ROZKVETLÝ TURNOV 2007 A MILIARDA STROMŮ PRO ZEMI

0

Do příští soboty 1. září mají ještě všichni Turnováci možnost přihlásit se do 4. ročníku soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu balkonů, oken a teras bytových domů, výzdobu rodinných domů, úpravu okolí bytových domů o více bytových jednotkách a areálů výrobních firem a provozoven. Soutěž „Rozkvetlý Turnov 2007“ je vypsána ve čtyřech kategoriích, ceny pro vítěze nejsou nezajímavé…

Vyhlašované kategorie:
Kategorie I. – Výzdoba balkonů, oken a teras bytových jednotek
Kategorie II. – Výzdoba rodinných domů, jejich teras a předzahrádek
Kategorie III. – Úprava a čistota okolí bytových domů o více bytových jednotkách
Kategorie IV. – Úprava a čistota areálů výrobních firem a provozoven

U první kategorie se bude hodnotit počet vyzdobených oken, balkonů a teras, jejich estetický vzhled a nápaditost. U druhé kategorie se hodnotí květinová výzdoba rodinných domů a celková úprava okolí rodinného domu s důrazem na úpravu předzahrádky. U třetí kategorie celková úprava a čistota okolí bytového domu o více bytových jednotkách, o které se starají nájemníci domu. U firem, které podají přihlášku do soutěže, se bude hodnotit vzhled a čistota jejich areálu.

Do soutěže se mohou přihlásit obyvatelé a firmy z Turnova, Mašova, Pelešan, Nudvojovic, Dolánek a Bukoviny u Dolánek. Písemná přihláška do soutěže musí obsahovat jméno a adresu soutěžícího, popř. telefon nebo e-mail a také soutěžní návrh s přesným určením místa (např. číslo popisné) a fotodokumentaci.

Výherci obdrží tyto ceny
I a II. kategorie:
1. místo – poukázka na odběr zahradnického zboží dle vlastního výběru v hodnotě 2000 Kč
2. místo – poukázka na odběr zahradnického zboží dle vlastního výběru v hodnotě 1000 Kč
3. místo – poukázka na odběr zahradnického zboží dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč
III. kategorie:
1. místo – úhrada nákladů na zlepšení životního prostředí v okolí bytového domu v hodnotě 5000 Kč
IV. kategorie:
1. místo – úhrada nákladů spojených s výsadbou stromu, který vítězné firmě věnuje starostka města

Písemné přihlášky do soutěže přijímá do 1. 9. 2007 Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov. Přihlášky je možné zaslat také elektronickou poštou na adresu: m.kutkova@mu.turnov.cz Další informace o soutěži poskytne Martina Kutková, tel. 481 366 152.

n200708241034_zap_212_07_stromMILIARDA STROMŮ PRO PLANETU ZEMI
Turnovská radnice, odbor životního prostředí, se také zapojila do celosvětového projektu „Miliarda stromů pro planetu Zemi“, který vyhlásila v listopadu minulého roku Organizace spojených národů (OSN). Cílem je během roku 2007 vysadit na celém světě nejméně miliardu stromů a zlepšit tak klima planety.
Do akce se může zapojit každý (občané, školy, organizace…), kdo se zaváže, že v letošním roce vysadí alespoň jeden strom nebo na nákup nových stromů přispěje. Stromy lze vysazovat na vlastních pozemcích nebo na pozemcích Města, a to tak, že přispějete fiančním darem na nákup stromů, Město stromy nakoupí a za účasti veřejnosti se provede v říjnu t.r. u příležitosti Dne stromů slavnostní veřejná výsadba.
Město Turnov zřídilo pro tuto akci samostatný účet 35-1263075359/0800, var. symbol 440723, na který může kdokoliv přispět finančním darem v jakékoliv výši (zatím 20 tisíci Kč přispěla pouze radnice). S každým dárcem uzavře Město darovací smlouvu a pokud s tím dárce bude souhlasit, bude zveřejněno i jeho jméno a výše daru na internetových stránkách Města. Více se dozvíte na odboru životního prostředí turnovské radnice.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.