SERIÁL TVA O PRÁVNÍCH NOVINKÁCH, DÍL I, OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

0

V sérii rozhovorů o právních novinkách navazujeme na články, které jsme v TvA publikovali v roce 2013 a které se týkaly změn, jež měl přinést nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014 (ZDE). Nyní, po skoro třech letech od jeho účinnosti, jsme se zeptali turnovské notářky Martiny Pokorné, zda jsou nějaké oblasti, o nichž ona sama považuje za vhodné naše čtenáře informovat, nebo zda došlo k nějakým dalším změnám kromě těch, o nichž jsme informovali před třemi lety. Připravili jsme pro vás několik rozhovorů na téma obchodní společnosti, manželské právo a dědictví. Téma prvního dílu: Novinky v zakládání a změny v obchodních společnostech.

* Co je tedy nového při založení nebo změnách ve společnostech?
Největší změnou je tzv. přímý zápis notářem do obchodního rejstříku, což znamená, že tam, kde je potřeba sepsat notářský zápis, vám notář změny sám zapíše i do obchodního rejstříku, nejde to přes soud. Výhodou je jednoznačně rychlost a také finanční úspora takového zápisu v řádech pár tisíců korun.

n201610262133_zap_275_2016_pokorna* A to lze zapsat vždycky, nebo jsou nějaké výjimky?
Vždy, kdy zákon ukládá sepsat tzv. podkladový notářský zápis – typicky u změny spol. smlouvy – názvu, změny sídla z obce do jiné obce, rozšíření předmětu podnikání, změny počtu jednatelů… Laik to nepozná, doporučuji zavolat a notář vám řekne, zda to jde zapsat přímo. Zpravidla radím řídit se finanční náročností, tedy tam, kde není jinak nutný notářský zápis, to zapsat přes soud (například jen jmenování jednatele nebo prokuristy) a tam, kde je nutný zápis, zapíše notář přímo, protože je to levnější a rychlejší. U nás v kanceláři fungujeme tak, že když někdo zavolá a řekne, co chce se společností dělat, řekneme, zda je vůbec nutný notářský zápis, a pokud není, tak má na výběr, jestli ho přesto bude chtít, bude to dražší, ale zapsané hned, nebo zda půjde do levnější cesty zápisu soudem. Zatím jsem nepotkala nikoho, kdo by chtěl to dražší…

* Kolik času je třeba k založení nejčastější společnosti s ručením omezeným?
Dá se zvládnout i to, že zakladatel ráno podepíše u notáře zakladatelskou listinu společnosti s r. o., odpoledne donese doklady z banky a živnostenského úřadu a večer to má zapsané. Nejčastěji ale trvá pár dní, než si zakladatel obstará potřebné doklady. A zapsané – tedy s přiděleným IČ a hotovým výpisem z obchodního rejstříku – to máme nejčastěji do zhruba tří až pěti dnů.

* A jak to tedy funguje?
Funguje to tak, že zakladatel nebo zakladatelé musí znát podstatné náležitosti společenské smlouvy (název, sídlo, předmět podnikání, výši základního kapitálu, jména společníků a jednatelů a způsob jednání jednatelů), podepíší u notáře společenskou smlouvu, pak s ní dojdou do banky složit základní kapitál a dostanou na to doklad, a dojdou na živnostenský úřad, kde vyřídí živnostenské oprávnění. To pak společně s prohlášením jednatele, správce vkladu, výpisem z rejstříku trestů, souhlasem vlastníka domu, kde je umístěno sídlo, a výpisem z katastru donesou zpět k notáři a řeknou, k jakému datu chtějí společnost zapsat. A notář k tomu datu společnost zapíše. Společníci si poté jen dojdou k notáři pro výpis z obchodního rejstříku, který jsme povinni jim doručit. Tady jen dodávám, že ty listiny, které jsou potřeba k zápisu a které jsem jmenovala, notář připraví sám, není třeba je někde shánět. Nebo je připraví advokát, pokud to celé advokát zprostředkuje.

* Mohou si zakladatelé vybrat datum, k němuž se společnost do rejstříku zapíše?
Ano, většina lidí chce k prvnímu dni v měsíci, ale nejsou výjimkou ani takoví, kteří chtějí k nějakému oblíbenému datu, šťastnému číslu nebo významnému dni. A volí se spíš veselejší data než je 15. březen, 25. únor, 7. listopad nebo 21. srpen…

* Kdy se společnosti nejvíc zakládají?
V prosinci, aby fungovaly od 1. ledna následujícího roku. Nutno ale říci, že poslední týdny, kdy je nám podnikatelům všem asi jasné, že Babišovu EET nikdo nezruší minimálně do příštích parlamentních voleb, se objednávky těch živnostníků, kteří budou mít elektronické pokladny nejdříve, na založení s.r.o. značně zintenzivňují.

* Jakou spojitost má založení společnosti s EET?
Podle toho, co jsem četla, tak finanční úřad bude údajně kontrolovat ty živnostníky, kteří budou najednou skokově vykazovat řádově vyšší zisky než doposud, do zavedení EET – což prakticky znamená, že asi ty své příjmy dosud ne zcela přiznávali. A bude chtít vědět, proč se tak najednou výdělečně zlepšili. Na internetu jsem četla, že jednou z cest, jak se tomuto vyhnout, je přejít z podnikání jako OSVČ na podnikání v rámci společnosti s ručením omezeným, protože jde o jiný, nový subjekt. A protože to psali na Novinkách, tak tím se zřejmě vysvětluje ten boom zakládání společností s. r. o. Ale samozřejmě jsou i jiné cesty než založení společnosti.

* Úplnou novinkou je stoeurová společnost, vysvětlíte, co to je?
Tzv. stoeurovka vychází z nařízení EU a má sloužit ke zmenšení nákladů při začátku podnikání, neplatí se u jejího založení soudní poplatek a notář má odměnu za sepsání listiny sníženou, takže založení „stoeurovky“ vychází včetně DPH na zhruba 5 tisíc Kč.  Akorát se naše republika nevešla do těch 100 eur, což měly být veškeré náklady při založení, protože se opět unijní předpis nepovedlo úplně dobře převést do našeho práva… Doporučujeme to zakládat tam, kde je jediný společník, protože podmínkou „stoeurovky“ je, že zakladatelský dokument obsahuje jen to, co předepisuje zákon a nedá se od něj jakkoliv odchýlit. Naopak nedoporučujeme tam, kde jsou společníci aspoň dva, protože by to při dalších změnách ve společnosti komplikovalo a prodražilo  jakoukoliv úpravu spol. smlouvy.

* Jaké jsou tedy náklady při založení společnosti?
U „stoeurovky“ se platí jen notář (necelé 4 tisíce bez DPH, zápis do obchodního rejstříku nestojí nic). U standardního s. r. o. se odměna notáře počítá z výše základního kapitálu, společnosti se základním kapitálem do 200 tisíc stojí včetně zápisu do OR necelých 6 tisíc Kč plus DPH a dále 2.700 Kč soudní poplatek za založení, ten se platí přímo notáři a notář ho poukáže soudu. A u obojího poplatek živnostenskému úřadu. 

* Je něco, co vy sama vidíte jako časté chyby, kterých se dopustí laik při založení společnosti nebo její změně nebo máte nějaká doporučení?
Především – dosavadní živnostenský list vystavený na fyzickou osobu je vám pro s. r. o. k ničemu, nejde použít a ani si nenechávejte vystavovat nový předtím, než jdete k notáři. IČ nepřiděluje živnostenský úřad, ale notář při zápisu do obchodního rejstříku, respektive ten systém rejstříku samotný, nelze si IČ vybrat. Při změně názvu společnosti je vhodné projet server justice.cz nebo ARES a ověřit, zda vámi zvolený název už není obsazený nebo zaměnitelný s jiným. V neposlední řadě si zkuste ten název napsat a představit se s ním v telefonu, abyste pak nezjistili, že se vám obchodní partneři smějí nebo vás vůbec nedohledají.

* A při změnách ve společnosti?
Doporučuji zavolat a zjistit, zda potřebujete notáře, nebo ne. Častou chybou je, že si něco napíšete sami bez pomoci notáře nebo advokáta a soud vás pak vyzve k předložení notářského zápisu, vy rychle sháníte notáře a notář vám pak řekne, že kdybyste bývali zavolali předtím, tak ta akce mohla vyjít o pár tisíc levněji, protože i u změn je přímý zápis notářem levnější.

* Děkujeme za informace (pokračování příště).

Související články (celkem 3)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.