PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA: JAK JSEM UVÍZL V JÁMĚ LVOVÉ ANEB VÝZVA VŠEM SENIORŮM

0

Jdu na oběd do školní jídelny ve Skálovce. Před školou je živo. Ze zaparkovaných aut vystupuje elegantní muž a oslovuje mě, muže o dvou holích, čistou slovenštinou. Jsou tu z Nových Zámků, havarovali, řidičova bratra přivezla zavolaná sanitka sem do nemocnice. Rádi by ho navštívili, můj popis cesty jim připadá složitý. Vezmou mě tam autem, za pět minut jsem zase zpět. Prožil jsem několikrát podobné postavení v cizím městě i státě, složí mi tedy hole, jedeme.

V autě se ještě spojují mobilem s nemocnicí: Ne, teď postiženého navštívit nemohou, tak nejdřív za dvě hodiny. Z rozhovoru vnímám málo příjemné komplikace: Za operaci zaplatí 80 000 Kč, zraněný je cizinec, a navíc jeho pojistná smlouva skočila 4. toho měsíce, dnes máme 6. listopadu. Šofér dává své rozhořčení najevo. Vnímám dobře jejich pocity, kdy ve vypjaté chvíli je v sázce lidský život, jako byrokratismus. Elegantní pán ujišťuje do mobilu, že nejsou bez peněz, přidá prý 5000 Kč, dojde-li k operaci bez prodlení. To nemocnice nepřijímá, spokojí se s příslibem – po doplnění převezmou stanovenou částku do dvou hodin. Elegantní pán využívá mobilu ještě k dotazu, či by nemocnice mohla pro ty dvě hodiny thezaurovat tj. uskladnit ve svých prostorách jejich cennosti (valuty), které nechtějí vozit volně v autě. Ne, na to tu nejsou zařízeni.

 

Tak jsem se proti své vůli stal svědkem a byl vtažen do hry o záchranu člověka. Z auta jsem ukázal budovu nemocnice, projeli jsme kolem bez zastávky. Řidič přišel s nápadem, zda bych na ty dvě hodiny nenašel úkryt pro jejich cennosti doma. A snad i mohl na stejnou dobu vypomoci pro operaci ještě chybějícími několika tisíci korun. Posedlý myšlenkou záchrany člověka, slíbil jsem, že se podívám do svých úspor. Jen kéž by operace vyšla! Kdo rychle dá, dvakrát dá, ten slogan ve mně znovu ožil. Zavezli mě tedy poblíž domu, vyřídil jsem úkryt pro jejich cennosti, vybral peníze a předal je k přepočítání v autě a pak žádal kvitanci na své peníze. Nač kvitanci? Máte přece naše cennosti – skoro jsem se zastyděl za nedůvěru. Berou mě zpátky autem k jídelně a po obědě se vracím domů, abych čekal na výsledek z nemocnice i vrácenou půjčku.

 

Už nečekám. Balíček s údajnými cennostmi má už teď v úschově policie, moje peníze mají v úschově  – oni.

 

Není to věru zábavné čtení. Prožitá realita naší doby nemá být samoúčelnou záležitostí. Varuje všechny naše stařenky a staříky, seniory s holemi i bez nich, pamětníky i ty ostatní.

Všechny nás odchovala minulá desetiletí, minulé století, okupace první i druhá, ale ani v nich nezmizela lidská soudržnost, žila vzájemná pomoc, někdy přátelství, duch podpory vyrůstal v nouzi i pro posilu. Lidé věděli, co se sluší a patří, a co ne. Nemuseli být všichni výlupkem ctností, ale znali míru věcí a hodnoty. A měli hlavně živé lidské vzory, a to posilovalo.

 

S touto výbavou jsme se dostali do křehkého třetího tisíciletí. Je jiné, není už jen naše, je mnohem pestřejší, v lidech se zabydlel odlišný životní způsob. Mnoha slovům už nerozumíme, technika nás míjí a málo zasahuje. Ať se nám vyhnou i jiná slova jako podraz, podvod, lest, habaďůra, tunelování a co já vím… hemží se jich kolem habaděj. Ale zase ještě nevzal za své zdravý selský rozum i uvážlivé pochybování, skepse. Ať tedy zůstanou při nás i v tomto století proměn lidského ducha.

Co dělat? Všelijací lumpové jsou tady a vyhlížejí si vhodné typy mezi námi, ty povolné, ohebné, málo odolné proti náporům zla a zlých.

 

Shrnuji své osobní poznání:

 

1. Všímejte si nápadného úsilí těch cizích lidí, co s vámi chtějí navázat kontakt. Možná požádají o informace různého druhu, ty místní, osobní i odborné. Informaci bude možná provázet i prosba o pomoc. Všímáte si alespoň několika výrazných odlišných znaků. Jste staří a stáří omlouvá.

2. Zůstaňte hluší k lichotkám o vašem věku. Jde o hru, komedii, útok na ješitnost starších lidí.

3. V žádném případě nesedejte do nabídnutého auta (máte jim například cestou ukázat to či ono, dovezou vás prý zpátky i s vašimi zavazadly). Máte-li mobil, noste ho okázale s sebou. V autě jsou cvičenými profesionály, mají zásobu gaunerských postupů. Neobstáli byste. Dvojice je chráněna bezpečněji.

4. K prosbám podvodníků, grázlů, lumpů, lidí úskočných buďte tvrdě odmítaví. Nenosí sice své profesionální logo za klopou, vy se však chraňte okázalou nedůvěrou, pochybovačností, zdravým selským rozumem. Nedejte se vtáhnout do jejich hry – jejich problémy nejsou problémy vaše. Obdobné pocity, popularita k celebritám toho či onoho herce či politika, vás nesmí strhnout na jejich stranu. Jejich cílem je bezpracný zisk, peníze jako půjčka, byt, cennosti…

 

O každém případě by měla vědět policie. Pracuje spolehlivě, citlivě a s porozuměním. Informujte ji bezprostředně, i když vám „oni“ přikazují mlčet. Za své hrubé chyby i naivitu v jednání se nestyďte.

„Není hanba upadnout,“ říkají Francouzi, „ale příliš dlouho ležet.“ A přece je lépe nepadat, abychom nemuseli ležet vůbec.

Berte tuhle mou trpkou zkušenost pro vaše vlastní poučení.

 

-ŠM-, váš starší postižený spoluobčan

(Redakce TvA zná celé jméno a příjmení autora)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.