ROK 2015 Z POHLEDU VHS A VÝHLED NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ

0

V závěru roku je čas na malou rekapitulaci a současně i výhled do roku příštího. Milana Hejduka, předsedy Rady Vodohospodářského sdružení Turnov, jsme se zeptali, jaké investiční akce mají v městech a obcích letos za sebou, jaké připravují, dotkli jsme se také aktuálních otázek nové podoby řízení společnosti v dalších letech a samozřejmě též toho, co občany nejvíce zajímá – cenové politiky, která se jim promítá v platbě vodného a stočného do každodenního života.

* Máme zde závěr roku, můžete ho zhodnotit z pohledu investičních akcí VHS?
Skvělé počasí nám umožnilo všechny akce zakončit dostatečně včas a dle nastavených termínů. Prakticky v každém městě kromě Rokytnice nad Jizerou jsme obnovili vodohospodářské sítě nejméně ve dvou komunikacích. Dokončili jsme úplnou rekonstrukci úpravny vody v Příkrém na Semilsku. Na Benecku jsme provedli celkovou rekonstrukci klíčového vodojemu. Nových vodovodů či kanalizací se dočkaly také Ktová, Malá Skála a Přepeře. V předstihu se nám podařilo zahájit akce výměny vodovodů v Tatobitech a jsme těsně před zahájením stavby nových kanalizací v Ohrazenicích – obě investice dokončíme na jaře příštího roku.
n201511182050_zap_301_2015_roveJediným, ale za to zásadním problémem se stala naše nejužitečnější a nejrozsáhlejší akce – vybudování kanalizace, čistírny odpadních vod a obnova vodovodů v Rovensku pod Troskami. Stavební firma Eurovia nesplnila termín předání díla. Oznamuje nám opakovaně nové termíny dokončení a ty paradoxně následně zase nedodržuje. Za vším je pomalé tempo nutné obnovy komunikací. Vodohospodářská část díla je dávno s úspěchem dokončena, ale oprava komunikací je – bohužel pro nás – víc vidět. Náš díl viny je v tom, že jsme nedokázali ani přes neustálé vybízení firmy k větší aktivitě a kvalitě prací prodlení zcela zabránit. Prostě jsme je nedokázali dotlačit k vyššímu tempu prací. Zpoždění bude nakonec naštěstí jen v řádu několika měsíců, což je při celkové proměně města na desítky let dopředu svým způsobem zcela nevýznamné. Přesto nás to hodně mrzí. Nezbývá mně než věřit, že nám obyvatelé při pohledu na úplnou proměnu města brzy prominou. Dnes už jsou plně obnoveny veškeré klíčové komunikace, a pokud nám ještě bude přát počasí, tak máme šanci nejvýznamnější investiční dílo novodobé historie města převzít ještě v letošním roce.

* Letošní rok je charakteristický velkým srážkovým deficitem. Prší minimálně. Projevilo se tohle nějak i u vás?
Všichni politici i odborníci dnes konstatují, že v celé republice byl nedostatek vláhy desítky let podceňován. Když se na něco stát soustředil, tak to bylo jen na povodně a na zcela zanedbaný stav vodohospodářské infrastruktury. Nyní je napříč republikou cítit odhodlání zásadně změnit tento přístup, protože se to díky prognózám stavu klimatu v příští dekádě stalo současně i úplnou nutností.
Na území obcí VHS jsme zatím měli štěstí. I když u většiny zdrojů vody výrazně poklesla jejich vydatnost, což mimo jiné souvisí s výslednou kvalitou vody a nutností její následné úpravy, tak jsme nezaznamenali žádné zásadní problémy. Mohou za to moudrost předků a také naše provozní investiční aktivity v posledních dvou desetiletích. Nebýt například našich loňských investic v oblasti Rovenska nebo Benecka, tak tam je letos kvalitní vody málo a provozovatel by ji musel zavážet do vodojemů cisternami z jiných území. Situace se ale pravděpodobně ještě zhorší hned s přicházející zimou, pokud nespadne dostatečné množství srážek.
Do budoucna se však musíme nejméně jedné lokalitě soustředěně věnovat. Pro Semily a okolní obce je hlavním zdrojem vody zmenšující se průtok ve Vošmendě, současně však bohužel nebyl v historii pro celou oblast vybudován zásadní náhradní jistící zdroj pitné vody. Pravděpodobně ho bude muset najít naše generace.

* Jaké investiční akce plánujete v příštím roce?
Letošní rok jsme věnovali přípravě mnoha investic, a proto věříme, že naši snahu příští rok zúročíme. Chceme obnovit vodovod na sídlišti v Rokytnici nad Jizerou a postavit tam ještě v jedné lokalitě u vleků kanalizaci a vodovod. Chceme provést obnovu klíčových vodojemů v Semilech, Turnově, v Benešově u Semil a postavit nový vodojem pro osadu Komárov na Kozákově. V Lomnici a v Jilemnici budeme společnou investicí s krajem a městem obnovovat klíčové komunikace. Největší akcí v roce 2016 na území VHS bude patrně rekonstrukce našich sítí v Komenského ulici v Lomnici nad Popelkou spojená s obnovou komunikace. I tady se na akci budou podílet město a kraj.
V Turnově budeme hodně projektovat a odstraňovat havarijní stav na třech vodovodech. V Lomnici, Jilemnici, Turnově i v Semilech se budeme podílet na výstavbě sítí v nových bytových zónách. V Tatobitech dokončíme rozsáhlou výměnu vodovodů ve třech hlavních komunikacích, pro Rakousy bychom chtěli postavit dlouho potřebný nový zásobní vodojem. Na Vyskři snad začneme vyměňovat absolutně dožilý vodovod do osady Mladostov a v Malé Skále chceme vyřešit nátok balastních vod do kanalizace. V Turnově nás ještě pravděpodobně čeká další úsek obnovy sítí na sídlišti u nádraží v rámci postupné revitalizace sídliště – pokud město získá státní podporu na přeměnu veřejných prostranství. V roce 2016 nás tedy nečeká žádná stomilionová akce, ale mnoho menších. Platí však pravidlo, že investičně malá akce je na naši práci skoro stejně náročná jako akce násobně větší, takže nás zase čeká pořádný kopec práce.

A ještě si dovolím upozornit na jednu klíčovou otázku, která je podstatou úplně všeho dění ve VHS. Náš majetek na území obcí sdružených ve VHS, mimochodem zhruba v dvakrát takové výši, než je celý majetek města Turnova, je i přes naše mnohaleté úsilí stále ohromně zanedbaný. Laik by až žasnul, jak vypadají sítě pod zemí, či interiéry dožilých vodárenských objektů. Máme toho tedy v plánu hodně, ale příští rok určitě ne žádnou velkou akci. Ty přijdou v dalších letech.

* A hlavní úkoly pro poslední týdny tohoto roku?
n201511182050_zap_302_2015_roveJasným úkolem je posunout akci v Rovensku pod Troskami co nejblíže k úplnému dokončení. A ještě složitějším pak připravit podání čtyř dotačních žádostí do nového operačního programu EU. Konkrétně na čistírny odpadních vod v Semilech a v Rokytnici nad Jizerou, dále na intenzifikaci stoletého vodovodního přivaděče Bátovka v Jilemnici a současně budované odkanalizování lokality Dolní Štěpnice na Benecku.

* Starosta Turnova na říjnovém zasedání zastupitelstva představil dohodu měst a obcí, která jsou členy VHS, na budoucím finančním řízení a podobě VHS. V současnosti se také hodně diskutuje o navýšení současné ceny vodného a stočného v rámci obcí VHS o 4,5 procenta v příštím roce…
Ano, dohoda měst a obcí je na stole a my ji velmi vítáme, protože je výsledkem dlouho hledaného konsenzu. O navýšení ceny vodného a stočného mají starostové a zástupci obcí teprve rozhodnout. Nebylo by správné jejich definitivní rozhodnutí předjímat. Jde navíc o natolik složitá témata, že je třeba náležitě je okomentovat a vysvětlit. Budeme jim proto věnovat další samostatné tiskové zprávy, které vyjdou v nejbližší době.

* A co diskuze uvnitř VHS?
My jsme nyní takoví vzdělavatelé. Snažíme se nově zvoleným starostům a dalším zástupcům měst vysvětlit celou složitost vodohospodářských témat. Máme i nové nadějné kolegy ve VHS, a tak je musíme postupně zaškolovat a provádět je všemi úskalími naší práce. Snažíme se prezentovat naši otázku v médiích a přímo na zastupitelstvech. Věnujeme tomu hodně času, až nám chybí jinde, ale je to nutné.
Jako určitý bonus se snažíme přesvědčovat o skutečné pravdě komunální politiky, kteří šli do voleb s hlavním tématem ceny vody, nebo si napsali bez znalosti podstaty věci a bez dostatku informací zcela nereálný volební program, aby u lidí vyhráli. To se nám zatím úplně nedaří, ale nevzdáme to. Je to výzva.
Jsem jednoznačně přesvědčen, že díky nedávným rozsáhlým haváriím v Praze, v Novém Boru a v Prachaticích začínají zastupitelé i široká veřejnost chápat, že tahle oblast každodenního chodu měst musí vysoce kvalitně a spolehlivě fungovat a odpovědnost v ní musí zvítězit nad častým populismem různých diskuzí.
(Zdroj: TZ VHS Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.