp. mají splynout Obchodní akademie a Hotelová škola s Integrovanou střední školou. Plusy a mínusy takového zásahu do turnovského odborného školství však bude možné posoudit až s odstupem několika let.

 

Otakar Špetlík

autor je ředitelem školy od 1. prosince 1990

(redakčně kráceno)

Slavnostní program, připravený na sobotu 15. listopadu, najdete podrobně ZDE.
Internetové stránky školy s dalšími podrobnostmi najdete TADY.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.