STANOVISKO FIRMY KAMAX

0

Stanovisko firmy Kamax k rozhovoru s Lukášem Berndtem (ZDE), zastupujícím mj. i Rohozecký okrašlovací spolek. Rozhovor se týkal i rozvoje průmyslové zóny Vesecko a firmy Kamax. Stanovisko firmy přinášíme v plném znění:Firma KAMAX se nikdy netajila svými záměry o další expanzi v Turnově, a jelikož další rozšiřování závodu v Nudvojovicích nebylo možné, byly zakoupeny nabízené pozemky v průmyslové zóně Vesecko. Jde o oficiální průmyslovou zónu, kde se s výstavbou průmyslových podniků počítá. Před samotným nákupem pozemků samozřejmě proběhla otevřená prezentace celého projektu včetně toho, že na Vesecku cílově plánujeme zaměstnávat až 1 000 zaměstnanců.

Firma se nevyhýbá posouzení záměru dle zák. 100/2001 Sb., v daném okamžiku ani zdaleka nedosahujeme hodnot, které by byly předmětem posuzování. Veškeré provedené studie (hluková, rozptylová, apod.) jsou zpracovány v souladu s platnou legislativou a schváleny příslušnými orgány státní správy.

KAMAX je součástí koncernu, který sám aktivně přistupuje ke sledování dopadů vlastní činnosti na životní prostředí, jsme certifikováni podle normy ISO 14001 a procházíme každoročními audity, které dodržování všech parametrů prověřují. Naše společnost investuje jen do nejmodernějších technologií, které splňují všechny požadavky životního prostředí.

Upřímně nás mrzí celá kauza, kterou vnímáme i jako poškozování našeho dobrého jména v regionu, které jsme po dvě desetiletí budovali. KAMAX je firma, která se snaží aktivně komunikovat nejen se zaměstnanci, se zástupci města, ale i občanskými sdruženími. Zástupci vedení firmy KAMAX se účastnili více než jednoho jednání, na která byli sdružením ROSOS pozváni. Naše záměry jsme na těchto mítincích otevřeně deklarovali a dokonce jsme aktivně zástupce sdružení pozvali do stávajícího provozu v Nudvojovicích, aby se osobně přesvědčili, že nic neskrýváme. Tato nabídka bohužel nebyla dosud využita.

Ve výše uvedeném článku zaznívá opakovaně slovo „boj“ a jsou zpochybňovány zákonné postupy, které musí jak KAMAX, tak město Turnov dodržovat. KAMAX nechce s nikým a proti nikomu bojovat. Naopak jsme vedení města přislíbili finanční spoluúčast při výstavbě dětského hřiště v lokalitě Malého Rohozce.

Martina Drahoňovská, vedoucí personálního úseku firmy Kamax Turnov
Martina.Drahonovska@kamax.com

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.