NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN PŘED BRANAMI, NEJVYŠŠÍ ČAS SE S NÍM SEZNÁMIT!

0

Podstatnou část zásadních rozhodnutí mají turnovští zastupitelé v tomto volebním období za sebou. Rozhodli o fúzi nemocnic, o stavbě v Maškově zahradě, o „motivačním“ systému v rámci likvidace komunálního odpadu pro občany od příštího roku. Do podzimu příštího roku, kdy se konají komunální volby, by zastupitelé měli učinit ještě jedno zásadní rozhodnutí – schválit nový územní plán. Je to zásadní dokument pro další život města. Kdyby se náhodou současným zastupitelům schválit nepodařil, vše by se podstatně protáhlo, protože noví zastupitelé po volbách by si zákonitě vybrali čas na seznámení.

„Prosím všechny, které toto téma zajímá, aby se šli podívat na radnici do prvního patra. Zde máme vystaveny všechny důležité dokumenty se vztahem k novému územnímu plánu. Jděte tam a zkontrolujte třeba tu svoji zájmovou plochu, jestli je v novém územním plánu správně zanesena, může se stát někde chyba,“ apeloval starosta města Tomáš Hocke na občany při úterním setkání s obyvateli čtvrti u kasáren. Dokument je k bližšímu seznámení k dispozici také na odboru rozvoje města a na internetových stránkách radnice.

Starosta současně zve i na veřejné projednání nového územního plánu, které se uskuteční v úterý 29. října od 16.00 hodin ve velkém sále Kulturního centra Střelnice.
Součástí bude také projednání vyhodnocení vlivů územního plánu na trvale udržitelný rozvoj území. Prezentaci obou materiálů doplní odborný výklad zpracovatelů.

K návrhu územního plánu je možné uplatnit námitky a podat připomínky. Musí tak být učiněno písemně do sedmi dnů ode dne veřejného projednání, nejpozději do 5. listopadu. Učinit tak může kdokoliv. Vlastníci pozemků a staveb, kterých se návrh týká, oprávněný investor nebo občan. Doporučuje se využít formuláře, který je každému k dispozici v kanceláři odboru nebo na internetových stránkách www.turnov.cz. Vyplněný tiskopis je možné předat osobně na podatelnu městského úřadu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov.

Po veřejném projednání budou vyhodnoceny výsledky projednání a zpracovány námitky a připomínky. Ty budou předány dotčeným orgánům a krajskému úřadu. Po sdělení jejich stanovisek bude návrh územního plánu upraven a předložen zastupitelstvu ke schválení. To by mohlo být už na jaře příštího roku.

Jedním ze zásadních bodů nového územního plánu je trasa územní rezervy pro rychlostní komunikaci R35 (S5). Donedávna platilo, že město muselo držet územní rezervy dvě – údolím Libuňky a tunelem pod sídlištěm Výšinka. Turnovští zastupitelé opakovaně odhlasovali, že koridor rychlostní silnice v katastru města nechtějí, nadřízená plánovací dokumentace – Zásady územního rozvoje Libereckého kraje – ale s tímto koridorem počítá. Město se tomu musí podřídit. Podle starosty Hockeho se nicméně na Libereckém kraji podařilo vyjednat, že v novém územním plánu už bude pouze jeden koridor, a to údolím Libuňky. A může se snad stát, že do budoucna zmizí i tato trasa. Záleží na tom, jakým způsobem bude vyhodnocena prověřovací studie, kterou v těchto dnech začala projektovat firma Valbek pro ŘSD. První část by měla být hotova v březnu 2014. Záleží také na dalších jednáních, vedených už spíše v okruhu krajské a celostátní politické reprezentace.

(Text s využitím TZ města Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.