MĚSTO MÁ PO DLOUHÉ DOBĚ VOLNÉ BYTY PRO SENIORY

0

Dlouhé roky čítal pořadník čekatelů na byt v některém z turnovských pečovatelských domů desítky lidí. Nyní se situace z mnoha důvodů, především ale ekonomických, změnila. Město, resp. Zdravotně sociální služby Turnov (ZSST) nabízejí seniorům byty k nastěhování. V penzionu v Žižkově ulici jsou aktuálně volné tři garsonky a na Výšince dvě. Byty jsou určené pro seniory se sociální potřebností a zdravotně postižené občany. Pro osamělé staré lidi, pro ty, kteří třeba nemají v rodině, kde žije několik generací, zrovna nejlepší vztahy, nebo pro lidi nemocné, kteří potřebují jen občasnou výpomoc, se tak nyní nabízí šance, která tu ještě před rokem dvěma nebyla.

„V těchto domech Zdravotně sociální služby zajišťují pečovatelskou službu, tj. úklid, zajištění nákupu, léků, obědů, pomoc s hygienou a další. Provoz pečovatelské služby je v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin a o víkendech je zajištěn pouze rozvoz obědů. Na přání zájemců lze individuálně zajistit tuto službu i mimo provozní dobu,“ vypočítává Jaroslav Cimbál, ředitel ZSST. Dále ZSST v rámci terénní pečovatelské služby poskytují služby uživatelům v jejich domácím prostředí na území města.  Rozsah služeb i provoz je stejný jako v domech s byty zvláštního určení.
ZSST rovněž poskytují své služby v Centru denních služeb – domovince. Zde uživatelé mohou prožít část dne v kolektivu seniorů s nabídkou různých aktivit. Uživatelům je zajišťována i doprava. Provoz domovinky je v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin.

Jak bylo uvedeno, hlavním důvodem v současnosti volných bytů je především ekonomická stránka. Za garsoniéru senior či hendikepovaný zaplatí zhruba 4.500 Kč, bohužel došlo ke zdražení obědů, takže pro obyvatele s nižšími důchody to mj. znamená, že si již nemohou od pečovatelek objednávat služby v rozsahu, na který byli zvyklí. „To je bohužel současná smutná realita, protože tyto služby by senioři ze zdravotních důvodů nutně potřebovali. Není ale v našich silách s tím mnoho udělat, i tak myslím, že pečovatelky se našim klientům snaží pomáhat nad rámec toho, co je placeno,“ říká Jaroslav Cimbál.

Pro zájemce, kteří by chtěli využít současné nabídky volných bytů, což nemusí trvat dlouho, je dobré připomenout několik skutečností.

Byty zvláštního určení jsou určené pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, pobírají starobní nebo invalidní důchod a jejich zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči po celý den. Bydlení v těchto domech a možnost využívání pomoci pečovatelské služby podle své aktuální potřeby umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách.

Město Turnov stanovilo kritéria, podle kterých sociální komise při schvalování žádostí postupuje. Žádost si mohou podat občané z Turnova, i žadatelé ze spádových oblastí města a z dalších obcí (zájemci, kteří nemají trvalé bydliště v Turnově, musí počítat s poplatkem ve výši 50 tis. Kč).

Přímo v těchto domech sídlí pečovatelská služba, kde si mohou obyvatelé nasmlouvat pomoc v rozsahu, v jakém ji aktuálně potřebují. V domech zvláštního určení je k dispozici i kadeřnice, pedikérka a masérka. Nezbytnou součástí těchto domů je i jídelna, středisko osobní hygieny a prádelna. Nabízeny jsou pohybové aktivity, kavárnička, kulturní a vzdělávací pořady. Do domů dochází lékařka, ale není zajištěna stálá zdravotní služba. V bytech je nainstalovaná kuchyňská linka, vše ostatní zařízení, jako jsou nábytek, vařič nebo různé spotřebiče si zájemce zajišťuje sám.

„Při rozhodování by měl každý zvážit výhody i nevýhody tohoto zásadního kroku, aktuální zdravotní stav, vhodnost dosavadního bytu, finanční možnosti i rodinné zázemí. Výhodou je přiměřeně velký byt, život mezi vrstevníky, pocit větší jistoty a bezpečí i snadná a rychlá dostupnost péče. Nevýhodou naopak ztráta bydlení, kde jste žili celý život, zpřetrhání některých vazeb nebo zvykání si na nové prostředí,“ uzavírá ředitel ZSST.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.