REGULAČNÍ PLÁN CENTRA MĚSTA: NESLAVNÝ KONEC JEDNOHO DOKUMENTU (KOMENTÁŘ)

0

Nejdříve zamáčknout slzu a pak napsat pár řádků na rozloučenou. Co jen bylo kolem tohoto dokumentu emocí, co textů v různých tiskovinách, co stanovisek a podpisů pod peticí. Dokonce byla na náměstí i malá demonstrace za odvolání starosty. A teď je konec. Na včerejším zasedání turnovští zastupitelé další pokračování prací na regulačním plánu centra zastavili s tím, že jeho nejzajímavější myšlenky budou využity v novém územím plánu, který vznikne v následujících letech. Tak stručně vypadá konec jednoho dokumentu.

n200709261222_zap_252_07_rpcRegulační plán centra města (RPC) byl zpracováván od roku 2002 na odboru rozvoje turnovské radnice. RPC řešil samotné centrum města, kde měl do budoucna stanovit závazná pravidla, která by musel každý stavebník, resp. majitel nemovitosti bezpodmínečně dodržet. Zatímco platný Územní plán města Turnova je z roku 1996, RPC na rozdíl od něho určoval „veškerý život“ v centru až do absolutně konkrétních věcí, jako je například počet pater v zástavbě nebo závazné užití vymezené plochy. Proto také se při jeho projednávání tak výrazně prohloubily letité rozpory mezi různými názorovými skupinami ve městě – vadilo hlavně trasování vnitřního dopravního okruhu, záměr výstavby nákupního centra na Koňském trhu (Hypernova), ale i ta patra domů nebo vyhrazená místa pro parkování na úkor stavebních parcel. (Vznik RPC není povinnost ze zákona, záměrem bylo nastavit pro nejcennější část města přísnější pravidla.)

Veřejné projednání RPC se uskutečnilo 28. února 2005 v městském kině (bylo to opravdu hodně vzrušené…), potom proběhla zákonná doba, kdy mohli všichni obyvatelé Turnova předložit své připomínky, resp. námitky v případě, že jsou vlastníky nemovitostí v centru (svého práva využily stovky lidí). Byla jmenována Komise pro RPC, ta musela všechny připomínky občanů projednat, když některé byly do návrhu zapracovány.

n200709261223_zap_253_07_rpcKonečné slovo však mají zastupitelé města, kteří musí každý další krok v pořízení dokumentu schválit. Ze strany radnice bylo původně avizováno, že první kolo schvalování dokumentu proběhne ještě do konce roku 2005. Nestalo se z mnoha důvodů, hlavně však pro nesouhlas hygieny s trasováním části vnitřního dopravního okruhu v ulicích Palachova a 28. října. (Navržený okruh vede: Palachova ul., ul. A. Dvořáka, Markova, Kinského, Husova a Žižkova ul. a odtud novou spojkou za atletický stadion a dolů na Luka, dál kolem autobusového nádraží zadem na Koňský trh a do budoucího kruhového objezdu před bývalým pionýrákem).
Vnitřní městský dopravní okruh měl odklonit dopravu z centra, zejména z Hluboké ulice a vytvořit k ní další alternativu. Hlavně nová komunikace od autobusového nádraží směrem k atletickému stadionu a do Žižkovy ulice je pro některé občany nepřijatelná (vzniklo nejméně jedno občanské sdružení proti stavbě a nejméně jedna petice). Na druhou stranu – dosud nikdo smysluplné jiné řešení, jak částečně dopravu z centra města odklonit, nepředložil, byť se odpůrci snažili zainteresovat „dopravní“ odborníky.

Optimisté v závěru roku 2005 tvrdili, že ke schválení celého RPC, včetně vydání příslušné vyhlášky, by mohlo dojít v průběhu roku 2006. Nakonec k pokusu došlo v jeho hektickém závěru.

Těsně před koncem volebního období vloni na podzim se končící vedení města pokusilo schválit tzv. Souborné stanovisko RPC a tím celý materiál posunout do dalšího projednávání. Zastupitelé města ale toto odmítli a materiál skončil neschválen. Protože ale od ledna 2007 platí nový stavební zákon, neschválení Souborného stanoviska současně znamená, že práce na RPC musejí začít znovu.
Proto se nové vedení města hned po podzimních komunálních volbách rozhodlo předložit materiál ke schválení novým zastupitelům. Ti to na svém předvánočním zasedání ale odmítli také.

Celé jaro 2007 bylo kolem RPC ticho, potom se na zasedání zastupitelstva města na konci června objevilo projednání změny územního plánu. Zastupitelé odsouhlasili dva záměry, které byly původně obsaženy v RPC – zobousměrnění Markovy ulice a výstavba odlehčovací komunikace z autobusového nádraží do Žižkovy ulice (požadovali ale variantní vyústění v oblasti kasáren). Právě na tomto zasedání se plně projevila skutečnost, že nové vedení města již nebude mít zájem v práci na RPC pokračovat. A tomu ostatně dalo zapravdu včerejší zasedání, když 15 přítomných zastupitelů hlasovalo pro ukončení prací na RPC, jeden byl proti a tři se hlasování zdrželi.

Sečteno, podtrženo: Přísnější regulativy rozvoje centra města nebudou, v centru zatím platí starý územní plán z roku 1996 a radnice začne připravovat nový územní plán (diskuse se tedy na podobné téma opět vrátí), do kterého se možná okrajově pár myšlenek z RPC promítne. Stovky hodin z dnešního pohledu úplně zbytečné práce městských úředníků a členů různých komisí a celkem 1,5 milionu Kč, které pořízení nedokončeného RPC stály, už nenahradí nikdo…

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.