RUKU V RUCE: MAJITELÉ POZEMKŮ A OCHRANA PŘÍRODY BUDOU POSTUPOVAT V ČESKÉM RÁJI SPOLEČNĚ

0

Dohoda, kterou v pátek 16. srpna slavnostně podepsali zástupci společnosti Kinský dal Borgo, a. s., a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR přímo na hradě Kost, znamená zásadní posun v péči o chráněná území. Ujednání, které bylo uzavřeno na devět let, určuje, jak by měl majitel pozemků – společnost Kinský dal Borgo – hospodařit, aby byly zohledněny zájmy ochrany přírody a zároveň stanoví, jaká náhrada za omezení hospodaření mu naleží. „Chceme, aby takových dohod bylo co nejvíce, protože dávají jistotu oběma stranám – majitel pozemku má přesně stanoveno, co má dělat a zároveň ví, jakou dostane kompenzaci za to, že hospodaří šetrně. Ochrana přírody má záruku, že se potřebná péče o území nebude měnit. Pravidla jsou stanovena dlouhodobě, není nutné vyjednávat každý rok. Budeme prostě postupovat ruku v ruce,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny CR.

„Jsme přesvědčeni, že dosavadní péče o daná území byla prováděna způsobem, který umožnil samotnou existenci vzácných druhů rostlin a živočichů. Rádi bychom v tom i nadále pokračovali. K tomu však potřebujeme vědět, jakou přesnou péči tyto druhy potřebují a současně tato péče nesmí být pro nás ztrátová. Proto se domníváme, že podepsaná dohoda je určitě krok správným směrem,“ konstatuje Francesco Kinsky dal Borgo, člen představenstva společnosti Kinský dal Borgo.

Dohoda se týká pozemků, které leží na území chráněné krajinné oblasti Český ráj a mj. stanoví, kolik stromů nebude v lese při těžbě skáceno a že namísto traktoru bude při přibližování dřeva využívána lanovka, určuje, na kterých místech budou nad zákonnou povinnost vysazovány jedle, duby, habry a buky, specifikuje, jak často je třeba kosit louky a jak chránit netopýry. Za tyto kroky pak majiteli pozemků náleží kompenzace.

Karolína Šůlová
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, karolina.sulova@nature.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.