NEČISTÍŠ, ZAPLATÍŠ!

0

Trochu upravený slogan reklamní kampaně v nadpisu dobře vystihuje, co se stane, když majitelé nemovitostí nebudou čistit kamna, komíny, kouřovody. Požár komínových sazí se může snadno rozšířit a škody tak mohou několikanásobně přesáhnout částku za vyčištění. Povinnost starat se o komíny ukládá nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. V jeho příloze jsou lhůty kontrol a čistění spalinové cesty, vybírání znečišťujících částí a kondenzátů a čistění spotřebiče za období jednoho roku.

Při těchto lhůtách je brán v úvahu výkon spotřebiče do 50kW, nad 50kW, dále dle druhu paliva spotřebiče – zda jde o pevné, kapalné nebo plynné. A ještě je bráno v potaz, jestli spotřebič paliva využíváme celoročně nebo jen sezonně. U spotřebiče do 50kW by měla kontrola spalinové cesty a výběr tuhých znečišťujících částí proběhnout 1x za rok od osoby způsobilé v kominictví. Čištění spalinové cesty pak u spotřebiče na pevná paliva s celoročním provozem by mělo proběhnout 3x za rok.
  
Pokud uvádíme do provozu nový spotřebič paliv, je třeba jeho revize. Tu nemůže dělat každý kominík, ale pouze revizní technik (na stránkách kominického cechu lze tyto kontakty dohledat).

Když se člověk o kamna a komíny nestará, může dostat pokutu až 10 tis Kč, v případě vzniku požáru pak 25 tis. Kč. „Také pojišťovna žádá předložení dokladu o tom, že majitel nic nezanedbal. Jinak vlastníkovi hrozí, že mu pojišťovna sníží plnění,“ upozorňuje Tomáš Erban, vedoucí oddělení kontrolní činnosti HZS Libereckého kraje.
  
Jak dodává, důležité je, čím člověk topí. „Pokud mám kamna na uhlí a dřevo, nebudu tam házet PET láhve, ale použiji kvalitní topivo,“ dodává. Pozor i na zásady bezpečných vzdáleností pro komínové těleso. Hořlavé látky by od něj měly být vzdáleny v půdních prostorách nejméně jeden metr. V žádném případě také nesypte horký popel do plastových popelnic. Žárem se zdeformují a mohou zapálit hospodářské i obytné budovy v blízkosti. 

Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, zdenka.strauchova@hzslk.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.