POSTŘEHY ZASTUPITELE MĚSTA: ULICE 28. ŘÍJNA A SITUACE V JERONÝMOVĚ A ZBOROVSKÉ ULICI

0

Slavnostní otevření ulice 28. října jsem sice nestihl, na místo jsem se byl samozřejmě podívat dodatečně a nepříjemně mne překvapil jeden detail – leštěné žulové desky, ohraničující vyznačení přechodů a vjezdů do ulice. Krom toho, že se jistě jedná o zbytečně drahý materiál, se velmi obávám jeho použitelnosti na chodník v zimním období. Jakmile chodník zapadá sněhem (obzvláště mokrým), stane se z těchto zrcadlově vyleštěných ploch naprosto nezvladatelná klouzačka (navíc skrytá pod sněhem), na které skončí na zemi nejeden chodec, zvlášť když to nebude, vzhledem k jinak neklouzavému okolnímu povrchu, čekat. Navíc jsou tyto doplňky prakticky vždy v místě, svažujícím se k vozovce, takže uklouznutí je prakticky jisté.

Nechápu, jak někdo mohl takový prvek do chodníku naprojektovat, někdo další bezmyšlenkovitě do chodníku zasadit. Navrhuji, abyste všechny ty, kteří tam tento prvek umístili, při prvním sněhu na místo vzal a jimi samotnými nechal kluzkost chodníku otestovat. Možná se ale mýlím, možná projektant s touto variantou počítal a žula má nějakou protiskluzovou úpravu. Pak je moje připomínka bezpředmětná a za svůj názor se omlouvám.

JERONÝMOVA A ZBOROVSKÁ ULICE PO ČISTÉ JIZEŘE
n201311062005_zap_418_2013_romanyV případě deště v opravené Jeronýmově ulici v rámci projektu Čistá Jizera se opravdu s dokonalostí přímo zázračnou stékající voda přesně vyhýbá většině kanálů po levé straně její hoření části a částečně i pravé straně v dolní části (kanály jsou označeny červenými šipkami). Ve Zborovské ulici voda přetéká jen v jednom místě z jedné strany na druhou. Fotografie byly pořízeny až po dešti, zachycují průtok jen malého množství vody, v průběhu samotného deště se stejnými místy samozřejmě valí vody mnohonásobně více, doslova „řeka“. Pro ilustraci nekvalitního povrchu a nefunkčnosti kanálových sběračů jsou ale fotky doufám dostatečně ilustrativní.
Samozřejmě se nedomnívám, že by tento stav snad mohl vést k nějaké katastrofě, žádná zničující tsunami se jistě oběma ulicemi neprovalí, bourat nový povrch kvůli tomu asi také nebudeme, ale rekonstrukce obou ulic proběhla (kromě jiného) s cílem výstavby nové kanalizace pro svod dešťové vody a bohužel minimálně v Jeronýmově ulici tento cíl nebyl naplněn a jedná se o nekvalitně provedenou stavbu (a to nevidíme, co je pod zemí).
n201311062005_zap_419_2013_romanyA o to mi hlavně jde:
1. Dodavatel měl vystavět kvalitní komunikaci s kanalizací a nevystavěl – přesto dostal zaplaceno v řádech milionů z našeho stále dražšího vodného a stočného (a samozřejmě z dotace a prostředků města).
2. Někdo zjevně nekvalitní stavbu za město nebo VHS převzal bez připomínek zjevně, aniž by její hlavní smysl zkontroloval a dostal za to opět určitě dostatečně zaplaceno. Kdo a proč? Jak bude za nekvalitní převzetí postižen?
3. VHS/město mohlo a určitě mělo nekvalitně provedenou stavbu reklamovat, žádat opravu nebo třeba jen slevu, zjevně to nikdo neprovedl a zjevně ani provést nehodlá. Proč? Taková reklamace snad neobnáší nic světoborného.
Zdeněk Romany, zastupitel města za TOP 09, Zdenek.Romany@seznam.cz (foto autor)
 
ODPOVĚD MILANA HEJDUKA, PŘEDSEDY RADY SDRUŽENÍ VHS TURNOV
Úvodem chci říci, že jsem byl za stejného deště také ve zmíněných ulicích. A viděl jsem to samé – voda tekla do vpustí i mimo ně. Tedy:
n201311062005_zap_420_2013_romany1. Pro mě osobně je vždy navíc jeden klíčový fakt – co dole ze silnice odtéká dále. Ve Zborovské ulici dole ohrožoval hotel Karel IV. extrémní déšť, kvůli kterému bylo na stavbě rozhodnuto o další druhé vpusti na vodu z polí, na křižovatce pod domem vašeho kolegy. Pomohl také spodní vyvýšený přechod pro chodce – nikdo si aktuálně nestěžuje ani z hotelu, ani bytovek, ani z žádného domu podél Zborovské ulice. 
2. Při zmíněném nedělním prudkém dešti ani z vaší Jeronýmovy ulice dole směr Skálova nic neteklo, vpusti v ulici to pobraly. (Dalším vlivem je, jak TST čistí uliční vpusti.)
3. Voda napříč ve Zborovské – pravděpodobně půjde o shodnou věc, jako bude změna na 28. říjnu – asi se musel změnit spád kvůli výškám silnice. Je se kde zeptat – projektant Profes Turnov – ing. Štěpánek, za město dozor pan Vocásek, stavbu hlídala paní Těhníková.
4. Kanalizaci a vodovod jsme vystavěli asi opravdu hodně dobře, ani na dvou pozáručních prohlídkách nebyly shledány vady. Jsou pak drobná místa na komunikacích, které záručně řešíme na základě podnětů města. Město Turnov – OSM – p. Těhníková – nám však ani do jedné pozáruční prohlídky nedalo podnět na reklamaci dvou silnic, o kterých píšete.  Myslím si, že je to proto, že na silnici mají podobný názor jako já – byť vám se nelíbí. Ty klíčové:
– na silnici v Jeronýmově ulici jsme neposkytli dodavateli projekty, protože je město nenechalo vypracovat – viz nedořešené chodníky
– povrch silnice, poklopy, obruby, hrnky, – výborný stav, skoro nejlepší z Čisté Jizery v Turnově, každý zásah do něj může být horší než je dnešní skutečnost
– nejsou žádné škody na majetku
– kromě vaší stížnosti byly v této ulici zbývá, že nejsou dořešeny chodníky
– je běžné, že při deštích teče v určitém místě voda nejenom do nejbližší vpusti, ale částečně i mimo ně po celé ploše silnice, jde o to, zda ji nakonec chytí další spodní příslušné vpusti, či nikoliv.
5. Protože si zástupci města Turnova, hlídali (kontrolovali, dozorovali)  při Čisté Jizeře obnovu povrchů komunikací a také dávali pokyn, zda lze práce převzít a zaplatit, či nikoliv, tak máme jasnou a logickou  dohodu, že oni nám dávají pokyn k reklamaci.
6. Napsat záruční reklamaci opravdu zabere jen 30 minut, v tom to není. Jde o to, zda to má dopředu při vědomí všech skutečností cenu a zda vypadáme jako investor vůči dodavateli spravedlivě a férově. Zda jsou škody na majetku lidí atd. Jde o to také promyslet, jaké budou další kroky případného reklamačního řízení.
7. Řešili jsme společně celou situaci s panem starostou Hockem, protože prostě podněty zastupitelů jsou to klíčové, co musíme projednávat a prověřovat. Bylo dohodnuto, že po prověření všech skutečností povede případné reklamační řízení přímo město, a to na základě plné moci.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.