O ČEM SNÍ A CO SI PŘEJÍ OBYVATELÉ SÍDLIŠTĚ V PŘEPEŘSKÉ ULICI?

0

Ve středu 20. ledna se v sušárně jednoho z panelových domů v sídlišti v Přepeřské ulici uskutečnilo setkání občanů nad plánem úpravy zeleně. Město Turnov se snaží na úpravu zeleně získat dotace, úpravami má projít zeleň v sídlištích v Daliměřicích, na Výšince a v Přepeřské ulici. Zde byly občanům k připomínkování předloženy dvě varianty úprav. Jak na setkání zdůraznil tvůrce studie, odborník na zeleň Josef Souček, jde především o první nápady, které ještě mohou projít vývojem.

n201001221118_zap_19_010_preperska„Současná zeleň v sídlišti v Přepeřské ulici nepůsobí dojmem, že by se o výsadbě dřevin v minulosti uvažovalo komplexně, spíš šlo o nahodilou výsadbu. Proto jsou někde vzrostlé stromy nevhodně umístěné přímo u domů, nebo použity nevhodné druhy bez větší udržby,“ shrnul současný stav Souček. Podle něho bude nutné i některé stromy z důvodu špatného zdravotního stavu vykácet a navrhnout novou výsadbu. Jak zdůraznil, vidí v sídlišti především problém v umístění dětského hřiště pro větší děti přímo mezi paneláky, proto je alternativně navrženo jeho přemístění a vznik nové klidové zóny. Za patrně nejrušivější prvek v sídlišti Souček označil skupinu plechových garáží, trčící přímo uprostřed sídliště (garáže byly postaveny současně s prvním domem v sídlišti v polovině 60. let minulého století, zbytek sídliště vznikl na přelomu 70. a 80. let).

„Jde nám o to, abychom se pokusili společně hledat nejlepší řešení, které by vyhovovalo obyvatelům sídliště, obě studie mohou občané připomínkovat. Žije zde skoro tisíc lidí, měli by být co nejvíce spokojeni s místem, kde bydlí,“ uvedla na setkání starostka města Hana Maierová. Jak doplnila, bude samozřejmě obtížné vyhovět všem, protože někdo dětské hřiště vítá, jiný by byl raději, aby bylo mezi paneláky více klidu.

 

n201001221119_zap_20_010_preperskaZájem obyvatel o úpravu zeleně v tomto sídlišti byl poměrně vysoký, diskuse nad studiemi se zúčastnilo téměř 40 lidí, především se jednalo o zástupce samospráv jednotlivých domů. „Z jednání byl pořízen zápis, který je k dispozici na odboru životního prostředí a byl předán i projektantovi. Na našem odboru je k dispozici i veškerá dokumentace. Informace jsou také na internetových stránkách města. Občané mají možnost podávat své připomínky k projektu do 17. února písemně na adresu městského úřadu,“ shrnula Hana Malá z odboru životního prostředí MěÚ Turnov. (Adresa pro podávání připomínek je: Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, elektronicky můžete připomínky posílat na adresu: h.mala@mu.turnov.cz ; pokud to půjde, měly by být připomínky zpracovány vždy za jednotlivé domy.)

 

n201001221119_zap_21_010_preperskaNejen zeleň trápí obyvatele sídliště v Přepeřské ulici. „Největší problém v sídlišti je parkování, když přijedete večer, není kde auto odstavit. Parkoviště často využívají i zaměstnanci Preciosy, která je naproti sídliště. Byly zde postaveny před lety nové garáže, ale často v nich mají auta lidé, kteří tu nebydlí,“ řekl jeden z přítomných. Lidé by tu vesměs uvítali rozšíření parkovacích ploch u garáží, kde by mohla být rozšířena stávající komunikace.

„Na sídliště navazuje zeleň a cesty k Jizeře, jde ale pouze o provizorní lávky, které jsme vybudovali sami, upravit by se mělo i větší okolí sídliště,“ zněla další připomínka do diskuse.

„Bydlím tu třicet let a celou tu dobu se při cestě do města proplétáme mezi auty. K dispozici je pouze jediný přechod pro chodce naproti Preciose, většina lidí ale jde pěšky a přechází hlavní silnici u stavebnin. Tam není přechod ani chodník, město by už s tím mohlo konečně něco udělat!“ sdělil další z obyvatel sídliště.

Diskuse probíhala i na téma plechových garáží, které hyzdí samotný střed sídliště. Že nejsou zrovna reprezentativní, připustili i jejich majitelé. Když by město našlo jiný vhodný pozemek, majitelé by asi s přestěhováním souhlasili. Otevřená zůstává otázka dětského hřiště pro větší děti. Vloni na podzim zde vzniklo nové hřiště pro malé děti, jestli hřiště pro míčové hry zůstane na svém místě mezi panelovými domy, nebo se přestěhuje jinam, bude předmětem dalšího jednání…

Související články (celkem 5)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.