SOUD UZNAL NÁROKY DĚDICŮ RODU WALDERODE, ALE NIC SE ZATÍM VYDÁVAT NEBUDE

0

Na patnáct stovek zájemců vyslyšelo nabídku mimořádných prohlídek hruborohozeckého zámku ve dvou svátečních dnech 5. a 6. července. Uskutečnila se zde oblíbená akce „Móda sedmi století“, návštěvníky zámkem provázeli kostýmovaní průvodci, z nichž každý svým zevnějškem symbolizoval jednu epochu v bohatých dějinách objektu. Zájem byl velký, kastelán a další zaměstnanci se měli co otáčet. Samozřejmě došlo také na dotazy, jestli je ještě zámek přístupný, když byl soudem vrácen dědicům rodu Walderode. „Ubezpečujeme všechny návštěvníky zámku, že rozhodnutí Okresního soudu v Semilech ve věci restituce státního zámku Hrubý Rohozec ze dne 1. července 2011, které doposud nenabylo právní moci a na jehož základě bylo rozhodnuto o vydání zámku dědičce posledního majitele Johanně Kammerlanderové, nemá žádný vliv na návštěvnický provoz a konání kulturních akcí v roce 2011,“ můžete si na vysvětlenou přečíst na internetových stránkách zámku.

Ano, semilský okresní soud sice uznal nároky restituentky, ale fyzické vydání nemovitostí není na pořadu dne. Podle znalců se spor potáhne další roky, protože se jak město Turnov, tak další organizace a podnikatelské subjekty odvolají. Restituční kauza je na různých stupních projednávána již dvě desetiletí. Majetek rodu Walderode byl zkonfiskován po roce 1945 na základě tzv. Benešových dekretů. Kromě zámku Hrubý Rohozec jsou ve hře rozsáhlé pozemky především na Jablonecku. Zatím byl v roce 2008 vydán rozhodnutím Okresního soudu v Liberci a potvrzením Ústavního soudu dvou a půl hektarový lesní pozemek u Žďárku, v ostatních případech došlo vždy k dalšímu odvolání. Kromě semilského soudu nároky projednává i soud v Jablonci nad Nisou. Soud v Semilech tentokrát rozhodl ve prospěch restituentky na základě skutečnosti, že hraběti Karlu Des Fours Walderode bylo na počátku 90. let minulého století vráceno české občanství. Odpůrci poukazují na skutečnosti Walderodeho členství především v sudetoněmeckých organizacích, což má prokázat, že na vrácení majetku není nárok.

Před dvěma lety Okresní soud v Semilech žalobu na vydání majetku restituentce zamítl. Nadřízený Krajský soud v Hradci Králové ale rozsudek zrušil. Spor se tak vrátil do Semil k novému projednání a soud 1. července dospěl k opačnému závěru. Dědička má podle nového rozhodnutí získat zpět všechny nemovitosti vyjma těch, kde již proběhlo mimosoudní vyrovnání, což se například týká průmyslové zóny na Vesecku. Spor se nyní přesune opět ke krajskému soudu…

Související články (celkem 9)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.