ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TURNOVSKÉ RADNICE REAGUJE NA BRZKÉ JARO

0

Po zimě nezimě se podle všeho rychle hlásí jaro. Je dost možné, že letos bude až o měsíc všechno dříve. Prosba o včasnější zahájení svozu bioodpadu a provozu kompostárny zazněla již na veřejném zasedání zastupitelstva, i do redakce TvA lidé telefonovali, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Proto s povděkem kvitujeme reakci odboru životního prostředí turnovské radnice. Proběhne mimořádný svoz biopopelnic (20. března), provoz kompostárny na Malém Rohozci se rozeběhne sice až 11. dubna, ale do tohoto data občané mohou bioodpadu odkládat na sběrném dvoře na Vesecku.

„V dubnu budeme také vědět, jestli získáme dotaci na stavbu nové komunitní kompostárny. Stavba by potom začala už letos v létě. Budeme muset vymyslet, jak v průběhu stavby bude dosavadní kompostárna provozována, ale počítáme s tím, že tato služba bude jistě pro občany zachována i v souběhu se stavbou,“ uvedl místostarosta Otakar Špetlík, který za odbor životního prostřední ve vedení města zodpovídá.

A nyní již kompletní materiál:

SVOZ NÁDOB NA BIOODPAD V ROCE 2014
Svoz popelnic na bioodpad bude začínat v roce 2014 mimořádným svozem již 20. března. Důvodem jsou příhodné klimatické podmínky pro práci na zahradách. Další svoz bude následovat 10. dubna a poté budou svozy pokračovat stejně jako v minulých letech (duben a listopad – svoz jednou za 14 dní; květen až říjen svoz jednou týdně). Svozovým dnem je čtvrtek.
Termíny svozu popelnic na bioodpad v roce 2014 (provádějí Technické služby Turnov, tel. 481 321 030):
Březen 20., duben 10.; 24., květen 1.; 8.; 15.; 22.; 29, červen 5.; 12.; 19.; 26., červenec 3.; 10.; 17.; 24.; 31., srpen 7.; 14.; 21.; 28., září 4.; 11.; 18.; 25., říjen 2.; 9.; 16.; 23.; 30., listopad 13.; 27.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA TURNOV V ROCE 2014
V roce 2014 bude zahájen provoz komunitní kompostárny na Malém Rohozci v pátek 11. dubna.
V době, kdy je ještě kompostárna na Malém Rohozci uzavřena (tj. do 10. dubna), lze bioodpad odkládat zdarma na sběrném dvoře Vesecko v provozních hodinách tohoto sběrného dvora. Odpady je nutné přivést roztříděné na větve a dřevní hmotu a zvlášť ostatní bioodpady (např. listí, trávu, zbytky květin apod.). Na sběrném dvoře jsou občané povinni řídit se pokyny obsluhy.

Provoz kompostárny zajišťují Technické služby Turnov. Komunitní kompostárna může sloužit výhradně pro potřeby města a jeho občanů, ne však pro potřeby občanů sousedních obcí a ne pro potřeby firem. Odkládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad (dále jen „rostlinné zbytky“) na komunitní kompostárnu je pro občany s trvalým pobytem v Turnově a pro osoby vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území města Turnova zdarma (Kromě pařezů, které jsou zpoplatněny cenou 1.600 Kč/t – jejich likvidace kompostováním není možná a lze ji řešit pouze odvozem na skládku).

Podmínky pro bezplatné ukládání rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na komunitní kompostárnu:
* Prokázání trvalého pobytu předložením platného občanského průkazu s vyznačením trvalého bydliště v Turnově. Občan ukládající rostlinné zbytky musí být osobně přítomen.
* Předložení dokladu o zaplacení poplatku za odpady v daném kalendářním roce a platného občanského průkazu v případě osob vlastnících stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
* Rostlinné zbytky budou přijímány pouze separované, tzn. tráva, listí apod. Materiál musí být navážen odděleně od větví stromů a keřů. Rostlinné zbytky nesmí obsahovat žádné další odpady (např. PET lahve, sklenice, igelitové obaly, květináče, dráty, kameny apod.). V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nebudou rostlinné zbytky na komunitní kompostárnu přijaty.
* Doprava rostlinných zbytků občany na komunitní kompostárnu je povolena pouze motorovými vozidly o hmotnosti do 3,5 t (s přívěsnými vozíky).
* Občané přivážející rostlinné zbytky jsou povinni řídit se pokyny obsluhy zejména z hlediska dodržování zásad bezpečnosti práce a organizace ukládání rostlinných zbytků.

Provozní doba komunitní kompostárny Malý Rohozec (tel. 731 677 507):
Duben (11. 4.) – říjen: pátek 13.00 – 18.00 a sobota 9.00 – 15.00 hodin
Listopad: pátek 13.00 – 16.00 a sobota 9.00 – 12.00 hodin

Další aktuální informace týkající se bioodpadů najdete na webových stránkách města Turnov (www.turnov.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/) nebo můžete kontaktovat odbor životního prostředí na tel. 481 366 160 – Ing. Z. Sedláková, R. Košková.

Zuzana Sedláková, z.sedlakova@mu.turnov.cz, MěÚ Turnov, odbor životního prostředí

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.