NIVA JIZERY. BUDE PŘÍRODNÍ UNIKÁT V CENTRU TURNOVA VYUŽIT PLNĚ PRO VOLNÝ ČAS OBYVATEL A NÁVŠTĚVNÍKŮ?

0

Jsou města, která za něco podobného vydávají desítky milionů korun. V Turnově unikátní „zelené“ údolí Jizery, které město rozděluje na dvě části, tak trochu leží ladem. Dřívější generace vzpomínají na legendární koupaliště v Dolánkách. Od jeho zavezení v roce 2000 bylo diskutováno několik studií – namátkou třeba koupací biotop, žádná ale realizována nebyla. Nový impulz prostoru dalo vybudování asfaltové komunikace podél náhonu, výstavba kontroverzních „pláží“ – jedné u doláneckého jezu a druhé po proudu řeky nadohled od hruborohozeckého zámku – a hlavně zprovoznění cyklostezky Greenway Jizera z Turnova do Líšného, která sem každoročně přivádí tisíce lidí.

Řešené území začíná u autobusového nádraží

A je tu ještě několik „drobností“ bez přímé návaznosti, jako v současnosti probíhající zpevňování břehů řeky, v prostoru pod zámkem Hrubý Rohozec byla postavena sportovní hřiště, na místě bývalého koupaliště v Dolánkách jsou nové cesty, postaven byl nový most přes náhon, nové jsou lávky přes řeku a na ostrov nad jezem. Podařilo se zachovat provoz dětského brouzdaliště, upravena byla malá dětská hřiště, vznikly naučné stezky. Daří se udržovat zeleň, uklízet odpadkové koše…

Kynologické cvičiště

Nyní je tu aktivita, která by měla území mezi autobusovým nádražím Na Lukách a doláneckým jezem pojmout koncepčně jako celek. Téma na svém řádném zasedání probírali turnovští zastupitelé, podle starosty města Tomáše Hockeho patří tento prostor k tomu nejcennějšímu, co ve zdejším ekosystému máme.

V současnosti nejvyužívanější část kolem náhonu

Sympatický je návrh, aby se na celou lokalitu podívali studenti fakulty architektury a umění Technické univerzity v Liberci. Zajímavá a neotřelá řešení jsou na místě. Vizí do budoucna by měl být vznik přírodního parku, kromě spojovací cesty u náhonu, v sezoně přeplněné cyklisty i pěšími, by tu měla být ještě jedna podél Jizery až za kynologické cvičiště. Novinkou je soukromá investice, která bývalou provozovnu firmy Chaton u náhonu promění v minipivovar s restaurací, což povede k žádoucímu doplnění služeb podél Greenway Jizera.

Hřiště na plážový volejbal

V budoucím přírodním areálu budou drobná sportoviště, odpočinkové plochy, zeleň, dráha pro in-line, fitness stezka se zastaveními jak pro kondiční sportovce, tak rodiče s dětmi a další doplňkové aktivity, které samozřejmě musí vznikat s ohledem na zátopové území řeky. Důležité je také vyřešení dalšího nástupního místa pro Greenway Jizera, které by částečně nahradilo v současnosti přeplněné parkoviště u Dlaskova statku.

Zázemí u jezu v Dolánkách

Část architektonická studie by mohla spatřit světlo světa ještě letos, druhá pak na jaře roku 2018, zastupitelé na její tvorbu věnovali 200 tisíc Kč. Na jejím základě by se mělo diskutovat o konečné podobě tohoto cenného území. „Jsme teprve na startovní čáře celého procesu plánování, projektování a případné realizace. Studie by měly sloužit k rozpoutání diskuze o tomto území v celém městě a následně by měly vzniknout konkrétní projekty vedoucí k realizaci, pravděpodobně okolo roku 2020 a dále,“ doplňuje Tomáš Hocke. Studenti liberecké fakulty architektury budou na tomto území pracovat ve třech etapách: V květnu v rámci tzv. krátkého úkolu, v jehož rámci bude řešeno zadání „Vize rozvoje prostoru říčního koryta řeky Jizery a okolí v Turnově“, v červenci v rámci Letní školy architektury a pak v zimním semestru na již konkrétním architektonickém úkolu. S pracemi se veřejnost bude moci seznámit na přelomu srpna a září 2017 na první výstavě a pak na jaře 2018 na druhé výstavě.

Doufejme, že tentokrát vše nezůstane jen na papíře…

Nejužší místo řešeného prostoru

Jez v Dolánkách

 

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.