MALÁ REVOLUCE V ZIMNÍ ÚDRŽBĚ CHODNÍKŮ A ULIC

0

Letos na jaře schválená novela zákona o pozemních komunikacích, tzv. „chodníkový zákon“, říká, že za případné úrazy na chodníku odpovídá jejich majitel, ve většině případů obce. Doba, kdy vlastníci přilehlých nemovitostí u chodníků v zimě trnuli, aby se před jejich domem nikomu nic nestalo, skončila. V letošní zimě poprvé nese plnou odpovědnost za úklid chodníků, resp. vzniklé škody, obec. Není divu, že se to na radnicích měst moc nelíbí, jen v Turnově musel být navýšen rozpočet na zimní údržbu do konce tohoto kalendářního roku o milion korun. Zlepší „chodníkový zákon“ situaci ve městech v zimním období? To lze pouze odhadovat.

Dosud platilo, že odpovědnost za případný úraz nese majitel přilehlé nemovitosti, což většinu z nich vyburcovalo k ranní akci s hrably, lopatami a košťaty. I tak ale spousta chodníků v centru Turnova zůstávala neprotažena. Nyní se spíš situace zhorší, protože logicky těžko technické služby přijmou stovku lidí, aby od čtvrté ráno vymetali sníh z chodníků. „Bude to pro všechny zkouška. Hodnotit můžeme až po zimě. Přesto doufám, že majitelé nemovitostí zvláště v okrajových částech města se zimní údržbou pomohou, jako to bylo dosud,“ komentuje situaci starostka Turnova Hana Maierová.
Aby to bylo jasné: Ze strany obcí se nejedná o odpovědnost za úklid chodníku, ale odpovědnost za způsobené škody (podle zákona 13/1997 Sb § 27 odst. 3). Citace: Vlastník místní komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit…

 

Většina měst v důsledku „chodníkového zákona“ schválila nové nařízení o údržbě. Turnov není výjimkou, tzv. Nařízením číslo 3/2009 se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování sněhu a náledí z chodníků a komunikací. „Musíme si uvědomit, že ve městě máme tři druhy komunikací,“ přibližuje Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku turnovské radnice. Majitelem silnic 1. třídy je Ředitelství silnic a dálnic (například průtah městem), silnice 2. třídy patří kraji (mj. ulice 5. května, Sobotecká…) a potom jsou zde komunikace v majetku města. Ty jsou rozděleny podle významu na místní a účelové, přičemž účelové najdete hlavně v okrajových částech města, například v Mašově. Nové nařízení podle Těhníkové řeší pouze údržbu místních komunikací.

 

Nařízení města stanovuje přesné podmínky, jak má zimní údržba vypadat, stanovuje dobu, kdy se s údržbou musí začít při náledí, nebo při padání sněhu. Nařízení specifikuje i pořadí důležitosti, tedy místa, kde se začne nejdříve, jsou tu vyjmenovány i lokality, kde město sjízdnost a schůdnost zajišťovat nebude.

 

V pořadí důležitosti jsou logicky na prvním místě všechny hlavní komunikace a chodníky v centru města, u nádraží a v sídlištích (existují celkem tři kategorie pořadí důležitosti). Nové zařízení města jmenuje i konkrétní chodníky a ulice, které zůstanou bez údržby, a bude čistě na vůli obyvatel, jestli budou schůdné. Jsou to například některé chodníky v Daliměřicích, v Durychově, v ulici dr. Honsů u zastávky ČD, ulice, resp. chodníky ve vilových čtvrtích u nádraží a u kasáren, bez údržby zůstane i chodník v Nádražní ulici po obou stranách od křižovatky s Přepeřskou ulicí nahoru k Ohrazenicím a některé méně významné chodníky v sídlištích.

 

Kompletní seznam ulic a chodníků s výčtem, kde a jakým způsobem bude probíhat zimní údržba podle nového nařízení města, najdete na internetových stránkách radnice a na úřední desce města Turnov (ZDE).

Závěrem je třeba upozornit, že radnice s technickými službami uzavírá standardně na každé zimní období tzv. plán zimní údržby. V něm jsou zahrnuty i některé účelové komunikace, které jsou v zimě ošetřovány. Komunikace – myšleno vlastní vozovky – se budou udržovat ve stejném rozsahu jako v minulých letech, omezení se týká pouze chodníků.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.