POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ JARMARK A KŘEST KNIHY O TURNOVSKÝCH KASÁRNÁCH

0

V sobotu 22. května se v turnovské Základní škole v Žižkově ulici uskuteční velká slavnost. V 9.00 hodin začíná tradiční školní jarmark. V kulturních vystoupeních se představí děti z jednotlivých ročníků, k dispozici je i další program pro příchozí v areálu školního dvora (prodej výrobků, občerstvení, sportovní klání apod.). Na své si přijdou děti i dospělí. V 11.00 hodin se uskuteční slavnostní křest knihy „Turnovské kasárny“ společně s vernisáží výstavy dobových fotografií. Nová kniha spatří světlo světa u příležitosti 15. výročí existence školy v budovách bývalých kasáren a také mimoděk u příležitosti 20. výročí odchodu okupační sovětské armády z Turnova.

Text a obrazový doprovod knihy „Turnovské kasárny“ daly dohromady dvě učitelky dějepisu na této škole – Věra Franců a Lenka Morávková. „Původně jsme s žáky připravily zpracování tématu v rámci dějepisného semináře, začaly jsme shromažďovat materiály, a přitom jsme si uvědomily, že historie turnovských kasáren a místa, kde stojí, je natolik zajímavá, že by byla škoda psát o tom pouze v kontextu s naší školou, ale že je to vlastně materiál na větší publikaci,“ přibližuje Věra Franců.

A tak vznikly podklady knížky, která obohatí leckterou domácí knihovnu s regionální literaturou. „Když jsme práci dokončily, začaly jsme se zajímat o ceny tiskařských prací. Získaly jsme podporu ze strany radnice i turnovských podnikatelů,“ uvedla druhá z autorek, Lenka Morávková. Kniha je též „malou oslavou“ současné podoby kasáren. Zdevastované objekty z přelomu 80. a 90. let minulého století jsou nyní ozdobou Turnova. V tzv. horní části kasáren je nyní střední škola, v dolních kasárnách je moderně vybavená základní škola.

n201005172122_zap_174_010_kasarnaNejzajímavější události v historii kasáren:

* Vojenská historie města Turnova začíná v roce 1882 příjezdem vojáků praporu polních myslivců č. 37 c. k. rakousko-uherského mocnářství, kteří byli ubytováni v pozatímních kasárnách (budova bývalé reálky na náměstí). O rok později se tento turnovský prapor stal součástí nově vzniklého pěšího pluku č. 94.

* Druhá posádka přišla do Turnova v roce 1885. Byl to český zeměbranecký prapor č. 38, který byl v roce 1889 včleněn do českého zeměbraneckého pěšího pluku č. 10.

* Město Turnov muselo začít řešit problém s umístěním většího počtu vojáků, a proto se rozhodlo investovat do stavby kasáren.

* V roce 1887 byla otevřena 1. budova kasáren pro zeměbranu (dnešní I. stupeň ZŠ), v roce 1889 kasárny pro pěchotu (dnešní střední škola) a v roce 1895 2. budova zeměbraneckých kasáren (dnešní II. stupeň ZŠ).

* Poklidný život turnovských vojáků byl přerušen vyhlášením války v roce 1914, obě posádky se účastnily válečného dění.

* Po ukončení války v roce 1918 mělo město Turnov velký zájem na udržení vojáků ve svých kasárnách, a tak se nebránilo ani nejrůznějším úpravám a opravám budov (například v roce 1930 vznikla nástavba II. patra k 2. budově Štefánkových kasáren, proběhla generální oprava Jizerských kasáren atd.).

* V roce 1928 bylo do Štefánkových kasáren (dolní) přemístěno Vojenské telegrafní učiliště, které během květnové i zářijové mobilizace 1938 sehrálo důležitou roli spojovací centrály.

* V Jizerských kasárnách (horní) se postupně vystřídaly prapory pěších pluků 44 a 47.

* Během II. sv. války byly kasárny obsazeny vojáky wehrmachtu a vládního vojska.

* Po válce se čeští vojáci do turnovských kasáren vrátili, ale v roce 1968 byli vyměněni za vojáky 185. raketové brigády sovětské armády, kteří odešli až v květnu 1990.

* Po odchodu sovětských vojáků se řešilo, co s kasárnami bude dál. Nakonec bylo rozhodnuto využít dolní kasárny pro základní školu (otevření 3. ledna 1995) a o něco později se horní kasárny proměnily na střední školu (otevření 1. února 2001).

* V květnu 1998 byly zahájeny práce na výstavbě dvou tělocvičen a venkovních sportovních hřišť, které byly dokončeny o rok později. V létě 2004 byl celý areál dobudován a byly dokončeny poslední terénní úpravy. Celkové náklady na rekonstrukci činily přibližně 100 mil. Kč.

O nejrůznějších školních akcích si můžete přečíst na webových stránkách www.zsturnov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.