MĚLI BYSTE VĚDĚT: ZMĚNY V PYTLOVÉM SBĚRU TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ A JAK TO FUNGUJE V PRAXI

0

Na základě rozhodnutí turnovských zastupitelů došlo od 1. ledna 2016 ke změnám v pytlovém sběru tříděných odpadů. Hlavní změnou je, že pytle již nebudou sváženy jednou měsíčně od domů, ale jsou stanovena dvě sběrná místa, kam pytle s odpadem mohou vozit občané sami. To v případě, že se chtějí zapojit do systému, který jim může přinést slevu na výši poplatku, který je v Turnově stanoven na částku 660 Kč na osobu ročně (viz slevy pro seniory, děti, zdravotně postižené…). Občané mohou samozřejmě využít i sběrných hnízd v různých částech města, kde se vytříděný odpad odkládá volně.

n201601061510_zap_03_2016_komodp* Prvním sběrným místem pro pytlový sběr je sběrný dvůr Vesecko. Zde je možné pytle odevzdat v rámci provozní doby sběrného dvora:
– Listopad až únor po – pá 9.00 – 16.00 hodin, so 9.00 – 12.00 hodin
– Březen až říjen po – pá 9.00 – 17.00 hodin, so 9.00 – 12.00 hodin

Po provozní době bude možné pytle s tříděnými odpady odložit na vyhrazeném místě u vjezdu do sběrného dvora.

n201601061510_zap_04_2016_komodp* Druhým sběrným místem je kontejner před sídlem Technických služeb Turnov v Sobotecké ulici. Kontejner je volně přístupný.

Obě místa pro odložení pytlů, které občané označí čárovým kódem, jsou tedy volně přístupná sedm dnů v týdnu 24 hodin, každý se tedy může svobodně rozhodnout, kdy sem tříděný odpad odveze. Obě sběrná místa jsou také monitorována kamerou.

Systém třídění zůstává stejný. Třídíme plasty, papír, nápojový karton a kovy. Označování pytlů čárovými kódy také zůstává stejné. Pytle ze Sobotecké ulice budou přepraveny na sběrný dvůr a zde budou během měsíce zaznamenávány. Jednou měsíčně bude na internetových stránkách města zveřejněno množství vyseparovaných odpadů a výše slevy u jednotlivých variabilních symbolů.

Další zásadní změnou je výše odměny. Ta se zvýšila na trojnásobek (!) stávajících odměn (za každý započtený kilogram):
* Plasty –  4,50 Kč
* Papír – 1,50 Kč
* Nápojové kartony – 4,50 Kč
* Směsné kovy – 4,50 Kč

Měli byste také vědět:
* Osvědčilo se přelepovat čárový kód průhlednou lepicí páskou, aby nedošlo k odlepení čárového kódu nebo zničení při manipulaci.
* U sběru papíru je třeba dodržovat max. množství v jednom plastovém pytli cca 10 kg.
* Pokud budete papír odvážet na sběrný dvůr Vesecko, může být v pytli nebo také jen svázán a rovněž viditelně označen čárovým kódem.
* Pokud bude v pytli zjištěn nepatřičný odpad, nebude se takto naplněný pytel evidovat a počítat do úlevy.
* Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stanoveném termínu – poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března příslušného kalendářního roku.
* Sleva za vytříděné odpady se poskytuje pouze do výše 50 % sazby poplatkové povinnosti stanovené poplatníkovi. Pro poplatníky bez ostatních úlev se poskytuje úleva za tříděné odpady do maximální výše 330 Kč. Poplatníci, kteří již mají jinou úlevu z poplatku za odpady, mohou dosáhnout úlevy za tříděné odpady maximálně do výše poloviny sazby poplatku. (Třeba pan Novotný, kterému je 76 let, má v současnosti úlevu z poplatku 50 %. Výše jeho platby je nyní 330 Kč. Pokud se zapojí do motivačního systému třídění odpadů, může dosáhnout další úlevy za vytříděné odpady nejvýše 165 Kč.) Pokud výše úlevy přesáhne 50 % sazby poplatkové povinnosti, nebude možné si tuto hodnotu převést do dalšího období.
* Zapojení občané mohou sledovat výši úlevy na webových stránkách města www.turnov.cz, nebo se informovat na odboru životního prostředí a pak mohou včas zaregistrovat dalšího člena domácnosti do třídění odpadů a další úlevu čerpat na něj.
* V případě dotazů v průběhu roku se mohou občané obracet na odbor životního prostředí. Přesnou výši poplatku po započítání úlevy bude možné ověřit telefonicky nebo e-mailem na finančním odboru (Z. Salačová – 481 366 214, z.salacova@mu.turnov.cz; P. Hozdecká – 481 366 209, p.hozdecka@mu.turnov.cz) vždy od 1. ledna následujícího roku.

Harmonogram poskytování úlev:
* 1. 11. 2014 až 31. 10. 2015 – vytříděné odpady se budou v tomto časovém intervalu sčítat a následně při platbě za rok 2016 budou uplatněny úlevy z poplatku za odpady (platby od 1. 1. 2016).
* Následující období 1. 11. 2015 až 31. 10. 2016 – vytříděné odpady se budou v tomto časovém intervalu sčítat a následně při platbě za rok 2017 budou uplatněny úlevy z poplatku za odpady (platby od 1. 1. 2017). V tomto období budou za odpady vytříděné v listopadu a prosinci poskytnuty původní úlevy. Odpady vytříděné od 1. 1. 2016 a odvezené na výše uvedená sběrná místa bude poskytována nová výše úlevy (trojnásobek současné výše). V případě dotazů můžete kontaktovat odbor životního prostředí, tel. 481 366 160 nebo e-mailech z.sedlakova@mu.turnov.cz; r.koskova@mu.turnov.cz

(Zdroj: TvA s využitím TZ města Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.