NAŠLA SE ŽELVA, OBJEVÍ SE V MĚSTSKÉM ZNAKU?

0

Nemůže být v novinářské prázdninové „okurkové sezoně“, kdy si všichni vybírají dovolenou a nic moc se neděje, okurkovější zpráva. Jakoby si ji novináři vymysleli nebo jim alespoň někdo neznámý hodně nahrál. Vězte, že v minulém týdnu našli v turnovské ulici 1. máje u nádraží volně se pohybující želvu nádhernou (Trachemys scripta). Vážila už skoro dvě kila a asi nejspíš někomu vyrostla z akvária. Byla přivolána městská policie a protože se k ní nikdo nehlásí, byla převezena do útulku pana Včeláka v Libštátě. Když se o ni nikdo nepřihlásí v dalších 6 měsících, propadne želva městu. Budeme mít potom ve znaku místo lva želvu? A paní starostka v kanceláři velké akvárium?

Je to opravdu kuriozita, která tu ještě nebyla a která se může stát opravdu jen o prázdninách. Nejenže někdo občas uváže chudáka psa u stromu v lese a ponechá ho osudu, ale teď už i želvy…

Aby ale tato informace nebyla jen k zasmání, ale bylo tu i nějaké poučení, kontaktovali jsme vedoucí odboru životního prostředí turnovské radnice Miloslavu Šípošovou a vznikl tento stručný návod, jak se chovat, když najdete nějakého opuštěného nebo zraněného živočicha.

V případě nálezu opuštěného či zraněného živočicha je nutné dodržovat následující kroky:
1. Zabezpečit zvíře před únikem.
2. Šetrně odchytit (pokud je to možné) a uložit na klidné místo.
3. Neprodleně nahlásit nález „Stanici pro hendikepované živočichy“ nebo na radnici.
4. Dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k vašemu poranění.

Ptačí mládě:
Když najdete mládě vypadlé z hnízda, můžete ho opatrně do hnízda vrátit. V případě, když před vámi utíká, nepronásledujte ho, jde pravděpodobně o mládě, které se učí poznávat své prostředí a jeho rodiče jsou na blízku. Polovzletná mláďata pěvců, sov a dravců nechte na místě, rodiče je dokrmují po určitou dobu mimo hnízdo.
V případě, že mládě sedí nehnutě na místě a může být ohrožováno, můžete ho vyzvednout na větvičku stromu nebo jiné vyvýšené místo nebo odnést na vhodnější místo do vzdálenosti maximálně 20 m a ihned se od tohoto místa vzdálit. Jestliže najdete ptačí mládě nějakým způsobem hendikepované, můžete se o ně dočasně postarat – vzít ho do bezpečí, nakrmit (např. tvarohem, vařeným vejcem), dát mu napít a pak kontaktovat Stanici pro hendikepované živočichy.

Mládě savce:
Větší zvířata nechte na místě, neberte do rukou, nehlaďte, nenechejte očichávat psy a hned kontaktujte Stanici pro hendikepované živočichy. Menší zvířata, která jsou evidentně opuštěná, viditelně zraněná, můžete odnést a poté nahlásit jejich nález tamtéž.
Pokud naleznete mládě, které matka vychovává v norách, dutinách nebo hnízdech (šelmy, veverka) je zřejmé, že se jedná o mládě opuštěné nebo ztracené. Mládě uložte do tepla a kontaktujte Stanici pro hendikepované živočichy.

n200708011342_zap_195_07_jezekO mladého ježka, kterého naleznete na podzim, se můžete postarat sami nebo ho předat do Stanice pro hendikepované živočichy. V případě, že se o ježka postaráte sami, požádejte Stanici pro hendikepované živočichy o návod, jak se o něj přes zimu postarat.

Netopýr: V případě, že je netopýr pouze prochladlý nebo se dostal do prostoru, odkud nemůže ulétnout, můžete ho uložit do krabičky s kouskem kůry nebo cihly (aby se mohl zavěsit) a ve večerních hodinách ho vypusťte, nejlépe přiložením na strom. Jestliže najdete netopýry ve svém domě, v žádném případě je nerušte, pokud možno se jich nedotýkejte a nezavírejte jim vletové otvory, protože byste je tím mohli v těchto otvorech uvěznit. Vadí-li vám jejich přítomnost, kontaktujte co nejdříve odborníky, kteří vám poradí, jak postupovat. V žádném případě nepodnikejte nic sami, protože se jedná o zvláště chráněné živočichy, kteří jsou chráněni ve všech svých stádiích a jsou chráněna i jimi užívaná přirozená a umělá sídla a jejich biotop!
Netopýři vyhledávají úkryty v lidských obydlích:
a) na jaře a na podzim (březen – duben a konec srpna – říjen) v období tzv. přeletů a lze očekávat, že netopýři po čase z úkrytu zmizí
b) v létě (od poloviny dubna do konec srpna) na půdách, ve štěrbinách pod střechou se usidlují letní kolonie samic s mláďaty. Tyto úkryty mohou být využívány opakovaně každý rok.
c) v zimě (listopad – polovina dubna) využívají nejčastěji teplé sklepy k zimnímu spánku. Tyto úkryty mohou být využívány opakovaně každý rok.

STANICE PRO HENDIKEPOVANÉ ŽIVOČICHY NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE
► Stanice pro hendikepované živočichy, 512 03 Libštát 95, tel.: 481 689 433, 732 228 801 (všechny druhy volně žijících živočichů).
► Archa, záchytná stanice při SVČDDM Vikýř, Podhorská 49, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: 777 956 448 (menší druhy živočichů včetně exotických).
► ZO ČSOP 36/02 Liberec, Mánesova 1/237, 460 10 Liberec X – Františkov, tel.: 485 151 317, 606 691 871, 723 388 554 (ježci).

S případnými dotazy se můžete obrátit také na:
► Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, tel.: 481 366 153, 481 366 152.
► Správu CHKO Český ráj, Antonína Dvořáka 294, 511 01 Turnov, tel.: 481 321 900, 481 322 292.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.