PYTLOVÝ SBĚR V TURNOVĚ 2014: KDE A JAK HLEDAT SLEVY

0

Na začátku roku 2014 byl zahájen pytlový sběr tříděných odpadů s motivační složkou. Občané, kteří se zapojili do tohoto třídění v období od ledna do října a třídili odpady, budou mít slevu z poplatku za odpady na rok 2015. Poplatek je potřeba zaplatit v termínech stanovených vyhláškou o poplatku za odpady, tj. do konce března, nebo ve dvou splátkách – první polovinu do konce března a druhou polovinu do konce září. V případě nedodržení termínů pro platbu, nárok na slevu zaniká. Současně nesmí mít občan vůči městu žádný dluh.

Na internetu města je možné najít kompletní informace o množství vytříděných odpadů ke každému variabilnímu symbolu. Informace jsou v několika sloupcích:
* První sloupec obsahující číslo uvádí množství odpadu v kilogramech v daném měsíci. Jedná se o kilogramy započítané – správně vytříděné a správně označené.
* Druhý sloupec uvádí množství odpadu v kilogramech v daném měsíci, které nejsou započteny do slevy – nesprávně vytříděné nebo nesprávně označené.
* Ve třetím sloupci je celkové započtené množství odpadu za celé období – správně vytříděné a správně označené.
* Čtvrtý sloupec uvádí celkové množství odpadu za celé období v kilogramech, které nejsou započteny – nesprávně vytříděné nebo nesprávně označené.
* Další sloupec uvádí slevu za jednotlivé druhy odpadů a na konci sloupce je celkový součet za celé období.
* Poslední sloupec uvádí počet pytlů, které byly svezeny v daném měsíci.

Pokud chcete vědět, jaká je vaše sleva z poplatku, který budete platit za rok 2015, otevřete soubor říjen 2014 (http://www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/pytlovy-sber-tridenych-odpadu/svozy-pytloveho-sberu-trideneho-odpadu.html).
U vašeho variabilního symbolu ve sloupci „sleva“ je uveden součet a o tuto částku vám bude snížen poplatek za rok 2015. Sleva se poskytuje pouze do výše poloviny sazby poplatku (maximálně do 330 Kč, resp. do výše 165 Kč u osob s další úlevou například při dosažení 75 a více let).  Pokud platíte poplatek bezhotovostně, ověřte informaci o výši vaší platby na finančním odboru MěÚ – D. Frendlovská (481 366 214) a P. Hozdecká (481 366 209). Zde mají kompletní informace o všech úlevách na poplatku za odpady.

ZHODNOCENÍ FUNGOVÁNÍ PYTLOVÉHO SBĚRU TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ S MOTIVAČNÍM PRVKEM
V současnosti je registrováno 1 027 účastníků pytlového sběru. Sleva bude poskytována pro 936 variabilních symbolů. U většiny rodin je zaregistrován jeden člen, u několika výjimek se registrovalo víc lidí.
n201501131602_zap_11_2015_sberÚlevu z poplatku v rozmezí 300 až 330 korun dosáhli čtyři občané. V rozmezí 200 až 299 jsou 2 % zapojených, úlevu 100 – 199 Kč má celkem 19 % zapojených, 50 – 99 Kč má 37 % zapojených. Úlevu do 49 Kč má 42 % zapojených občanů.
Za rok 2014 náklady na tuto službu činily 476 tisíc Kč. Náklady na svoz byly 372 tisíc, na pytle a štítky 103 tisíc. Celkový souhrn poskytnuté slevy činí 65 tisíc. Celkové náklady jsou ve výši 541 tisíc Kč. Svezeno bylo 20 987 pytlů (náklady na jeden pytel jsou 25,78 Kč).
Na konci roku bylo v průměru sbíráno 2 000 pytlů v měsíci. Při prvním svozu v lednu to bylo pouhých 318 pytlů, nejvíc jich bylo svezeno v září – 2 569. Do tohoto tříděného sběru odpadů se zapojují obyvatelé rodinných i bytových domů. V bytových domech je zapojeno méně občanů z důvodu prostorových nároků.
n201501131603_zap_12_2015_sberV průběhu roku jsme se setkali s některými problémy v třídění. Pokud byl v pytli nesprávně vytříděný odpad, podle variabilního symbolu jsme občany upozornili. Ve dvou případech se chyba opakovala a tyto účastníky jsme z pytlového sběru tříděných odpadů vyřadili. Celkově je ovšem kvalita vytříděných odpadů velmi dobrá.
Děkujeme všem, kteří třídí odpady.

TERMÍNY SVOZŮ PYTLOVÉHO SBĚRU TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ V ROCE 2015
Stále pokračujeme ve svozech vždy první středu v měsíci. Pytle připravujte nejpozději do 6.00 hodin ráno ve středu nebo v úterý večer předcházející první středě v měsíci.
Pokud budete mít nějaký další dotaz, můžete se obrátit na odbor životního prostředí MěÚ Turnov – tel. 481 366 160 – Ing. Z. Sedláková, R. Košková – z.sedlakova@mu.turnov.cz, r.koskova@mu.turnov.cz.

Materiál připravila Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí MěÚ Turnov, z.sedlakova@mu.turnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.