PYTLOVÝ SBĚR SEPAROVANÝCH ODPADŮ V TURNOVĚ

0

Pro další vylepšení stávajícího systému svozu tříděného odpadu se v Turnově zavádí pytlový sběr tříděného odpadu. Zahájen bude 1. července. V praxi to znamená, že lidé nemusí nosit odpady (v tomto případě papír, směsný plast, PET lahve a tetrapak) do vzdálených kontejnerů, ale mohou ho ukládat doma do pytlů odlišených barvou a potiskem.

V den svozu tyto naplněné pytle občané dají jednoduše na místo u domu, odkud je svážen směsný komunální odpad (ke kontejnerům nebo popelnicím). Pytle připravené k odvozu, označené samolepícím štítkem, musí být zavázané, aby se odpady nevysypávaly na okolní pozemky a aby s nimi mohli pracovníci technických služeb snadněji manipulovat.

Svoz pytlů bude probíhat jednou měsíčně, vždy první středu v měsíci. Termíny svozů v roce 2008: 2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11. a 3. 12. – pytle by se měly u popelnic objevit do 6 hodin ráno daného dne. Pytle jsou rozlišeny takto: PET lahve a směsný plast – žlutá barva, papír – modrá barva, tetrapak – červená barva.

Pytle a štítky na označení budou pro zájemce k vyzvednutí od června na odboru životního prostředí MěÚ Turnov ve Dvořákově ulici (zdarma počáteční zásoba tří pytlů na každý druh tříděného odpadu).

Pokud se chcete zapojit do tohoto projektu, odevzdejte anketní lístek doručený do domácností počátkem května do podatelny MěÚ Turnov nebo do informačního střediska na náměstí do 24. května. Další variantou je kontaktování odboru životního prostředí na tel. 481 366 116, přihlásit se můžete také e-mailem na adresu: z.sedlakova@mu.turnov.cz (zpráva musí obsahovat jméno, příjmení a vaši adresu). Projekt je dobrovolný a má občanům usnadnit třídění odpadu.
Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí MěÚ Turnov

 

PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI SE JEŠTĚ VRÁTÍME STRUČNOU REKAPITULACÍ KE DNI ZEMĚ 2008

Slaví se 22. dubna po celém světě od roku 1970, kdy jej poprvé vyhlásili američtí studenti. Této tradiční akce se zúčastňují všechna větší města v České republice včetně Turnova. Zejména se uskutečnil velký úklid, který spočíval ve sbírání odpadků. Zúčastnila se většina turnovských základních a středních škol a úklid probíhal od 21. do 29. dubna podle časových možností jednotlivých škol a také podle počasí. A že bylo co uklízet! Školáci a studenti vyčistili například údolí Jizery v Dolánkách, okolí Stebénky, Vazoveckého i Odolenovického potoka. Sbírali odpadky v turnovských sídlištích, parcích, v okolí svých škol a uklízeli také veřejná prostranství ve městě. Některé skupiny byly v okolí Hlavatice, Valdštejna, uklízelo se také na trase z Turnova do Sedmihorek. Podle informací z Technických služeb Turnov, s.r.o., bylo sebráno přibližně 480 kg odpadů. Z celkového množství bylo přibližně 380 kg směsného komunálu, 20 kg kovu, zbytek bylo sklo a plasty. Děkujeme tímto všem dětem, studentům i pedagogům, že pomohli uklidit naše město a okolí a tak zbavili přírodu nepořádku. -zs-

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.