STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2015 NA ÚZEMÍ MĚST A OBCÍ SDRUŽENÝCH VE VHS TURNOV

0

Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov 12. listopadu jako výstup z průběžného celoročního projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

Základní meziroční nárůst ceny je schválen o 1,42 % u vodného a o 2,57 % u stočného. Meziroční nárůst  celkové ceny vodného a stočného činí 1,95 %.
Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 45,13 Kč a stočné na hodnotu 39,96 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí 85,09 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny představuje 1,63 Kč, a to z 83,45 Kč v roce 2014.  
Celková cena vodného a stočného včetně započítání  DPH je pak stanovena na 97,85 Kč.

Vlastník vodohospodářské infrastruktury – VHS Turnov – měl při stanovení ceny na rok 2015 opět dvojí úlohu. „Jednoduchou roli jsme měli v tom, že jsme díky úspěšnému zvládnutí procesu koncesního řízení, tj. provedení výběru nejvhodnějšího provozovatele podle nejlepší evropské praxe, nemuseli s provozovatelem absolvovat složitá jednání o výši jednotlivých nákladových položek a zisku v kalkulaci. Každá úprava byla matematicky dána podle předem stanovených koncesních pravidel. Obtížnou úlohu jsme měli naopak v tom, že aktuální cena na našem území je vysoká, a proto je v posledních letech velmi sledována širokou veřejností. Navíc se stala cenotvorba zejména v Turnově nosným tématem letošních komunálních voleb,“ shrnul problematiku předseda Rady sdružení Milan Hejduk.

„V rámci diskuse představitelů měst a obcí zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Tedy, že nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali. Zástupci měst a obcí se proto i letos shodli na skutečnosti, že opět nemůžeme dodržet koncesní plán nárůstu nájmu, abychom co nejvíce snížili tlak na navýšení ceny vodného a stočného. Tím jsme museli výrazně omezit rozsah plánovaných aktivit pro rok 2015,“ dodal Hejduk.

Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS a tím ceny vodného a stočného mají vliv čtyři klíčové skutečnosti – skutečná potřeba těch nejdůležitějších investičních  akcí, získané dotace, celkový způsob financování sdružení a vnímání veřejného mínění i cenotvorby v širších měřítcích.  Skutečnou potřebu investičních akcí pak prioritně ovlivňují výčet havarijních stavů, úplná zanedbanost majetku ve vazbě na plnění stále náročnějších legislativních norem kvality, nebo návaznost na potřebné záměry měst a obcí.

VHS Turnov bylo v letošním roce opět velmi úspěšné v získávání dotačních prostředků z evropských fondů na dlouhodobě připravované klíčové akce. „Financovali jsme z nich rekonstrukci úpravny vody v Příkrém na Semilsku, výstavbu kanalizace v Rovensku pod Troskami a dokončení odkanalizování Malé Skály – lokality Vranové.  Příjem peněz z evropských fondů však zákonitě doprovází povinnost vysoké míry vlastního spolufinancování. Proto musí být chování VHS Turnov v otázce získání potřebných vlastních peněžních zdrojů maximálně odpovědné,“ zhodnotil končící rok z pohledu VHS Turnov Milan Hejduk.

(Zdroj: TZ VHS)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.