POZOR NA NOVOU VYHLÁŠKU O KÁCENÍ STROMŮ, NENÍ ZAHRADA JAKO ZAHRADA, STÁLE HROZÍ POKUTY

0

Nová vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, které velmi významně mění doposud zavedený režim povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, nabyla účinnosti 15. července t. r.  Pro laika – dřevorubce, je však v některých ustanoveních poněkud ošidná. Za zcela zásadní lze považovat ustanovení § 3 písm. d) vyhlášky. Zde je uvedeno, že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny rostoucí v zahradách, a to bez ohledu na jejich velikost. Není tím však myšlena zahrada dle katastru nemovitostí, ale jakýkoli pozemek dle katastru nemovitosti (například trvalý travní porost, stavební pozemek, ostatní plocha, zahrada), který však splňuje definici „zahrady“, jak ji zavádí v § 1 písm. c) tato vyhláška.

Konkrétně se musí jednat o:
* pozemek u bytového domu nebo rodinného domu v zastavěném území obce (netýká se to tak pozemků u rekreačních objektů, zahrádkářských kolonií, zahrad u restaurací, pozemků u průmyslových objektů, veřejné zeleně, zahrad u škol, školek apod.),
* který je současně nepřístupný veřejnosti
* a je stavebně oplocený, tj. oplocení pozemku muselo být povoleno režimem dle stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb.).

Bude tedy velmi složité určit, zda ten který strom opravdu lze skácet bez povolení, tj. zda roste na tzv. „zahradě“.  Zásadní pak bude názor příslušného orgánu ochrany přírody, nikoliv vlastníka stromu. Lze tedy doporučit, než se pro skácení stromu vlastník rozhodne, obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody (v Turnově odbor životního prostředí zdejší radnice – pozn. red.) s dotazem, zda danou dřevinu na konkrétním pozemku lze pokácet bez povolení. Lze tak předejít případným sporům a především sankčním řízením za nepovolené kácení.

Současně je třeba upozornit, že nadále platí ochrana volně žijících ptáků a ochrana zvláště chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  To znamená, že v případě kácení během vegetace (od 1. 4 do 31. 10. běžného roku) si musí být vlastník dřeviny zcela jistý, že na dotčeném stromě nehnízdí žádný pták, ani zde nežije žádný chráněný druh (například veverka). Jinak se, bez ohledu na znění této vyhlášky, vystavuje nebezpečí postihu – pokuty za protiprávní jednání, upozorňuje odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje.

Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje
jiri.langer@kraj-lbc.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.