MALÁ REVOLUCE V ZIMNÍ ÚDRŽBĚ CHODNÍKŮ A ULIC

0

Letos na jaře schválená novela zákona o pozemních komunikacích, tzv. „chodníkový zákon“, říká, že za případné úrazy na chodníku odpovídá jejich majitel, ve většině případů obce. Doba, kdy vlastníci přilehlých nemovitostí u chodníků v zimě trnuli, aby se před jejich domem nikomu nic nestalo, skončila. V letošní zimě poprvé nese plnou odpovědnost za úklid chodníků, resp. vzniklé škody, obec. Není divu, že se to na radnicích měst moc nelíbí, jen v Turnově musel být navýšen rozpočet na zimní údržbu do konce tohoto kalendářního roku o milion korun. Zlepší „chodníkový zákon“ situaci ve městech v zimním období? To lze pouze odhadovat.

Dosud platilo, že odpovědnost za případný úraz nese majitel přilehlé nemovitosti, což většinu z nich vyburcovalo k ranní akci s hrably, lopatami a košťaty. I tak ale spousta chodníků v centru Turnova zůstávala neprotažena. Nyní se spíš situace zhorší, protože logicky těžko technické služby přijmou stovku lidí, aby od čtvrté ráno vymetali sníh z chodníků. „Bude to pro všechny zkouška. Hodnotit můžeme až po zimě. Přesto doufám, že majitelé nemovitostí zvláště v okrajových částech města se zimní údržbou pomohou, jako to bylo dosud,“ komentuje situaci starostka Turnova Hana Maierová.
Aby to bylo jasné: Ze strany obcí se nejedná o odpovědnost za úklid chodníku, ale odpovědnost za způsobené škody (podle zákona 13/1997 Sb § 27 odst. 3). Citace: Vlastník místní komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit…

 

Většina měst v důsledku „chodníkového zákona“ schválila nové nařízení o údržbě. Turnov není výjimkou, tzv. Nařízením číslo 3/2009 se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování sněhu a náledí z chodníků a komunikací. „Musíme si uvědomit, že ve městě máme tři druhy komunikací,“ přibližuje Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku turnovské radnice. Majitelem silnic 1. třídy je Ředitelství silnic a dálnic (například průtah městem), silnice 2. třídy patří kraji (mj. ulice 5. května, Sobotecká…) a potom jsou zde komunikace v majetku města. Ty jsou rozděleny podle významu na místní a účelové, přičemž účelové najdete hlavně v okrajových částech města, například v Mašově. Nové nařízení podle Těhníkové řeší pouze údržbu místních komunikací.

 

Nařízení města stanovuje přesné podmínky, jak má zimní údržba vypadat, stanovuje dobu, kdy se s údržbou musí začít při náledí, nebo při padání sněhu. Nařízení specifikuje i pořadí důležitosti, tedy místa, kde se začne nejdříve, jsou tu vyjmenovány i lokality, kde město sjízdnost a schůdnost zajišťovat nebude.

 

V pořadí důležitosti jsou logicky na prvním místě všechny hlavní komunikace a chodníky v centru města, u nádraží a v sídlištích (existují celkem tři kategorie pořadí důležitosti). Nové zařízení města jmenuje i konkrétní chodníky a ulice, které zůstanou bez údržby, a bude čistě na vůli obyvatel, jestli budou schůdné. Jsou to například některé chodníky v Daliměřicích, v Durychově, v ulici dr. Honsů u zastávky ČD, ulice, resp. chodníky ve vilových čtvrtích u nádraží a u kasáren, bez údržby zůstane i chodník v Nádražní ulici po obou stranách od křižovatky s Přepeřskou ulicí nahoru k Ohrazenicím a některé méně významné chodníky v sídlištích.

 

Kompletní seznam ulic a chodníků s výčtem, kde a jakým způsobem bude probíhat zimní údržba podle nového nařízení města, najdete na internetových stránkách radnice a na úřední desce města Turnov (ZDE).

Závěrem je třeba upozornit, že radnice s technickými službami uzavírá standardně na každé zimní období tzv. plán zimní údržby. V něm jsou zahrnuty i některé účelové komunikace, které jsou v zimě ošetřovány. Komunikace – myšleno vlastní vozovky – se budou udržovat ve stejném rozsahu jako v minulých letech, omezení se týká pouze chodníků.

Sdílet

Autor článku

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.