MŮJ PROJEKT PRO TURNOV 2017: OBČANÉ MOHOU ČÁST ROZPOČTU MĚSTA NASMĚROVAT NA AKCI, KTEROU SAMI VYBEROU

0

Novou formou zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu v rámci Zdravého města Turnova a MA21. Pro rok 2017 zastupitelstvo města vyčlenilo na participativní projekty investičního charakteru 200 tisíc Kč. Charakter projektu s názvem „Můj projekt pro Turnov“ a jeho kritéria:

* Investiční projekt ke zkvalitnění veřejného prostoru
* Realizace na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově
* Na pozemku, v budově ve vlastnictví města
* Respektující finanční limit
* Realizovatelný do 10 měsíců
* Je proveditelný, realizace neodporuje zákonům, územnímu plánu, strategickému plánu ani dalším rozvojovým koncepcím města
* Projekt prospěje občanům města

Do 1. března 2017 je možné podat zpracovaný návrh projektu na předepsaném formuláři. Je nezbytné splnit podmínky ve schválené metodice. K žádosti je nutné přiložit seznam 30 podporovatelů a rozpočet projektu.
Kontaktní osoba pro podávání žádostí je místostarostka Mgr. Petra Houšková, e-mail: p.houskova@mu.turnov.cz, telefon: 730 815 711.

O PARTICIPATIVNÍ ČÁSTI ROZPOČTU NA ROK 2017 JE V SEMILECH ROZHODNUTO
Již podruhé mohli semilští občané podávat své návrhy na různé investiční akce ve veřejném prostoru na území města Semily, a to díky participativní části městského rozpočtu pro rok 2017. Ta dává občanům možnost přímo rozhodovat o použití části veřejného rozpočtu a městu zároveň umožní realizovat menší investiční akce, které si sami občané přejí. „Participativní část rozpočtu byla pro rok 2017 určena ve výši jeden milion a padesát tisíc korun, náklady na jednotlivé projekty nesměly překročit padesát procent z této částky,“ sdělil Tomáš Sábl, místostarosta města Semily.
Návrhy na různé investiční akce na území města Semily mohli občané podávat do 31. července 2016. Celkem se sešlo 14 návrhů, které byly posouzeny odborem rozvoje a správy majetku. Výbor pro rozvoj města následně určil konečný seznam projektů pro hlasování v anketě.
Občané si například přáli opravit některé komunikace či chodníky, vytvořit pietní místo, anebo zřídit bosou stezku na Ostrově. Následného hlasování, kterého se mohli zúčastnit všichni občané města Semily starší 16 let, se zúčastnilo 170 hlasujících. Ti nakonec rozhodli o projektech, které se v příštím roce díky participativní části rozpočtu dočkají realizace. Prosincové zastupitelstvo realizaci projektů na svém zasedání následně odsouhlasilo. Semilští se tak mohou těšit na vybudování nového chodníku podél hřbitova na Koštofranku do ulice Mikoláše Alše spojené s rekonstrukcí opěrné zdi a zateplení fasády domu s mozaikou v Tyršově ulici včetně uměleckého ztvárnění znaku města na fasádě domu.
Pro příští rok město navýšilo částku pro participativní rozpočet na 1.250 tisíc Kč.

(Zdroj: TZ měst Turnov a Semily)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.