PRVNÍ DÍL DISKUZE O VODNÉM A STOČNÉM. HLASUJTE V ANKETĚ, CO SI MYSLÍTE

0

Zhruba sedm desítek lidí si ze svého volna vyčlenilo v pondělí 24. února v podvečer čas na diskuzi kolem jednoho z nejskloňovanějších témat současného Turnovska – stále narůstající ceně vodného a stočného, která se blíží hranici 100 Kč za kubík a pro většinu lidí je již za hranou únosnosti. Jestliže ale někdo čekal vzrušenou debatu, hádky či výkřiky typu: Hejduk ven!, nedočkal se, byť několik podobných slov na setkání, které zorganizoval starosta Tomáš Hocke v kině Sféra na Střelnici, skutečně zaznělo. Co se ale projevilo až fatálně, byla nízká schopnost kritiků přicházet s věcně podloženými návrhy na řešení současné situace. Diskuze tak bohužel sklouzla spíš ke zbožným přáním a nereálným nápadům, než ke konkrétním řešením. Ostatně o tom, jak dál, budou zastupitelé města na veřejném zasedání ve čtvrtek 27. února.

Úvodem přítomní vyslechli základní fakta. Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolným svazkem 22 měst a obcí, o zásadních věcech jako je cena vodného a stočného rozhoduje Rada VHS, ve které má Turnov tři zástupce, ostatní města dva a obce po jednom. Vodohospodářský majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., na základě koncesní smlouvy. Z vybraného vodného a stočného se v letošním roce vrací 88 mil. Kč do systému. Celých 46 milionů ale spolknou splátky za předchozí úvěry, 5 milionů další provozní výdaje technického rázu, 8 milionů stojí chod samotné VHS a 29 milionů jde do oprav a investic vodohospodářských staveb. Problémem jsou zanedbané kanalizační a vodovodní sítě, do kterých komunistický režim investoval méně peněz, než bylo potřeba, a ani za 25 let od roku 1989 se dluh ještě nepodařilo smazat. Proto odborníci spočítali, že by cena vodného a stočného měla být v roce 2020 na úrovni astronomických 180 Kč za kubík, což bylo moc i pro Radu VHS, která ale připouští 120 Kč za m³. I to je pro běžného občana ale částka dramaticky narušující rodinný rozpočet.

n201402251500_zap_69_2014_vhsMožné cesty, jak z této finanční pasti vystoupit naznačil starosta Hocke. „Můžeme přestat vodovody a kanalizace opravovat, a to i s vědomím, že se VHS daří získat zhruba dvě třetiny nákladů na stavbu z dotací, můžeme také břemeno narůstající ceny přenést z občanů na města a obce, která by systém dotovala stejně jako odpadové hospodářství. Můžeme oddlužit VHS a cena vody rázem klesne (v případě Turnova se jedná o 67 mil. Kč – pozn. aut.), můžeme i silově přesvědčit ostatní členy sdružení, změnit stanovy, zavést právo veta a další věci. Co je ale důležité připomenout, všechny změny musí vždy odsouhlasit zastupitelstva všech členských obcí,“ uvedl starosta. Lze také uvažovat o vystoupení Turnova z VHS, což by obnášelo hledání provozovatele a další náklady, které jsou odhadovány až na 150 mil. Kč.

Předseda Rady sdružení VHS Milan Hejduk připomněl, že v rámci připravovaných investic je jich velká část připravena právě pro Turnov. Jedná se o rekonstrukci čistírny odpadních vod a vodojemu na Károvsku, rekonstrukci úpravny vody v Nudvojovicích, rekonstrukci Nádražní ulice, opravu havárie kanalizace podél Stebénky, vybudování splaškové kanalizace ad. To vše celkem asi za 200 mil. Kč do roku 2020. „V Turnově a okolí máme 140 kilometrů vodovodů, 100 kilometrů kanalizací, jednu čistírnu odpadních vod, dvě úpravny vody a asi dvacítku vodohospodářských objektů. Problém je, že běžný občan nic z toho nevidí, jde o uzavřené provozy či o majetek pod zemí,“ přiblížil Hejduk.

V diskuzi zastupitel Tomáš Hudec (ČSSD) požadoval, aby zvolený zástupce Turnova v Radě VHS zastupoval zájmy města a rozhodnutí zastupitelů, což byla narážka na fakt, že vloni na podzim dali zastupitelé pokyn svým zástupcům, aby pro navýšení ceny nehlasovali (požadavek splnil jen starosta Hocke, Hejduk a exzastupitel Vojtíšek hlasovali pro zvýšení ceny).

Další diskutující navrhl, že by vodohospodářský majetek mohly spravovat technické služby (koncesní smlouva s SčVK platí do roku 2020), další se zajímal o přímou, resp. nepřímou úměru mezi stále se snižující spotřebou vody a její vzrůstající cenou – zde zaznělo, že v roce 2013 se pokles spotřeby zastavil, lidé již asi došli na hranu svých možností. Daniela Weissová rozporovala stavbu sportoviště v Maškově zahradě, kterou podle ní chce jen menší část obyvatel města, a kdyby se někdo lidí zeptal, jestli chtějí koupaliště, nebo levnější vodu, hlasovali by pro levnější vodu. Zajímavá, byť nereálná, byla její úvaha, že by bylo dobré mít k dispozici ještě jeden systém s méně kvalitní a tím levnější vodou: „Splachujeme, koupeme se a pereme v dokonale čisté pitné vodě…“
Zastupitel Zdeněk Romany (TOP 09) se pozastavil nad celostátním srovnáním, ve kterém je Turnov druhým nejdražším místem v republice – odkaz na www.cenyenergie.cz.

Další diskutující z řad seniorů upozornili, že současná výše ceny vodného a stočného je již pro ně na hranici možného. „Proč to jinde jde za méně peněz?“ Další požadovali vystoupení města z VHS, někdo chtěl vědět výši platů ve VHS, když se mezi sedm pracovníků rozděluje pět milionů (zůstalo bez odpovědi, resp. že základní informace lze najít na webu VHS).

Přítomný starosta Malé Skály Michal Rezler přiblížil pohled menších obcí, které by podle něho bez sdružení ve VHS na větší investice nikdy nedosáhly. „V současné době u nás probíhají vodohospodářské práce v objemu 46 milionů korun. Většina nákladů je kryta dotací, obec ale stejně musí ze svého zaplatit 8 milionů, což je polovina letošního rozpočtu, to abyste v Turnově měli srovnání,“ řekl Rezler.

Závěrem starosta Turnova Tomáš Hocke pozval přítomné na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek 27. února v sále Střelnice. „Na podnět zastupitelů jsem se snažil zodpovědně zjistit fakta, která vedou do několika možných řešení, která jim na jednání navrhnu,“ uzavřel starosta.

Zastupitelé ve čtvrtek 27. února budou hlasovat o těchto možnostech:
* ZM bere na vědomí informace o případném vystoupení města Turnov z Vodohospodářského sdružení a s vystoupením města Turnov se sdružení nesouhlasí.
* ZM bere na vědomí opatření, která mohou vést k zafixování vodného a stočného a pověřuje zástupce města Turnov v Radě Vodohospodářského sdružení dalšími jednáními a jejich prosazováním. Jedná se o tato opatření, která jsou vstupními principy do jednání Rady sdružení:
– Návrh na změnu rozhodovacího práva dle poměru majetku, případně právo veta na otázku výše vodného a stočného a velké investice nad 30 mil. Kč.
– Příspěvek na opravy – akce do 10 mil. Kč – 10 % z vysoutěžené ceny, akce nad 10 mil. Kč – 20 % z vysoutěžené ceny.
– Oddlužení VHS ve výši 6-10 mil. Kč za rok napříč městy a obcemi.
* ZM důrazně žádá zástupce města Turnov v Radě Vodohospodářského sdružení, aby prosazovali zájmy města tlumočené usneseními ZM. Jinak bude nutné přikročit k jejich odvolání.

Více si můžete přečíst v příslušném materiálu pro jednání zastupitelstva ZDE.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.